• image0.jpg
  • image1.jpg
  • image2.jpg
  • image4.jpg
  • image5.jpg

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. KRZYSZTOFA SOWIŃSKIEGO (pogrzeb 4.07.2022)

 

W parafii:

- od brata Antoniego 3.01.2023 godz. 6:30

- od Haliny i Aleksandra Pietrzaków 9.01.2023 godz. 6:30

- od rodz. Wilczków 19.01.2023 godz. 8.15

 

Poza parafią od: Olejczyków, Jurczyków, Danuty i Andrzeja Adamaszków, Barbary i Piotra Gajdów z rodz., Ewy Homy i rodz. Kuczków

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. LESZKA PIĘKOSZA (pogrzeb 7.07.2022)

 

W parafii:

- od syna Marcina z rodziną 4.01.2023 godz. 6:30

- od córki Sandry z mężem Sebastianem i wnuczą Oliwią 10.01.2023 godz. 6:30

- od siostry Zofii z mężem Jarosławem i synem Patrykiem 17.01.2023 godz. 8:15

- od kuzynek Bogusławy i Teresy z rodzinami 26.01.2023 godz. 6:30

- od kuzyna Wiesława z rodziną 6.02.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: kuzynki Renaty Reszczyńskiej z rodziną, Heleny Piękosz, Alicji i Leszka Drelinkiewiczów, Jadwigi Luks, Krystyny Woźniczki z rodziną, rodz. Świńczyków z Hałcnowa, rodz. Czernecki i Jakubców, rodz. Kalinowskich, Emilii i Piotra Kalinowskich, Anny Kwiecińskiej z rodz., rodz. Honkiszów, rodz. Pochów, rodz. Lasoniów, rodz. Fusów

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JÓZEFA PASTUSZCZAKA (pogrzeb 8.07.2022)

 

W parafii:

- od swata z rodziną 5.01.2023 godz. 6:30

- od syna z rodziną, Jerzego i Moniki z Łodzi 11.01.2023 godz. 8:15

- od rodz. Olearczyków i Gruców 21.01.2023 godz. 8:15

- od Marii i Macieja Talagów 24.01.2023 godz. 6:30

- od rodz Szostków 7.02.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: Stanisława Fliga z żoną, Krystyny i Ahhmeta Berisha, Stefana Buraczewskiego z rodziną, Woźniakków, Jana i Grażyny Leśniaków z dziećmi, Bednarczuków z rodziną, Zakł. Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak, kolegów i koleżanek syna Jakuba z firmy Klingspor, przyjaciół syna Jakuba z Mikuszowic Krakowskich

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. STANISŁAWA OLEKSIAKA (pogrzeb 9.07.2022)

 

W parafii:

- od zięcia Piotra z rodziną 6.01.2023 godz. 16:30

- od wnuka Mariusza z rodziną 12.01.2023 godz. 6:30

- od Grażyny i Mateusza z rodziną 23.01.2023 godz. 8:15

- od Anieli z rodziną 8.02.2023 godz. 6:30

- od szwagierki Zofii Panek 14.02.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: Danuty i Mariana Figurów, Grażyny i Mateusza z rodziną

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. GRAŻYNĘ ZIELEŹNIK (pogrzeb 1.08.2022)

 

W parafii:

- od córki Andżeliki i syna Marcela 1.01.2023 godz. 16:30

- od córki Izabeli z mężem 6.01.2023 godz. 7:30

- od siostry Agaty, Jacka i Przemysława 3.02.2023 godz. 16:30

- od brata Jacka 9.02.2023 godz. 6:30

- od teściowej 18.02.2023 godz. 8:15

 

Poza parafią od: Mirosławy Głąb, Bogdana Krywulta, Wandy Kolis, Danuty Wróbel, Krzysztofa Wróbla z rodziną, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak, Anny i Wojciecha Pyszów z rodz., Zarządu Ogródków Działkowych Komorowice-Sosna, Sabiny Cielęcarz i Sebastiana Głąba, Daniela z rodz., Janiny Wolas z rodz., Wandy Gocek, Stanisława Chruściela z rodz., Grażyny Hodali, Zofii Świątek z córkami, Emilii Głąbek, Izabeli Kaczor, Adama i Haliny z rodz., Moniki Richichi z rodz., cioci Romany oraz Marzeny, Michała i Beaty, Danuty i Adama Kręgielów, Agnieszki i Sebastiana Orawczaków, Katarzyny i Tomasza Cieślarów, Marka i Katarzyny Wróblów, Sylwii i Mariusza Nytrów, Natalii i Mikołaja Kubiców

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MARIANNĘ PATERAK (pogrzeb 2.08.2022)

 

W parafii:

- od syna Adama z żoną 8.01.2023 godz. 16:30

- od syna Edwarda z żoną 16.01.2023 godz. 18:00

- od córki Zofii 28.01.2023 godz. 6:30

- od wnuka Macieja z żoną 10.02.2023 godz. 6:30

- od wnuka Bartłomieja 16.02.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: kuz. Rozalii, Ingi Maślanki, Jadwigi Tecław, Piątków, Elżbiety i Mirosława Maców, Barbary i Stanisława Placzków, Edyty z rodz., Józefy Niemczyk z rodz., Legniów i Palichlebów, Więckowskich, Sowińskich, Dzidki, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. STANISŁAWĘ BECZAŁĘ (pogrzeb 6.08.2022)

 

W parafii:

- od syna Pawła i synowej Ani z dziećmi 13.01.2023 godz. 6:30

- od córki Moniki z rodz. 25.01.2023 godz. 8:15

- od siostry Bożeny z rodz. 30.01.2023 godz. 18:00

- od siostry Janiny z rodzi. 11.02.2023 godz. 6:30

- od brata Darka z rodz. 13.02.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: chrześniaka Dawida z żoną, siostrzenicy Brygidy z rodz., szwagierki Danuty z rodz., kuzyna Józefa Kołodziejczyka z siostrą Renatą Paw, Papkojów, Borkowskich, Bronisławy i Kazimierza, sąs. Witos-Miarka, Grzegorza Krausa z rodz., Otylii i Tadeusza Tobiasiewiczów, Waleczków i Koniecznych, kuzynki Grażyny z rodz., cioci Stanisławy, Katarzyny i Andrzeja Głąbów, Pińskich i Bożeny Beczały, Skoczylasów i Turków, Anny i Romana Kołodziejczyków z rodz., Tadeusza Kine z rodz., Heleny Mleczko z rodz., Anny i Stefana Piznalów z rodz., Barbary i Jarosława Dworników z dziećmi, Krystyny i Czesława Dworników, Sylwii i Izabeli Walaszczyk, Alicji i Wiesława Walaszczyków, Kajsturów, Zygmunta i Beaty Krausów z dziećmi, Krystyny i Marka z rodz., Marioli i Adama Urbasiów,

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ADAMA MACHLOWSKIEGO (pogrzeb 8.08.2022)

 

W parafii:

- od żony Urszuli 1.01.2023 godz. 18:00

- od syna Grzegorza z rodz. 13.01.2023 godz. 18:00

- od syna Janusza 19.01.2023 godz. 6:30

- od córki Barbary z rodz. 28.01.2023 godz. 8:15

- od syna Marka z rodz. 15.02.2023 godz. 6:30

 

30+1 Mszy Gregoriańskich (październik w dni powszednie godz. 6:30, w niedziele wspomnienie godz. 16:30) oraz  poza parafią od: Ignatowiczów, Renaty Machlowskiej, brata Jana z rodz., siostry Marii Fołty z rodz., siostry Bronisławy z mężem, siostry Anny Szymeczek z rodz., Józefy Sadowskiej, Mrózków, Szczyptów, Haliny i Jerzego Bużków z rodz., Małgorzaty i Bolesława Dyduchów, Janiny i Andrzeja Fotłów z rodz., Pindlów, Piotra Pucka z rodz., Waligórów, Macieja Homy z rodz., Karoliny Walczak z rodz., Marty i Dawida Żoczków, Ewy, Wojciecha i Piotra Homów, Ożógów, Bieńków, Renaty i Bolesława Fołtów, Joanny i Mirosława Wrzeszczów, Joanny i Bożeny Szatan z mężem, Lidii i Jerzego Oczków z rodz., Ewy i Krzysztofa Oczków z rodz., Anny i Leszka Kołodziejczyków z rodz., Mari Machlowskiej oraz Małgorzaty i Kazimierza Studnickich, Aleksandry i Jana Borawskich, Haliny i Mariana Surowców, Pińskich, Maksymiliana Sutora z rodz., Gizów, Moniki i Marcina Kojderów z rodz., Teresy i Bogdana Kojderów z rodz., Jolanty i Piotra Łukaszów z rodz., Doroty i Marka Olmów z rodz., siostrzeńca Mariusza z żoną Martą i dziećmi, kuz. Krystyny Kudły, kuz. Haliny z rodz., Stanisława Fołty, Krzysztofa Fołty z rodz., Marii i Patryka Nowaków z dziećmi, Doroty Oczko z dziećmi, Iwony i Tomasza Oczków z synem, Adama Oczko z dziećmi, Ewy i Wojciecha Oczków, swatowej Marii Oczko, teściowej Marii Homy, Krzysztofa Trybulskiego z rodzicami, Jolanty i Przemysława Kudrysów, Kłaptoczów, Małgorzaty Chwałek z rodz., przyjaciół syna Grzegorza, kol. syna Grzegorza z 4. Kom. Policji, Zakł. Pogrzebowego „Kir”.

Msze św. pogrzebowe za śp. ELŻBIETĘ PRATIUK (pogrzeb 19.08.2022)

 

W parafii:

- od córki Liliany i Matthew z rodz. 14.01.2023 godz. 18:00

- od siostry Haliny z Leosiem 18.01.2023 godz. 18:00

- od kol. Wiesławy, Marii i Róży 27.01.2023 godz. 8:15

 

Poza parafią od: Stefana Szczypuły Barbary i Rafała Hylów, Izabeli Kozioł z dziećmi i Haliny Czechowicz, Łukasza Wawrzuty z rodz. Jadwigi i Janusza Hoffmannów, kolegi syna Michała z rodzicami

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. EDWARDA SALAMONA (pogrzeb 22.08.2022)

 

W parafii:

- od żony Janiny 5.01.2023 godz. 18:00

- od córki Katarzyny z rodz. 20.01.2023 godz. 6:30

- od syna Tomasza z rodz. 31.01.2023 godz. 8:15

- od siostry Weroniki z rodz. 17.02.2023 godz. 6:30

- od brata Jurka z rodz. 22.02.2023 godz. 16:30

 

30 Mszy Gregoriańskich (listopad w dni powszednie godz. 8:15, w niedziele wspomnienie godz. 10:30) oraz  poza parafią od: siostry Julii, chrześniaka Darka z rodz., Mariusza Lacha z rodz., Agnieszki Rosiak z rodz., Piotra Lacha z rodz., Andrzeja Lacha z rodz., brata Andrzeja z rodz., chrześniaczki Magdaleny z rodz., Krystyny i Piotra, Agaty Dziergas z rodz., Karoliny Dziergas i Andrzeja Białka, Anny Białek i córki Agnieszki, Józefa i Tadeusza Worków, szwagra Antoniego, Klubu Honorowych Dawców Krwi Nemak-Poland, brata Piotra, bratanka Maćka z rodz., bratanicy Mirki z rodz., bratanicy Marty z rodz., Celiny Krecz z rodz., Ewy i Bartłomieja Westwalewiczów, Krystyny Śleziak, Wojciecha Śleziaka z żoną Barbarą i dziećmi, Gabrieli i Tomasza Protznerów z dziećmi, Piotra i Ewy Śleziaków z dziećmi, Jadwigi i Kazimierza Śleziaków, Anny Szmulewicz-Goryl, Iwony Goryl z rodz., Ewy Kajkowskiej, Darka Kajkowskiego z rodz., Anny i Dominika Żaczków z rodz., Czesława Szymańskiego, Stanclików i Brożków, Bożeny Grzywacz z rodz., Małgorzaty widzisz z rodz., przyjaciół z Andrychowa, Zofii i Jana Migdałków, Adama Jędrzejki z rodz., kol. Jurka, Jacka Romanowicza, Nowotarskich, Teresy i Janusza, Zw. Zawodowego Solidarność Nemak Poland, kol. i kol. sekcji wędkarskiej Nemak Poland, przyjaciół z Sonia Studio, Doroty i Stanisława Burych, Teresy Ziętek z mężem i Marii Guziak z rodz., szwagra Marka z żoną, Ewy i Jana Koconiów oraz Antoniego Fijaka z rodz., przyjaciół ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, grupy adoracyjnej „Słowo i Światło”, Stanisława Majdaka z rodz., Tadeusza Pysza, Gołębiowskich, Łucji Babiny, Wiesławy Janusz, Krzempków, Wintorów i Kołków, emerytów wydziału remontów Nemak, warsztatu utrzymania ruchu Nemak, biura utrzymania ruchu Nemak, Ewy i Jerzego Koconiów, Jadwigi i Czesława Pudów

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. GERARDA GAWŁOWSKIEGO (pogrzeb 25.08.2022)

 

W parafii:

- od żony 15.01.2023 godz. 16:30

- od syna Krystiana 2.02.2023 godz. 18:00

- od córki Doroty z rodz. 20.02.2023 godz. 6:30

- od syna Andrzeja z rodz. 24.02.2023 godz. 8:15

- od syna Janusza z rodz. 4.03.2023 godz. 6:30

 

30 Mszy Gregoriańskich (1-30 grudnia 2022 w dni powszednie godz. 8:15, w niedziele wspomnienie godz. 10:30) oraz poza parafią od: prac. Pravda, wnuka Jakuba z Eweliną, chrześniaka Artura z rodz., Henryka Henricha z żną Kariną i synem, brata Bronka z rodz., brata Piotra z żoną Ewą, siostry Maryli i Marka, Sywii, Staszka i Kalinki, Sebastiana z rodz., Krzysztofa z Karoliną, Ewy i Ryszarda Gawłowskich z rodz., Mariusza Wolaka z rodz., Krystyny Gawłowskiej, córki Iwony i syna Krzysztofa z rodzinami, Lidii Gawłowskiej z rodz., Joanny Karcz z rodz., Anny Kraus-Kurowskiej z rodz., Czesławy i Lucjana Stefanowskich, Andrzeja i Grażyny Stefanowskich, Heleny i Józefa Mosiów, Kanafków, Balów, Teresy i Stanisława Cypcerów z rodz., Bogaczów, Dziendzielów, Bogusławy i Andrzeja Bieniowskich, Artura Beniowskiego z rodz., Anny Beniowskiej-Pala i Joanny Beniowskiej-Sidorek z rodz., Ireny Maśki z rodz., Jolanty i Jana Zarębów, Donicików i Janików, Zemanów i Mojżyszków, Franciszka Rycko z rodz., Anny Śliwy, Anny i Urszuli Kajsturów, Duźniaków, Wrzołów, Kominków i Stachowskich, Kalinowskich, Mirosława Śliwy z rodz., Danuty i Czesława Fałowskich z rodz., Bogusławy i Zbigniewa Pieronów, Gościejów i Tetłaków, Szczygiełów i Kubiesów, Władysława Heroka z rodz., Pochów, Czaickich, Teresy i Czesława Krzempków, Iwony i Jarosława Sikorów, Świerkoszów, Chwałków, Lasoniów, Henryka Bestwiny, zarządu i prac. Firmy Wiss, kierowników firmy Wawrzaszek, kierowników W1 firmy Wawrzaszek, działu kadr, płac i bhp firmy Wawrzaszek, kol. z firmy Wawrzaszek zakład 2., kol. z firmy Wawrzaszek zakład 3., prac. Firmy Stalmut, akładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

________________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. PIOTRA BARGIELA (pogrzeb 1.09.2022)

 

W parafii:

- od kuzyna Tadeusza z rodz. 1.02.2023 godz. 8:15

- od babci Otylii Bargiel z rodz. 12.02.2023 godz. 7:30

- od siostry Zofii 21.02.2023 godz. 6:30

- od kuzynki Stanisławy z rodz. 27.02.2023 godz. 18:00

- od siostrzeńca Damiana z rodz. 6.03.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: Izabeli i Bogdana Bargielów, chrzśniaczki Doroty z rodz., chrześniaka Grzegorza, chrześniaczki Barbary z rodz., Hellerów, Jadwigi i Janusza Pieronów, Bogusławy i Zbigniewa Pieronów, Gościejów, Małgorzaty i Bogdana Kłaptoczów, Franciszka Rycko z rodz., Figurów i Kusiów, Kopciów, Prochowników i Pudełków, Dyczków i Uliaszów, Bogdana i Mariana Figurów z rodz., Szerszeniów, Stanisława Szerszenia z rodz., Romana Danielczyka, Doroty i Marka Pieronów, Katarzyny i Andrzeja Chachułów, Andrzeja Fludra z rodz., Anety Ziomek i Jacka Gocala, Kubieńców, Świerkoszów, Barbary i Grzegorza Romików, Brandysów i Sikorów, Jadwigi Rogusińskiej z rodz., Chwałków, Jana Czernika z rodz., Małgorzaty Czyż z rodz., Zakł. Pogrzebowego Apostoł

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. WALERIĘ MADZIĘ (pogrzeb 2.09.2022)

 

W parafii:

- od córki z mężem 22.01.2023 godz. 16:30

- od wnuka Krzysztofa z rodz. 4.02.2023 godz. 6:30

- od syna z żoną 22.02.2023 godz. 18:00

- od wnuczki Klaudii 28.02.2023 godz. 8:15

- od wnuczki Agnieszki z rodz. 7.03.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: wnuczki Marceliny z rodz., wnuczki Elwiry z rodz., Elżbiety i Mieczysława Dudków, Aleksandry i Tadeusza Pysiów z rodz., Heleny Budniok, Białków, Maryli i Marka Maśków, Pietrzyków i Fusków, Szlosarczyków, Anny Kraus-Kurowskiej z rodz., Anny Beniowskiej-Pala i Joanny Beniowskiej-Sidorek z rodz., Bogusławy i Andrzeja Beniowskich, Kisielów, Penalów i Łoziaków, Hajdugów, Małgorzaty i Romana Gezlerów, Kamili Suchodolskiej z  synem, Barbary i Andrzeja Widlarzów, Małgorzaty Leńczyk z synem, Kłaptoczów i Durajczyków, Taranowskich i Łaszczoków, Łucji Moś z rodz., Łukawskich, Heleny Łukawskiej z rodz., kol. wnuczki Elwiry z NSZZ Solidarność Tauron Ciepło

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MARIANA BARTOSZKA (pogrzeb 3.09.2022)

 

W parafii:

- od żony i córek z rodzinami 29.01.2023 godz. 16:30

- od żony i córek z rodzinami 11.02.2023 godz. 18:00

- od żony i córek z rodzinami 23.02.2023 godz. 6:30

- od żony i córek z rodzinami 1.03.2023 godz. 8:15

- od siostry Krystyny z rodz. 8.03.2023 godz. 6:30

 

 

Poza parafią od: sąsiadów z 3. piętra, Magdaleny Cibis i Sylwii Sobolewskiej, Piotra Wróbla z rodz., Wioletty Mieszczak i Edyty Tabor, Małgorzaty i Waltera, Czyżyków i Maroniów, Trzepaczków, Kubowiczów i Klaczków, Agnieszka i Mariusza Pustółków, Marzeny i Krzysztofa Kołodziejczyków, Krystyny i Zdzisława Kielochów, Piotrowskich, Cwajnów, Tomaszków i Rutkowskich, kuzyna Jurka z żoną Józefą, Janików, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

 

 

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. DANUTĘ GACEK (pogrzeb 10.09.2022)

 

W parafii:

- od córki Grażyny z rodz. 5.02.2023 godz. 16:30

- od córki Violi z mężem 25.02.2023 godz. 8:15

- od siostry Heleny 2.03.2023 godz. 6:30

- od wnuczki Katarzyny z rodziną 9.03.2023 godz. 6:30

- od wnuków: Marka i Szymona 13.03.2023 godz. 18:00

 

 

30 Mszy gregoriańskich (31 grudnia 2022 – 29 stycznia 2023 w dni powszednie godz. 8:15, w niedziele wspomnienie godz. 10:30) oraz poza parafią od: Wojciecha i Jolanty Fignów i bratowej Emilii, bratowej Józefy z rodz., wnuczki Anny z rodz., wnuka Macieja z żoną Magdaleną i córkami, kuz. Krystyny Zimnickiej, Danuty i Piotra Kopaczków, Wiesława Niemcyka z rodz. i Sawkiewiczów, Eugeniusza Niemczyka, chrześniaczki Jolanty z rodz., bratanicy Beaty z mężem, Justyny z Mateuszem, Heleny Adamaszek, Marty Łoskot z rodz., chrześniaków: Aleksandry, Grzegorza i Sebastiana z rodz., Doroty i Wojciecha Dittrichów, kol. córki Violetty, Zofii i Władysława Adamusów, Barbary i Damiana Kolarczyków z rodz., Doroty i Dariusza Siwców z rodz., Niemczyków, Mirka Bargiela z rodz., Oziębałów i Stopków, Jonkiszów, Joanny i Krzysztofa Dadaków z rodz., Katarzyny i Eugeniusza Zieleźników z rodz., Fijaków, Iwony i Romana Duśko, Danuty i Stanisława Polaczków, Lidii i Pawła Wnęków z Weroniką, Agnieszki i Mariusza Maczyńskich, Aleksandry i arka Jaśkowskich, Szkabratów i Rubisów, Krystyny i Jadwigi Stanclik, Januszów, Krystyny i Ignacego Basztoniów, Jarosława Szarego, Jadwigi i Kazimierza Leśnych z rodz., Steimerów, Adamaszków, emerytowanych nauczycielek Przedszkola nr 40, dyrekcji, pracowników i emerytów Przedszkola nr 40, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

________________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. WŁADYSŁAWA AMBROZIAKA (pogrzeb 10.09.2022)

 

W parafii:

- od córki Barbary z mężem 19.02.2023 godz. 6:30

- od wnuków Julii i Kacpra 3.03.2023 godz. 6:30

- od Dominiki i Soni 10.03.2023 godz. 6:30

- od chrześniaczki Joli z rodziną 14.03.2023 godz. 8:15

- od Gabriela Waliczka z rodziną 16.03.2023 godz. 18:00

 

Poza parafią od: Sylwestra Waliczka z rodz., Grzegorza Słoty, Stanisława i Barbary Waliczków, Doroty i Grzegorza Waliczków, Lucyny, Zbyszka i Gabrieli, Radka i Grześka, Danuty i Tadeusza Móllów z rodz., Móllów i Tatarczaków, Joanny i Krzysztofa Dadaków, Lidii i Pawła Wnęków z rodz., Urszuli i Ryszarda Białków, Nyczów, Katarzyny i Dariusza Rumianów z rodz., Renaty i Sławomira Olmów z rodz., Dubielów, Anny i Tadeusza Waliczków, Antoniny i Tadeusza Foltynów z rodz., Anny Kurnyty i Jadwigi Zbylut z rodz., Haliny i Stanisława Szpaków z dziećmi, Iwony Pępek z mamą i córką, Anety i Edwarda Kowalczyków z rodz., Kościuchów, Ochmanów, Ewy i Mirosława Mendrochów, Iwony i Piotra Wyrobków, Puzoniów, Grażyny i Piotra Hermów, Teresy i Stanisława Majewskich, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JÓZEFA JAKUBCA (pogrzeb 13.09.2022)

 

W parafii:

- od kuzyna Kazimierza z żoną Barbarą 2.01.2023 godz. 6:30

- od brata Grzegorza z rodz. 7.01.2023 godz. 6:30

- od syna Adama z rodz. 26.02.2023 godz. 16:30

- od brata Michała z rodz. 15.03.2023 godz. 6:30

- od syna Mateusza z mamą i Łukaszem 11.03.2023 godz. 8:15

 

Poza parafią od: kuzynów Przemysława i Anny, Jacka Gielata z rodz., Jadzi Mrowiec, Ewy Wybraniec z rodz., kuz. Ireny, Małgorzaty i Antoniego Mrowców, Iwony i Andrzeja Homów, Ewy Matejko z rodz., Urszuli i Rafała Sierków z rodz., Bernadetty Dąbskiej z rodz., Danuty Pali i Bożeny Stanclik z rodz., Mirosława Rosnera z żoną Sabiną i dziećmi, Magdaleny i Grzegorza Dąbskich z dziećmi, Danuty i Edwarda Rosnerów, Judyty i Leszka, Anny i Mikołaja Plańskich, Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w B-B., Zofii Jakubiec

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. HENRYKA SZUTĘ (pogrzeb 14.09.2022)

 

W parafii:

- od Zofii Cwajny z rodz. 17.03.2023 godz. 6:30

- od Danuty Bartas z rodz. godz. 20.03.2023 6:30

- od  Teresy i Kazimierza Łaciaków 27.03.2023 godz. 8:15

 

Poza parafią od: Gumińskich, Krywultów

________________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. PAWŁA RYCHTĘ (pogrzeb 16.09.2022)

 

W parafii:

- od żony, córki Doroty i Michała 19.02.2023 godz. 18:00

- od córki Agnieszki z rodz., 27.02.2023 godz. 6:30

- od Agaty i Stanisława Turskich 9.03.2023 godz. 8:15

- od Jana Berycha z rodz. 18.03.2023 godz. 16:30

- od siostry z rodz. 12.03.2023 godz. 16:30

 

Poza parafią od: rodz. Wójcików-Mirskich z firmy Aren, Mateusza i Marcina, Kromczyków, Sławomira Kubieńca, Janczałów, Leszka i Marii Kubieńców, Szymona Sierka z rodz., Bałów, Justyny i Bartosza Macurów, Dominiki Macury i Macieja Solona, Buchcików, Droździków i Wawrzutów, Anety i Andrzeja Dudów, Aldony i Krzysztofa Łukosiów, Marii Kubicz i Urszuli Byrskiej, Jadwigi Byrskiej-Dudy, Brandysów i Sikorów, firmy Scrapmet, Nyczów, Daniela Sadloka z rodz. i Małgorzaty Sadlok, Jana Czernika z rodz., Jaworskich, Krystyny Kasperek i Edmunda Zolicha z rodz., Grzegorza i Anny Rychtów, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

 

 

Msza św. gregoriańska za śp. ANNĘ FUTOMĘ (pogrzeb 19.09.2022)

30 stycznia – 28 lutego 2023

w dni powszednie o godz. 8:15, w niedziele i święta o godz. 10:30 (poza parafią)

 

Od Taty oraz od:

Bożeny Grzywacz z rodz., Grażyny i Jarosława Gluzów z rodz., Kazimiery Przywary z rodz., klasy 8e SP 30 wraz z Dyrekcją, Wychowawcą i Gronem Pedagogicznym, Grygierczyków i Borawskich, Różańskich, Izy i Tomasza, Basi Grzywacz z rodz., Romana Przywary z rodz., Katarzyny Maśki z rodz., Mirosława Niesyta z rodz., Nyczów, Aleksandry Skolarz z rodz., Janików, Szwedowskich, kol. Ewy z Jackiem, Lucyny Micherdzińskiej, koleżanek i kolegów z pracy córki, kol. w Wydziału Zamówień Publicznych UM, prezydenta Jrosława Klimaszewskiego, prac. Wydziału Ochrony Środowiska i Energii UM, prac. Biura Rady Miejskiej, prac. Wydziału Prasowego, prac. Wydziału Finansowo-Księgowego UM, prac. Wydziału Gospodarki Miejskiej, prac. Wydziału Budżetu UM, kol. z Wydziału Organizacyjnego UM

 

Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak,

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. TADEUSZA NIEMCZYKA (pogrzeb 5.10.2022)

 

W parafii:

- od siostry z mężem 3.04.2023 godz. 18:00

- od Sylwii Semik 11.04.2023 godz. 6:30

- od kuzynki Magdy z rodziną 22.04.2023 godz. 8:15

 

Poza parafią od: Grażyny i Jana Gachów, Michaliny, sąsiadów, Danuty i Jarosława Kolmerów

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ALICJĘ WIEWIÓRĘ (pogrzeb 5.10.2022)

 

W parafii:

- od syna Mirosława z żoną Ewą 4.04.2023 godz. 8:15

- syna Adama z rodziną 9.04.2023 godz. 18:00

- o siostrzenicy Urszuli Specht 21.04.2023 godz. 18:00

 

Poza parafią od: Zofii Dybczak z córkami, kuzynki Janiny z mężem, kuzynki Genowefy, Marii i Edwarda Marszałków, sąsiadów z ul. Bohaterów Warszawy 15, Drewniaków, Adamskich, Kozików, Lidii i Mirosława Kozików z rodziną, Blachurów-Warchałów, Anny i Piotra Pękalów, Czerniaków i Dariny Węgrzyn, Barglowej, Krausów, sąs. Bargiela z rodziną

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MARTĘ GRYGIERCZYK (pogrzeb 8.10.2022)

 

W parafii:

- od Bronisławy i Tadeusza 13.04.2023 godz. 18:00

- od wnuczki Elżbiety z mężem Dominikiem 18.04.2023 godz. 8:15

- od wnuczki Doroty z mężem Krzysztofem i Anieli 16.04.2023 godz. 18:00

- od Marii Szwajki i Jerzego Adamaszka 20.04.2023 godz. 6:30

- od Płosów 25.04.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: Urszuli Madusiok, Polaczków, Krywultów i Kubików, Bartłomieja i Elżbiety Caputów, Katarzyny Drozdek z rodziną, Sylwii i Pawła Sznajderów, Krystyny Caputy, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JÓZEF KUBICA (pogrzeb 10.10.2022)

 

W parafii:

- od siostry Eugenii z rodziną 17.04.2023 godz. 8:15

- od siostry Bronisławy z rodziną 19.04.2023 godz. 6:30

- od siostry Wiktorii z synem 23.04.2023 godz. 6:30

- od brata Franciszka z żoną 24.04.2023 godz. 6:30

- od bratanicy Katarzyny Pająk z dziećmi 27.04.2023 godz. 18:00

 

Poza parafią od: Krystyny Polak, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MARTĘ ŁOBODAS (pogrzeb 14.10.2022)

 

W parafii:

- od męża i córki Bożeny z mężem 2.04.2023 godz. 6:30

- od córki Iwony z mężem Zdzisławem 12.04.2023 godz. 8:15

- od córki Krystyny z mężem i synem Tomaszem 14.04.2023 godz. 18:00

- od wnuczek Agnieszki, Katarzyny i Justyny z rodzinami 15.04.2023 godz. 6:30

- od wnuka Krzysztofa z rodziną 17.04.2023 godz.6:30

 

Pozostałe intencje odprawia jako Mszę św. gregoriańską ks. Piotr Wróbel

 

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. EUGENIA WILCZEK-HOLI (pogrzeb 17.10.2022)

 

W parafii:

- od córki Anny z rodziną 23.04.2023 godz. 18:00

- od Agaty siostry Jacka 25.04.2023 godz. 18:00

- od brata Mariana Krywulta z rodziną 26.04.2023 godz. 8:15

- od Macieja z żoną 27.04.2023 godz. 6:30

- od Krystyny i Grzegorza Wilczków z rodziną 28.04.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: Agaty i Piotra Krywultów z Jasienicy, Busiów, Małgorzaty Kozieł, Alicji i Józefa, kol. z działu księgowości Bielskich Zakładów Wyrobów Filcowych, Krystyny Szwajnoch z rodziną,  Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i pracowników obsługi SP 23

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MIROSŁAWA KRYSTKA (pogrzeb 15.10.2022)

 

W parafii:

- od żony Anny 2.04.2023 godz. 18:00

- od mamy 14.04.2023 godz. 8:15

- od syna Roberta z rodziną 15.04.2023 godz. 18:00

- od córki Joanny z mężem i dziećmi 18.04.2023 godz. 6:30

- od córki Elżbiety z mężem i dziećmi 26.04.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: brata Łukasza z rodziną, siostry Bożeny z mężem Maciejem, szwagierki Haliny z mężem, chrześniaczki Ani z rodziną, siostrzenicy Marty z Konradem, siostrzeńca Bartłomieja z Natalią, siostrzenicy Anety z rodziną, Kamili i Sławomira z dziećmi, Jolanty i Krzysztofa Budzeniów, Jolanty i Waldemara Budzeniów, Anny i Przemysława Pasierbków, cioci Haliny z rodziną, Władysławy i Kazimierza Kristków oraz Herminy Pawlus, kuzyna Mariusza Kristka z żoną Iwoną i synem Aleksandrem, Ewy i Józefa Krystków, chrześniaka Grzegorza Krystka z rodziną, Izabeli i Grzegorza Gurzawskich z rodziną, Barbary i Witolda Wajdziaków z synem Igorem, cioci Zofii Beczały, kuzyna Jarosława Beczały z rodziną, cioci Henryki Gałosz, cioci Jadzi, kuzynki Agnieszki Kubicy z rodziną, szwagierki Agnieszki z rodziną, Krywultów z Jaworza, rodziny z Czańca, Krystyny i Jana Górów z Kaniowa, Ryszarda Majora z rodziną, Bożeny i Grzegorza Witoszków z rodziną, Maksymiliana z rodziną, Krystyny Grzyb i Figów, Andrzeja Hylaszka, Anny i Leszka Kołodziejczyków z rodziną, Józefa i Łucji Pyszów, kolegi Bolesława z żoną Barbarą i dziećmi Honoratą i Dominikiem, Hamerlaków i Śpiewaków, Bernadety i Aleksandry Zygmunt, Anety Zuber z rodziną, Doroty i Krzysztofa Muttke, Gumińskich z ul. Za Kuźnią, Bogdana Wilczaka z synami Piotrem i Pawłem, Dominiki i Damiana Głowaczów, Feli, Eli i Zosi, Lucyny Kliś, Izabeli i Tomasza, Janiny Więzik i Izabeli Stanclik z mężem, Grubów, Czerników, Bratków, Agaty i Andrzeja Obrzutów, kuzynki Basi Omozik z mężem i dziećmi, Krystyny Pawlus z rodziną, Joli i Marka Heflichów z rodziną, Sylwii i Krzysztofa Wróblów z dziećmi, Heleny i Czesława Bigosów, Agnieszki i Piotra Bigosów z Justyną oraz Iwony i Jana Ochmanów, Piotra Zaręby i Grzegorza Zwięczaka, Edwarda Pasierbka z rodziną, Izabeli i Krzysztofa Wąsików z rodziną, Bogdana z rodziną, Czesława Trybały z rodziną, Andrzeja Krywulta, Andrzeja Wróbla, Lucyny Miodońskiej z rodziną, Ireny Małysiak, Kościelniaków, Genowef i Jana Lastówków, Edyty i Błażeja Giertlerów z rodziną, Piotra Stokłosy, Janiny, Piotra i Blanki Jakubiec, Tomka Jakubca, Iwony i Grzegorza Marków, Stanisława i Macieja Koziołów, Stanisława i Stanisławy Maciejczyków, Eweliny Wasztyl z rodziną, Genowefy Wiercigroch z rodziną, Krystyny i Mariana Nyczów, kuzynki Magdaleny Bagińskiej z rodziną, Bogusławy Bachnij z rodziną, Elżbiety i Grzegorza Marklów, Macieja Homy, Kmieciów, Grażyny Kęski, Piotra Jurdygi, Bogdana Polaka z żoną, Katarzyny i Pawła Kościuchów, Marcina Jakubca z rodziną, Marka Jakubca z żoną i synami, koleżanek i kolegów z SP 1, Krzyśka i Maćka Jankowskich, kolegów i koleżanek z pracy żony Anny, Jarka, Artura ze Szkocji, Tadeusza Kamińskiego z żoną, Anny Kamińskiej z dziećmi, Krzysztofa z rodziną, Grzegorza Hylaszka z rodziną, Tomasza Sternala, Jacka Folgi, Marka Folgi, Gwóźdzów, Zbyszka „Kopary” z rodziną, zarządu i pracowników firmy AUTOTEST, dyrekcji i pracowników Przedszkola nr 40, Małgorzaty i Janusza Stworów,

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. REGINA BUBAK (pogrzeb 20.10.2022)

 

W parafii:

- od córki z mężem 19.04.2023 godz. 18:00

- od brata z rodziną 16.04.2023 godz. 6:30

- od wnuka Tomasza z żoną 2004.2023 godz. 8:15

- od Janiny Bubak z rodziną 29.04.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: Barbary Kantyki, Agnieszki i Przemysława Juraszów, Zofii Błachu i Zbigniewa Błachuta, sąs. Jonkiszów i Bartkowiaków, Adamczyków, Czesławy Zolich z rodz., sąs. Jadwigi Sikorowej, Krystyny Hańderek z rodz., kol. Heleny, Kuderów i Skorupskich, Aleksandry i Dariusza Kopaczów, Roberta Czauderny, Marii i Jana Czaudernów, Katarzyny Kliś z rodz., Romana Czauderny z żoną, Domiterów, Piotra i Barbary Domterów z dziećmi, Połącarzów, Janiny i Jerzego Zwięczaków, Stanisława i Ireny Baronów, Jankowskich, Gajerów i Krawczyków, Magdaleny i Marka Pawlusów z synem, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczyk

 

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ZOFIĘ KRYWULT (pogrzeb 24.10.2022)

 

W parafii:

- od męża Tadeusza 15.01.2023 godz. 9:00

- od córki Agaty z rodz. 22.01.2023 godz. 9:00

- od córki Agnieszki z rodz. 1.04.2023 godz. 18:00

- od Kazimierza Stanclika z rodz. 3.04.2023 godz. 8:15

- od Andrzeja i Elżbiety Kotarbów 4.04.2023 godz. 18:00

 

Poza parafią od: Anny Weber i Barbary Maślanki, Zofii Krywult, Rusinów, Marii, Krzysztofa, Joanny, Piotra Gumińskich, Piotra i Agnieszki Bigs z rodz., Sylwii i Krzysztofa Wróblów z dziećmi, Heleny i Czesława Bigosów, Wilczków i Lepisiewiczów, Anny Weber z rodz. i Krystyny Misiukiewicz z synem, Lucyny Miodońskiej i Katarzyny Bały z rodz., Heleny Gumińskiej z rodz., Heleny i Henryka Stanclików, Wiesława Oziminy z rodz., Grzegorza Wiercigrocha z rodz., Genowefy Wiercigroch z rodz., Gawełków, Zdzisławy i Stanisława Gaców, Marii z córką Moniką, Heleny Drewniak z rodz., Zofii i Stanisława Gryzełków, Marii Pytlarz z rodz., Marii i Józefa Puzoniów, Beniowskich, Anny o Krzysztofa Kuźmów, Neli i Antoniego Pyszów, Barbary, Jerzego i Magdaleny Stanclików, Marii i Jerzego Grygierców, Katarzyny Stanclik z rodz., Rosnerów, Ogiegłów, Bogusławy i Mieczysława Czachorów z rodz., Barbary Strach z rodz., Tadeusza i Zofii Wandzlów, Miodońskich, Krystyny, Katarzyny i Jana Wróblów, Grażyny, Jerzego i Janusza Adamusów, Kłaptoczów i Górów, Jana i Teresy Kwaśniewiczów, Anny i Kazimierza Łukosiów, Grażyny i Marka Gibasów z dziećmi, dyr. i nauczy. Zesp. Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. TADEUSZA ZAWIERUCHĘ (pogrzeb 25.10.2022)

 

W parafii:

- od córki Krystyny z rodz. 1.04.2023 godz. 6:30

- od żony Stanisławy 5.04.2023 godz. 8:15

- od córki Małgorzaty z mężem Zbigniewem 9.04.2023 godz. 6:30

- od wnuka Jakuba z rodz. 12.04.2023 godz. 6:30

- od wnuka Kamila 17.04.2023 godz. 18:00

 

Poza parafią od: Teresy i Henryka Zawieruchów z Radomyśla, Juliana i Bronisławy Zawieruchów, Lucyny i Sławomira Misiaków, sąs. Z III klatki, Katarzyny i Anastasisa Bajrabasów z córką i synami, Dukielskich, emerytowanych prac. Przedszkola nr 40, Żmudków z Radomyśla, Grzegorza i Iwony Żmudów, Bronisławy Zawieruchy, Ewy i Łukasza Zawieruchów, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

 

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. TERESĘ ZABROCKĄ (pogrzeb 29.10.2022)

 

W parafii:

- od męża z rodz. 30.03.2023 godz. 6:30 i 30.04.2023 godz. 12:00

- od syna Zbigniewa z wnuczką 23.03.2023 godz. 8:15 i 5.06.2023 godz. 6:30

- od córki Katarzyny z Bogdanem 6.05.2023 godz. 18:00

 

Poza parafią od: Anny i Dariusza Zabrockich, Wandy i Tadeusza Zabrockich, Agnieszki i Michała Gocków, Jarka Zabrockiego, Krystyny Marcisz, Bożeny Karnaś, Redoszów, Alicji i Anny Karnaś z rodz., Ogrockich, Ahmeta i Krystyny Berishów, Teresy Miski, Marzeny, kol. z pracy syna Zbigniewa, Zw. Zawodowego Kadra przy PG Silesia w Czechowicach-Dz., kol. z KM Policji w BB, kol. z Zespołu Prezydialnego KM Policji w BB, od Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

 

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ALINĘ KOWALCZYK (pogrzeb 31.10.2022)

 

W parafii:

- od kol. Stanisławy i Krystyny 7.03.2023 godz. 18:00

- od Gieni Kowalczyk z synem, Beaty Kowalczyk z synami 29.03.2023 godz. 8:15

 

Poza parafią od: Bożeny Pawłowskiej, Małgorzaty Wójcik z synem i rodz., Jolanty Kanik z synem, Agnieszki Sulkowskiej z rodz., Łukasza i Katarzyny Bełchów, Kwaśnych, Kowalczyków, Haliny i Jacka Michalskich z rodz., Walkowiczów, sąs. Grażyny z synem Damianem, od Czopów, Jana i Lucyny Michalskich, Jadwigi i Bartłomieja Tarałów, Sylwii Słońskiej z rodz., kol. z COBR-u

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. KONSTANTEGO JANISZA (pogrzeb 3.11.2022)

 

W parafii:

- od żony Zofii 1.05.2023 godz. 8.15

- od córki Darii 2.05.2023 godz. 18:00

- od syna Janusza z córką Nikolą 3.05.2023 godz. 6.30

- od brata Stanisława z żoną 4.05.2023 godz. 6.30

- od chrześniaka Damiana 5.05.2023 godz. 6.30

Poza parafią od: bratanicy Sylwii z rodziną, Anny Wieczorek, Renaty Kliś i Małgorzaty Kosek, Krzysztofa i Kazimiery Walczak, Krystiana i Ewy Walczak, Jakuba i Anety Walczak, szwagierki Ireny z rodz., szwagierki Krystyny Laszczak, Leszka i Stanisławy Szary z rodz., Zdzisławy i Andrzeja Grabosiów, Katarzyny i Łukasza Zwięczaków, Marii Czakon, Filipków, Jolanty i Piotra Filipków, Marii i Jana Damków z rodz., Stefanii Damek, Jezierskich, Macieja Hałasika z rodz., Bogusi Walczak, Piotra Walczaka z rodz., Katarzyny Nikiel z rodz., Janiny i Jerzego Zwięczaków, Anny Bury z rodz., Klosów, Sebastiana Steca, Krywultów i Bąków, Jana Waliczka z rodz., Krzysztofa Heflicha, Jurczyków, Romana Burego z rodz., Włodzimierza z żoną, Jadwigi i Andrzeja Damków, Miodońskich, Piotra Zwięczaka z rodz., prac. Sklepu Lewiatan Komorowice, Zakł. Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. DANUTY MICHALIK (pogrzeb 4.11.2022)

 

od Zakł. Pogrzebowego Bielach

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. CZESŁAWĘ POTEMPĘ (pogrzeb 4.11.2022)

 

W parafii:

- od męża Tadeusza 2.05.2023 godz. 8.15

- od syna Bogusława z rodz. 8.05.2023 godz. 6.30

- od córki Ewy z mężem Pawłem 9.05.2023 godz. 6.30

- od wnuczek Kingi i Justyny 10.05.2023 godz. 18.00

- od kuzynek Zofii, Reni, Anny i Marii Potempów 14.05.2023 godz. 18.00

Poza parafią od: Ludwika i Bożeny Potempów, Celiny Potempy z rodz., Czesławy Potempy, Wiesława Potempy, Potempów z Wieprza, Danuty i Stanisława Mossurów, Eisler, Glonków, Krystyny Olszowskiej z rodz., Urszuli Łaciok, sąs. z bloku Matusiaka 6, siostrzenicy Urszuli z rodz., siostrzenicy Marioli z rodz., siostrzeńca Andrzeja, siostrzeńca Józefa z rodz., Puczków, kol. syna Bogusława z firmy Hydrokrak

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. BRONISŁAWĘ BABIUCH (pogrzeb 5.11.2022)

 

W parafii:

- od córki Bożeny 12.05.2023 godz. 8.15

- od syna Piotra z rodz., 13.05.2023 godz. 18.00

- od teściowej Teresy Babiuch 14.05.2023 godz. 9.00

Poza parafią od: szwagierki Barbary z rodz., szwagierki Łucji z mężem, szwagra Jerzego z rodz., Magdy i Mateusza z dziećmi, Kubieńców, Agnieszki i Grzegorza z rodz., Krystyny Śleziak, Daniela Kuźmy z rodz., Anny i Tadeusza Bogaczów, kol. z pracy syna wydz. Pras i Automatów Hydraulicznych i Manualnych, anonimowego darczyńcy

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. JÓZEFĘ CIEŚLAR (pogrzeb 7.11.2022)

 

W parafii:

- od brata Witka z żoną Urszulą i dziećmi 3.05.2023 godz. 18.00

- od bratowej Haliny Cieślar z rodz., 11.05.2023 godz. 6.30

- od Małgorzaty Cieślar z rodz., 16.05.2023 godz. 8.15

- od bratanicy Doroty Jopek z mężem i rodz. 18.05.2023 godz. 18.00

- od bratanicy Małgorzaty Dudys z rodz. 22.05.2023 godz. 18.00

Poza parafią od: Ostrowskich, Marzeny i Rafała Doboszów, bratowej Urszuli z rodz., bratanka Piotra z rodz., Matuśniaków, kuz. Edzi z rodz., Sabiny i Jerzego Polaków, Haliny Tymosiewicz

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. STANISŁAWA BARTASA (pogrzeb 8.11.2022)

 

W parafii:

- od mamy 7.05.2023 godz. 6.30

- od córki Marty z mężem 17.05.2023 godz. 18.00

- od Krystyny Bartas z rodz., 18.05.2023 godz. 6.30

- od kuzyna Stanisława Niewdany 23.05.2023 godz. 8.15

- od kuzynki Małgorzaty z rodz., 24.05.2023 godz. 6.30

Poza parafią od: Bronisława, Jadwigi i Moniki Olków, Kamińskich, Macieja Wojtyłko z rodz., Mikołajków, Andrzeja Waliczka z rodz., Barbary Małaczek z rodz., Ewy Kopeć z rodz., Wiesławy i Franciszka Słowików, Ireny Żmudy-Trzebiatowskiej, Danuty Mamrycz, Jana Waliczka z rodz., Łukosiów, Rafała Krywulta z rodz., Teresy i Kazimierza Łaciaków, Grzegorza Waliczka z rodz., Haliny Turek z rodz., Teresy Krywult z rodz., Zofii i Antoniego Wróblów, Jadwigi i Kazimierza Adamaszków z rodz., Niklów, Zofii Dobii, Alicji Szczotki, Aleksandra Markla z rodz., Marii i Tadeusza Waliczków z rodz., Józefa Waliczka, Urszuli z córką Dominiką, Zbigniewa Markla, Agaty i Stanisława Waliczków z rodz., kuzynów: Władka, Bernadki i Urszuli, Franciszka Bartasa, Jana Bartasa, kol. ze szkoły podstawowej, kol. z pracy

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. MARIĘ STRZELCZYK (pogrzeb 17.11.2022)

odprawia ks. Krzysztof Strzelczyk oraz księża emeryci ze Świdnicy

od: Barbary, Jarosława, Anny i Stanisława Kaczorów, chrześnik Jarosława z rodz., Kwiatkowskich, Marka Hetnała, Ryszarda Sikory z rodz., Krzysztofy Kuzków z rodz., Haliny Pawłowicz z rodz., Anny Świerczyny z rodz., Heleny Byrdy-Przybyły, Jana Dunata, Młgorzaty Klimot, przyjaciół córki Doroty z Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Dyrekcji i Współpracowników córki Doroty z Zespołu Szkół Budowlanych, siostry Wandy, Anny Faroń z rodz., Bratowej Władysławy, Małgorzaty Adamczyk, Małgorzaty Jareckiej z rodz., Adama Jareckiego z rodz., Urszuli z rodz., Krystyny i Krzysztofa Jonkiszów, Władysława i Tomasza Raków, Magdaleny Kulki z mężem i dziećmi, Grzegorza Sikory z rodz., Małgorzaty Sikory z rodz., Bernadki z dziećmi, Oli Marek z synem Andrzejem, Bartłomieja i Leyli Fleszar z dziećmi, Taraszkiewiczów, Michaliny, Grażyny i Rafała Fleszarów, Katarzyny i Jakuba, Bronisławy Balon, Klajnerów, prac. DPS „Złota Jesień”, Maciągów, Franciszka Bronikowskiego z dziećmi i rodzinami, Żabińskich, kuzynki Barbary z rodz., Urszuli i Mariana Fabianów, I Róży Żywego Różańca ze Złotych Łanów.

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. AMALIĘ ŻYWCZOK (pogrzeb 19.11.2022)

 

Poza parafią od: Ewy z córkami, Bogumiły Burchart, rodz. Warchałów i Lucji Grucy, Stanków, Farugów, Czesławy Kraus, Krywultów i Lorków, Janusza Krywulta z córką Joanną, Katarzyny i Karola Markowskich, Danuty Brejdak oraz prac. Biura Rady Miejskiej w BB.

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. MARKA GAWĘDĘ (pogrzeb 24.11.2022)

 

W parafii:

- od siostry Krystyny z rodz. 14.05.2023 godz. 6.30

- od siostrzeńca Janusza z rodz. 23.05.2023 godz. 18.00

- od siostrzenicy Iwony z Kamilem 25.05.2023 godz. 6.30

- od szwagra Adama 29.05.2023 godz. 18.00

- od wujka Michała z Magdaleną, Emilką i Piotrusiem 26.05.2023 godz. 6.30

Poza parafią od: siostrzeńca Adriana z rodz., kuzynki Ewy Dopierały z rodz., siostrzenicy Ewy z mężem i dziećmi, Jerzego Gawędy z rodz., Heleny Gawędy z rodz., kuz. Urszuli z rodz., Teresy Orłowskiej, Jadwigi Jopek, Alicji Sołczykiewicz z rodz., Tomiczków, Wyrobów, Niemczyków i Gąsiorków, Wnętrzaków, kol. Maryli, Jadwigi i Bolesława Hańderków, Marii i Zbigniewa Górów, Marii i Jana Pokładników, Grzegorza Hohoła z mamą, Czesława i Bogumiły Kędziorów, Zbigniewa Szypuły z rodz., Józefy Kuder z rodz., Haliny i Zbigniewa Miśkowców, Adama Stanclika z rodz., Fryderyka Wróbla, Zakł. Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak.

 

Msze św. pogrzebowe za śp. KRZYSZTOFA GRUŚLISA (pogrzeb 1.12.2022)

 

Poza parafią od: Marka Caputy z rodz., Dorota i Tomasza Kozłowskich, Agaty i Kamila Pikoniów,   Tomasza Wójcika i Sylwii Wieczorek z rodzinami

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ALICJĘ WOJTYLAK (pogrzeb 2.12.2022)

 

W parafii:

- od syna Wiesława z rodz. 1.06.2023 godz. 6.30

- od syna Mirosława z rodz. 6.06.2023 godz. 8.15

- od siostry Krystyny z mężem i rodz. 7.06.2023 godz. 18.00

- od brata Mieczysława Gandzla z rodz. 9.06.2023 godz. 6.30

- od wnuczki Klaudii z rodz. i wnuka Daniela z rodz. 12.06.2023 godz. 6.30

 

Poza parafią od: Machałków, Sabiny Homy z rodz., Krzysztofa Kęsiaka, Danuty i Stanisława Polaczków, Barbary Lis, Kijowskich, Violetty i Mirosława Gandzlów z rodz., Macieja Sojki z rodz., Danuty Wróbel z rodz., Bożeny Lorenc z córkami, Heleny Śliwki, Frasiów, bratowej Marii z rodz., bratowej Wandy Sojki z synową Alicją

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MARKA OŁOWNIĘ (pogrzeb 6.12.2022)

 

Poza parafią od: Urbańczyków, Doroty i Arkadiusza Dziubków, Edyty i Mariusza Błachutów, siostry Marii z rodz., Beaty i Tomasza Krzychów

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ANTONIEGO PUDEŁKA (pogrzeb 6.12.2022)

 

W parafii:

- od żony 31.01.2023 godz. 18.00

- od syna Tomasza z rodz. 4.06.2023 godz. 6.30

- od syna marka z rodz. 7.06.2023 godz. 6.30

- od córki Justyny z rodz. 9.06.2023godz. 18.00

- od córki Justyny z rodz. 10.06.2023 godz. 8.15

 

Poza parafią od: Lepaków, Czesława Durlaka, Pietrzyków, Eugenii i Tadeusza Dzidów, Szczutowskich, Edyty i Mirosława Królów, Gancarzów, Barbary i Arkadiusza Nowaków, Kłaptoczów, sąs. Zofii i Gertrudy, Szcześniaków i Żywiołów, Laszczaków, Haliny i Andrzeja Pietrzyków, Teresy i Zdzisława z rodz., Danuty i Józefa Czyloków z rodz., Czesława z żoną, Krystyny Mojżyszek z rodz., Frączków, Wiesława Puzonia, Kazimierza Mojżyszka z rodz., Rosickich, Anny i Łukasza Paczyńskich, Katarzyny i Adama Pieronów, Bractwa św. Jana Kantego z Kęt, Sosulskich, Gawlasów, Jadwigi i Janusza Pieronów, Oli i Tereni, Golów, szwagra Leona z rodz., szwagierki Anny z dziećmi, chrześniaczki Moniki z rodz., swatowej Franciszki, swatowej z Kęt, chrześniaka Mariusza, chrześniaka Daniela, siostry, wnuczki Beaty z rodz., wnuczki Karoliny z rodz., Celiny Kumkowskiej z rodz., Klubu Morsa Beskid Mały, prac. Firmy Vera, prac. Firmy Auto-Części Sosulski

_______________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. KRZYSZTOFA POCIĘGIELA (pogrzeb 7.12.2022)

 

W parafii:

- od żony i synów z rodzinami 28.05.2023 godz. 12.00

 

Poza parafią od: Hani z rodz., Izabeli z Julią, Igi i Eugeniusza Stępniów z rodz., Bernadetty Niesyt z synem Mirosławem, Grażyny i Mirosława Kluzów, Janiny i Mieczysława Kluzów, Barbary i Janiny z rodz., Monik i Stanisława Machaliców, Gizów i Kowalików, Adama Gąsiorka, Szymona, Grzegorza, Pawła i Piotra, Ewy i Krzysztofa Fajferów, Renaty Chwastek z rodz, Danuty i Antoniego Beczałów z rodz., Krywultów, Majewskich i Ożógów, Alicji, Haliny i Krystyny, Małgorzaty i Mirosława Koczurów z rodz., Bieńków i Lewczaków, Aleksandry i Pawła Tajchmanów i Marii Gasperowicz, Zarembów, Bargielów, Dziendzielów, Anety i Rafała Mazurów, Piotra Pezdy z pracownikami, Borawskich i Grygierczyków, dyrekcji, nauczycieli i prac. obsługi Zesp. Szkolno-Przedszkolnego w Bronowie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, firmy Transcem, Zakładów Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JERZEGO MŁYNARSKIEGO (pogrzeb 10.12.2022)

 

W parafii:

- od córki Katarzyny z rodz. 31.05.2023 godz. 8.15

- od syna Piotra z rodz., 10.06.2023 godz. 18.00

- od bratowej Beaty i cioci Milki z rodz., 19.06.2023 godz. 18.00

- od wujka Bronisława z rodz., i kuz. Adama z żoną 27.06.2023 godz. 8.15

 

Poza parafią od: bratanka Daniela z żoną i dziećmi, Czesławy i Eugeniusza Foksińskich, Grażyny Młynarskiej i Bożeny Wróbel z rodz., Handzlów, Alicji Wierzby, Krzysztofa Mikuły z rodz.,

__________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MAŁGORZATĘ PAW (pogrzeb 15.12.2022)

 

W parafii:

- od córki z rodz. 11.06.2023 godz. 18.00

- od siostry z rodz. 13.06.2023 godz. 6.30

 

Poza parafią od: Beczałów, Grygierczyków i Łopatów, Tomasza i Rafała Zieleźników z rodzinami, Antoniego Pysza z żoną, Krystyny i Józefa Żydek, pracowników ,,DINO” Kaniów, zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

 

_____________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MARIĘ GOŁĘBIOWSKĄ (pogrzeb 16.12.2022)

 

W parafii:

- od córki Agnieszki, 06.06.2023, 6.30

- od siostrzeńca Ryszarda z rodz i brata Stanisława 14.06.2023, 6.30

- od siostrzenicy Lucyny z rodz. 15.06.2023, 18.00

 

Poza parafią od: Stanisławy i Marii Malinowskich, Kasprzaków, Jadwigi i Kazimierza Witek z rodz., Teresy z rodz., Małgorzaty i Franciszka Palów, Olejników i Chrobaków, sąsiadów z ulicy Bukietowej, Rotyńskich, Jasi Zontek, Haliny Barsznicy z rodz., Staniszewskich, Joli z rodz., Grażyny i Piotra Górnych, Czesławy i Rudolfa Szlosarczyków, zakłądu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JANA WŁOCHA (pogrzeb 22.12.2023)

 

W parafii:

- od córki Lucyny z mężem 01.06.2023, godz. 8.15

- od wnuka Mikołaja z Kasią 03.06.2023, godz. 6.30

- od syna Andrzeja z Zoną, 04.06.2023, godz. 18.00

- od wnuka Nikodema z Martyną, 05.06.2023, godz. 18.00

- od wnuka Szymona z rodz. 10.06.2023, godz. 6.30

 

Poza parafią od: Dawida z rodz., Maryny z rodz., Judyty z rodz., Justyny z mężem, Anety z rodz., Marcjanny z rodz., Norberta z rodz., brata Władysława z żoną i dziećmi, Rachwałów z rodz., Teresy i Jana Kwaśniewiczów, Stojków i Wenclów, Bogusławy i Andrzeja Beniowskich z rodz., Tomasza Figi z rodz., Rycerstwa Niepokalanej, 16 róży Matki Bożej Szkaplerznej, Straży Honorowej NSPJ, Małgorzaty Ochman z rodz. Kózków, Szkabratów, Romana i Józefa Łoboziaków, Pawła Rzyckiego, Jerzego Figi z rodz., Władysława i Józefa Rzyckich z rodz. Adama i Emilii Bożek z rodz., Dziuków i Zarębskich, Czesławy Janusz z synem Konradem, Drewniaków, Jana i Janiny Bubak z rodz., Marii i Jacka Pieprzyców, Jonkiszów, Bronisławy i Kazimierza, Zofii Cimała z córkami, Danuty i Aleksandra Kosów, Anny i Tadeusza Fijaków, Barbary i Jana Rubis, Danuty i Tadusza Damków z rodz., Zimnickich, Marszałków, Marii i Tadeusza Wanatów z rodz., rodziny Santa Rosa, Adama Ochmana z rodz., Wanatów, Heleny i Kazimierza Ochmanów, Małgorzaty i Marcina Ochmanów, Czesława, Tadusza i Violetty Kaźmierczak, Wandy i Mieczysława Mąków z rodz., Oziębałów i Stopków, Mrózków, Teresy i Wiesława Chomów, koleżanek i kolegów z pracy syna Andrzeja, opiekunek Klubu Seniora, seniorów z Klubu Seniora, zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”

______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MIECZYSŁAWA FUJARCZYKA (pogrzeb 23.12.2023)

 

W parafii:

- od żony Heleny 15.04.2023, 8.15

- od syna Marka z żoną 18.04.2023, 18.00

- od wnuka Dawida z Patrycją 21.04.2023, 6.30

- od Małgosi z rodziną 22.04.2023, 6.30

- od Haliny i Piotra Palów z rodziną 30.04.2023, 6.30

 

Poza parafią od: Marcina z żoną Anią i dziećmi, Zemanków, Kubasiaków, Iwony Legutko z rodz., Barbary i Kazimierza Urbańskich z dziećmi, Tadeusza i Małgorzaty Urbańskich, Marii Wojtyłko z synami, Lorków i Krywultów, Marii Móll z synami i synową, Mollów, Jadwigi Tecław, Moniki i Adama Pindlów, Marka i Jadwigi Kempów, Tatarczaków, Józefa i Krystyny Gaworów, Adama i Anny Mikołajczyków, Hańców, Marii i Zbigniewa Suchanków, pracowników Fabryki Narzędzi ,,GLOB”.

______________________________________________________________________________

 

Msze święte pogrzebowe za śp. HENRYKA HERZYKA (pogrzeb 29.12.2022)

 

W parafii:

- od córki Wioli z rodziną, 11.06.2023, godz. 16.30

- od syna Wojciecha z rodziną, 12.06.2023, godz. 8.15

- od brata Jerzego z żoną, 13.06.2023, godz. 18.00

- od siostry z synem, 15.06.2023, godz. 6.30

- od swatowej Haliny z synem Rafałem i wnuczkami Oliwią i Wiktorią, 26.06.2023, godz. 18.00

 

Poza parafią od: Marcina i Anny Herzyków z rodziną, szwagra i chrześniaka z rodzinami, Stanisława i Barbary Juraszków z rodziną, Barbary z mężem i synami, Juraszków, Fabiów, Ciosków i Stępieniów, Doroty i Marka Zuberów z rodziną, Zawirskich, Laszczaków i Gandorów, Wandy, Jana Wali z rodziną, Tadeusza i Jagody Gandorów z rodziną, Izabeli i Kamila Szypułów, Marii i Jerzego Szypułów, Sołtysika z rodziną, Mariana i Anny, Romana Mikołajczyka, Rodziny Modzelewskich, Ewy i Marcina Hrabkowiczów z rodziną, Ewy i Łukasza Lipińskich z rodziną, Andrzeja i Małgorzaty Łobodas, Andrzeja i Haliny Kraus, Iwony i Grzegorza Marków z dziećmi, koleżanek i kolegów z miejskiej spółdzielni w Bielsku-Białej, rady nadzorczej miejskiej spółdzielni ,,samopomoc chłopska” w Bielsku-Białej, od koła emerytów i rencistów miejskiej spółdzielni ,,samopomoc chłopska” w Bielsku-Białej, od pracowników PZU życia S.A. w Bielsku-Białej, zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

 

_____________________________________________________________________________

 

Msze święte pogrzebowe za śp. LEOKADIĘ NIESYCZYŃSKĄ (pogrzeb 30.12.2022)

 

W parafii:

- od synów z rodzinami 20.06.2023, godz. 18.00

- od siostry Lucyny z rodziną, 21.06.2023, godz. 6.30

- od siostry Aliny, 22.06.2023, godz. 6.30

 

Poza parafią od: rodziny Kołodziejczyków, Kolarzów, Włodków, Alicji Bojdys i Grażyny Pyki, Doroty Machlańskiej, koleżanek z Wydziału Ksiąg Wieczystych, zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”

 

 

MSZE ŚW. ZA ZMARŁYCH W STYCZNIU 2023.

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JÓZEFA KASPRZYKA (pogrzeb 04.01.2023)

 

W parafii:

- od żony i córki (26.06., 8.15)

- od syna z żoną i wnuków (27.06., 6.30)

- od Danuty Mistarz z rodziną (28.06., 6.30)

 

Poza parafią od: Krystyny Góry z rodziną; Anny i Zdzisława Turskich z rodziną; Grygierczyków i Paczuskich; Gawędów; Maślanków i Adamków; Pauliny; Ewy i Andrzeja Przybyło; Jadwigi i Bolesława Hańderków z rodziną; Marii i Zbigniewa Górów; Majków; Marii i Daniela Gaworów; Niemczyków; Adama Stanclika z żoną; Czechowskich; Alojzego i Marianny Rojczyk; Mirosława Czyrny z rodziną; Krzysztofa Gąsiorka z żoną i dziećmi; Władysława Gąsiorka z żoną; Rafała Gąsiorka z rodziną; Mariusza Gąsiorka z rodziną; Tomiczków; Adama Góry z rodziną; kolegów z pracy syna z działu utrzymania ruchu; od koleżanek córki Bożeny z 20 róży, zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

 

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. GERTRUDY CZAUDERNY (pogrzeb 10.01.2023)

 

W parafii:

- od syna Marka z żoną Krystyną (01.07., 6.30)

- od wnuczki Alicji z rodziną (04.07., 6.30)

- od wnuka Jakuba z rodziną (05.07., 6.30)

- od Czesławy z synem i synową (06.07., 8.15)

- od Anny i Ryszarda Mol (09.07., 18.00)

 

Poza parafią od: Blandyny i Jerzego Molów z rodziną; Andrzeja i Bogusi Czauderna; Jerzego i Małgorzaty Czauderna z rodziną; siostrzeńca Zygmunta z rodziną; Małgorzaty i Bolesława z rodzinami; Mariana Dworniczka z rodziną; Stefanii Błotko z rodziną; Lidii i Pawła Wnęków z rodziną; Violetty i Aleksandra Stanclików; Małgorzaty i Tadeusza Krywultów z rodziną; Joanny i Krzysztofa Dadaków; Ali Krywult; Eugenii i Czesława Grabosiów; Jana i Barbary Waliczków; Aleksandry Wadoń; Jolanty i Andrzeja Wadoniów z rodziną; Mirosławy i Janusza Wasików; Aleksandry; Bożeny Kośniowskiej z rodziną; Janotów; Krzysztofa Lipki z rodziną; Renaty i Bogusława Koconiów z dziećmi; Barbary i Stanisława Waliczków z rodziną.

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. KRYSTYNĘ OŻÓG (pogrzeb 11.01.2023)

 

W parafii:

- od córki Bożeny z mężem (05.07., 8.15)

- od wnuczki Marceliny i wnuka Kamila z rodzinami (08.07., 6.30)

- od siostry Lusi (09.07., 6.30)

- od siostry Franciszki (12.07., 6.30)

- od Lucyny i Janka Józefczyków (14.07., 18.00)

 

 

Poza parafią od: Moniki i Ryszarda Baronów z rodziną; Aleksandry Baron; Ani i Basi; Stanisława i Marii Krajewskich z rodziną; Haliny Bartusik; Eugeniusza i Anny Krajewskich; Romana i Marii Krajewskich; Wiesława i Haliny Szurów; Czesława i Franciszki Krajewskich; Lasków; Elżbiety Serafin z rodziną; Łucji i Piotra Stryczków z rodziną; Zofii i Mariusza Staniszów z rodziną; Jacka Stokłosy z rodziną; Ćwików i Kopoczków; rodziny Wróblewskich z Bielska i Aleksandrowa Łódzkiego; Teresy z rodziną; Benów i Nyczów; Benedykta i Barbary z rodziną; Pińskich; Bożeny Beczała; Krzysztofa Krywulta z rodziną; Anny, Wandy, Bronisławy i Stanisława; Kuklów; Szozdów; Grażyny i Jarosława Kluzów; Kowalików i Gizów; Violetty i Aleksandra Stanclików; Białków z rodziną; Nowaków; Surowców; Bogusi, Romana i Czesława; Emilii Mędrala; Tyców, Wandy Zaniewskiej i Teresy Adamskiej; Beniowskich; Katarzyny i Wiesławy z rodzinami; Wioletki i Mirka, Marysi i Władka; Joanny i Krzysztofa Dadaków; Sroków i Cielasów; Bieńków z rodziną; Ryrychów; Urszuli Machlowskiej z rodziną; Sienkiewiczów; Ewy i Andrzeja Chruszczów;  Molów; Marysi z rodziną; Pawińskich; Alfredy Polaczek z córką Renatą; Danuty i Stanisława Polaczków z rodziną; Wolskich; Małachwiejów; Danuty i Zbigniewa Golów; Anety i Rafała Mazurów z rodziną; Adama i Krystyny Litwinów; Barbary i Łukasza Oczko z dziećmi; Lidii i Pawła Wnęków z rodziną; Urszuli z rodziną; Chrzanowskich; Haliny i Jerzego Bużyków; Bandzulów i Nowaków; Koziołów; właścicieli i pracowników hurtowni kwiatów ,,Róża”; pracownic z kwiaciarni Mazańcowice; koła gospodyń wiejskich z Międzyrzecza Dolnego; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. PIOTRA PANKA (pogrzeb 11.01.2023)

 

W parafii:

- od dziadków Zofii i Józefa Placuchów (04.07., 8.15)

- od dziadka Stanisława Panka (06.07., 6.30)

- od matki chrzestnej Małgorzaty i Zbigniewa Placuch (07.07., 6.30)

- od ojca chrzestnego Zbigniewa i Bożeny Panek (10.07., 6.30)

- od cioci Renaty Juraszek (11.07., 6.30)

 

 

Poza parafią od: pozostałe intencje odprawiają Księża Dominikanie w Korbielowie.

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ALEKSANDRA KOMĘDERA (pogrzeb 12.01.2023)

 

 

W parafii:

- od żony (12.07., 8.15)

- od syna Piotra z rodziną (13.07., 6.30)

- od córki z rodziną (14.07., 6.30)

- od kuzynek Danuty, Janiny, Małgorzaty z rodzinami (16.07., 18.00)

- od wnuczki Pauliny z mamą Anetą (17.07., 18.00)

 

Poza parafią od: Magdaleny i Mariusza Piotrowskich; Adama Pysza z rodziną; Józefy i Artura Zolichów; Kaczmarczyków; Sierackich; Kasi i Przemka z rodziną; Heleny i Józefa Wronów z rodziną; Marii i Zbigniewa Książkiewiczów; Heleny i Józefa Paluchów z rodziną; Piotra z Klaudią i Pawła Dudek; Emila Jury; Józefa i Aleksandry Ruckich z rodziną; Stanisława Jęczkiewicza, Krystiana i Haliny; Katarzyny Kurowskiej; Danuty i Dariusza Wilczków z rodziną; Grzegorza z rodziną; Mirosława Mrzygłoda; Tomasza Wiśniowicza z rodziną; rodziny Móll; współpracowników działu lasera ISS ,,Wawrzaszek”; kolegów i koleżanek z dawnej Bazy Transportowej KBO ,,Beskid”, kolegów wędkarzy z osiedla Kazimierza Wielkiego; kolegów wędkarzy koła PZW ,,Beskid – Pogórze”; koleżanek i kolegów córki Joanny z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. HELENĘ SIEREK (pogrzeb 16.01.2023)

 

W parafii:

- od chrześniaczki Ewy (15.07., 6.30)

- od szwagra Romana z rodziną (18.07., 18.00)

- od szwagra Czesława z rodziną (19.07., 18.00)

 

 

Poza parafią od: Grażyny z rodziną; sąsiadów z ul. Bazaltowej; Krystyny Habli; rodziny Hałasów i Pindórów; Marysi i Janusza Warchałów; Grzegorza i Magdy Blachurów; kuzyna Romana z rodziną; kuzyna Mieczysława; kuzynki Haliny z rodziną; kuzyna Józefa Puzonia z żoną; kuzyna Tadeusza Puzonia z żoną Małgorzatą; kuzynki Krystyny Ogiegło z rodziną; Ewy i Andrzeja Pyków; rodziny Gachów; Kazimierza Kłaptocza z rodziną; kuzynki Małgorzaty Cygan z rodziną; Małgorzaty i Pawła; rodziny Szarych; rodzin Becków i Cypcerów; rodziny Wojtasów.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ALFREDA ZOLICHA (pogrzeb 17.01.2023)

 

W parafii:

- od córki Barbary z rodziną (08.07., 6.30)

- od kuzynek Hani, Stasi, Jadzi (10.07., 6.30)

 

 

Poza parafią od: Jana i Zofii Migdałek; Małgorzaty Adamus z rodziną; Gandorów; Janiny Jurowskiej; córek Zenona Płosy; Janusza Adamusa; Stadnickich; sąsiadek z bloku przy ulicy Wilsona 5; kolegów elektryków z brygady remontowej Indekta.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JADWIGĘ NOSEK (pogrzeb 18.01.2023)

 

 

W parafii:

- od męża (13.07., 8.15)

- od córki Aleksandry z mężem i rodziną (16.07., 6.30)

- od córki Doroty z rodziną (17.07., 6.30)

- od wnuka Bartka z Ewą i dziećmi (18.07., 6.30)

- od wnuka Pawła z żoną (20.07., 18.00)

 

Poza parafią od: Dawida Trębla; Janusza z Kielc; Stanisława Niemczyka z rodziną; Marii i Kazimierza Zawadzkich; Mariusza i Agnieszki z córkami; Elżbiety, Łukasza i Rafała Stanclików; Danuty i Juliana Stanclików; Kózków; Wydrów; Glejndków i Kudłacików; Agaty i Czesława Miodońskich; Danuty Polaczek z rodziną; Alfredy Polaczek z córką Renatą; Janiny Niemczyk z rodziną; Teresy i Mieczysława; Stolarzy i Krypczyków; Zbigniewa Zielińskiego z rodziną; Miodońskich; Arkadiusza i Stefanii Miodońskich; Hildegardy Sierek z synem Czesławem i rodziną; Błaszczaków; Antkiewiczów z rodziną; Kołodziejczyków; Danieli, Stanisława Pawlików, Wandy i Arkadiusza Rek; Stanisławy Rosner i Byrskich; Danusi Michalskiej; koleżanek córki Aleksandry; właścicieli i pracowników firmy Akra 2, kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego w Bielsku-Białej.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. HELENĘ MALEC (pogrzeb 24.01.2023)


W parafii:

- od brata Stanisława z żoną Czesławą (18.07., 8.15)

- od Katarzyny z mężem Tadeuszem i synem Klaudiuszem (19.07., 6.30)

- od Beaty z rodziną (20.07., 6.30)

- od Franciszki Jurczyk (23.07., 18.00)

- od Magdaleny z mężem i dziećmi (24.07., 18.00)

 

 

Poza parafią od: Jerzego Dzięgiela z rodziną; Świerkoszów; Barbary Wingert i Zofii Rogusińskiej; Renaty z rodziną; Chwałków; Wrzołów; Anastazji Szczygieł; Krzempków; Kotasów i Hałasów; Adamusów; Curzydłów i Trzebuniów; Czesławy Stefanowskiej; Ewy i Stanisławy Gawłowskich z rodzinami; Ireny Pudełko; Genowefy i Franciszka Ślęczków; Lindertów; Prochowników, Kopciów i Kuboszków; Ciurlów i Romików; Józefa i Danuty Gościejów; Janiny i Franciszka Rycko; Małgorzaty Czyż z rodziną; Toporowskich i Hyjków; Brandysów i Sikorów; Heleny i Józefa Mosio; Józefa Curzydło; Bogusławy i Zbigniewa Pieron; Bernadetty Dąbskiej z rodziną; Ireny i Franciszka Kominków; Ewy i Piotra Hellerów; Anny i Zbigniewa Stachowskich; Anny Brandys; koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej (rocznik 1961); rodziny Oberzig; Ireny z rodziną; Wandy z rodziną; Barbry; Górków i Kłaptoczów.

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. KAZIMIERZA SZARLEJA (pogrzeb 28.01.2023)


W parafii:

- od córki Elżbiety z rodziną (13.07., 18.00)

- od córki Izabeli z rodziną (14.07., 8.15)

- od siostry Barbary z rodziną (21.07., 6.30)

- od siostry Marii z rodziną (22.07., 6.30)

- od siostry Małgorzaty z mężem i rodziną (23.07., 6.30)

 

 

Poza parafią od: brata Tadeusza z rodziną; brata Piotra; brata Franciszka z rodziną; Heleny i Adama Leśniarów z rodziną; Haliny i Wiesława Gruców z rodziną; Jacka z rodziną; Potempów; Barbary z dziećmi; Ireny Tomala z rodziną; Plutów; Grażyny i Rafała Dędysów z rodziną; Kazimierza i Anety Mitorajów z rodziną; Przybyłów; Marii i Michała Pikoniów; Bożeny i Tadeusza Gacek z synem; Mariusza Tomali z rodziną; Renaty Sygut; Marcina Syguta z rodziną; Rafała Syguta z rodziną; koleżanek z pracy córki Izabeli; Kurasików i Kramarczyków; Antoniego Nicpońskiego z rodziną; rodziny Nicpońskich i Ireny z siostrą Barbarą; Jolanty i Mirosława Twardysko z rodziną; pracowników przedszkola ,,First steps”; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ROMUALDA BURDZIŃSKIEGO (01.02.2023)


W parafii:

- od synowej Małgorzaty z dziećmi (27.07., 18.00)

- od wnuczki Moniki z mężem i dziećmi (28.07., 18.00)

 

Poza parafią od: III Róży p.w. Matki Bożej Różańcowej; mieszkańców ul. Stażystów 38.

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. HELENĘ KRYWULT (04.02.2023)


W parafii:

- od syna Stanisława z żoną (02.07., 6.30)

- od syna Jacka z rodziną (03.07., 8.15)

- od wnuczki Anny z mężem Andrzejem i dziećmi (12.07., 18.00)

- od wnuczki Katarzyny z mężem Tomaszem (24.07., 6.30)

- od wnuczki Doroty wraz z Markiem (25.07., 6.30)

 

 

Poza parafią od: wnuka Tomka z żoną i synem; siostry; kuzynki Zofii z rodziną; kuzyna Antoniego Mocały z rodziną; kuzynki Haliny z mężem Alojzym; Agnieszki i Wiesława Mosiów z dziećmi; Zygmunta Krywulta z rodziną; Tadeusza Krywulta z rodziną; Piotra i Marty Wróblów; Barbary i Stanisława Wróblów; Ewy i Stanisława Wróblów; Sylwii i Krzysztofa Wróblów z dziećmi; Danuty Wróbel z rodziną; Jolanty i Lidii z Mazańcowic; rodziny Strachów z Bestwiny; Zofii Polaczek; Heleny i Czesława Bigosów; Celiny; Leszka i Lucyny Chłopczyków z rodziną; Zyzańskich; Pawła i Magdaleny Chłopczyków; Barbary i Mirosława Furczyków; Zofii Dobiji; Edwarda Brożka z rodziną; Stanisławy i Kazimierza Mocałów z rodziną; Bronisławy Chłopczyk, Doroty i Andrzeja Rochowiaków z rodziną; Danuty i Stanisława Polaczków z rodziną; Alfredy i Renaty Polaczków; sąsiadów Placuchów; sąsiadów Kimlów i Kasperków; Piotra i Agnieszki Bigosów z rodziną; Marysi Mynarskiej z mamą; koleżanek synowej z referatu finansów Urzędu Gminy w Bestwienie; współpracowników syna Jacka z działu PTS; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. CECYLIĘ CHIŻYŃSKĄ (08.02.2023)


W parafii:

- od córki Bogusi z mężem Markiem i synami Michałem i Mikołajem (25.07., 18.00)

- od syna Kazimierza z żoną Bożeną i dziećmi Anią i Pawłem (26.07., 6.30)

- od syna Janusza z żoną Dorotką i synami Dawidem i Adamem (27.07., 6.30)

- od siostry Marii (28.07., 8.15)

- od brata Adama z rodziną (29.07., 18.00)

- od brata Kazimierza z rodziną (30.07., 6.30)

 

 

Poza parafią od: brata Eugeniusza oraz Mirosławy i Adama Feruga z rodziną; Dariusza Pindla z rodziną; Izabeli Pindel; bratanka Pawła z rodziną; Janiny Chiżyńskiej z rodziną; bratowej Janiny z rodziną; Marcina i Basi Zwięczaków; Magdy Talagi z rodziną; Piotra Zubera z rodziną; sąsiadów Kamili i Łukasza Byrdów; rodziny Ryszkiewiczów i Lewandowskich; rodziny Kleszczów; Doroty z rodziną; Izabeli Roman z rodziną; Dyrekcji i koleżanek córki Bogusi z przedszkola ,,Błękitna Sówka”; kolegów i koleżanek z działu eksploatacji sieci wodociągowej z firmy AQUA S.A.; pracowników z ogrodnictwa Pana Andrzeja Matka; szefa ogrodnictwa z Hałcnowa.

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. HENRYKA RUSINA (09.02.2023)


W parafii:

- od żony Kazimiery (29.07., 8.15)

- od córki Ewy i wnuczki Aleksandry z mężem (30.07., 18.00)

- od syna Zbigniewa z rodziną (31.07., 6.30)

- od syna Wiesława z żoną (01.08., 18.00)

 

 

Poza parafią od: wnuczki Sonii z rodziną i wnuka Szymona; wnuka Michała; wnuka Damiana; Jadwigi i Eugeniusza; sąsiadów Kazimiery Nowak, Krzysztofa i Arkadiusza; Stefanii Błotko z rodziną; Anny i Pawła Dyszków; rodziny Chmielarz; sąsiadów Kociołków; Ewy i Gabriela Paternogów; sąsiadów Kowalskich; Jolanty Major z rodziną; sąsiadów Małgorzaty, Wiesława Górnych; Bożeny i Tadeusza Gacków; Zofii Witkowskiej; sąsiadów Jasków i Klimków; sąsiadów Kamila, Grażyny i Barbary Gluczów; Jolanty i Aleksandra Białasów; Jana i Marii Nowaków z rodziną; Stanisława i Leszka Szarych; sąsiadów Danuty i Andrzeja Gacków; Jana Piątka z rodziną; Alicji i Leszka Wieczorków; rodziny Góreckich i Saganów; Danuty Gibały; Krzysztofa Góreckiego z rodziną; Aldony i Bogusława Gibałów; Jacka Światłocha z żoną Bogusławą.

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

s

Msze św. pogrzebowe za śp. JANINĘ SZWED (pogrzeb 15.02.2023)


W parafii:

- od córki z mężem (01.08., 8.15)

- od wnuków Łukasza i Artura (05.08., 18.00)

 

 

Poza parafią od: wnuka Michała z żoną; chrześniaka Ryszarda z rodziną; siostry Marii; Beaty i Tomasza Biegunów; Małgorzaty i Piotra Porębskich z rodziną; Doroty Szwed; wnuczki Natalii z dziećmi; Krystyny, Wojciecha, Agnieszki i Szymona; kuzynki Wandy Grucy z rodziną; bratowej Gieni z rodziną; chrześnicy Agaty z rodziną; rodziny Kaletów; Czesławy Kraus z rodziną; rodziny Środowskich; Haliny i Grzegorza Jagiełłów z dziećmi i Ireny Matys z rodziną; Danuty Pyś z rodziną; sąsiadki Grażyny z rodziną; Zofii Brak; rodziny Pyszów; sąsiadów Gaworów; Łukasza i Magdaleny Chowaniaków; Ireny i Stanisława Krupów; Alicji i Henryka Skrzeków; Doroty i Jana Dudych; sąsiadki Janiny; Urszuli Markiel; rodziny Kalitów ze Skrzynki; rodziny Smagów; Marysi Wojciech; rodzin Paszków; Liboskich; Iwańczyków z Mazańcowic; rodziny Moll; firmy EKOTEXBUD Bielsko-Biała.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MARKA SAWICKIEGO (pogrzeb 15.02.2023)


W parafii:

- od żony (21.07., 18.00)

- od córki Natalii z rodziną (22.07., 8.15)

- od córki Aleksandry z rodziną( 03.08., 6.30)

- od syna Kamila (04.08., 6.30)

- od szwagierki Danuty Żyły z rodziną (07.08., 18.00)

 

 

Poza parafią od: mamy Ireny; siostry Beaty, Jolanty i brata Andrzeja; matki chrzestnej Czesławy z rodziną; Tolka z żoną i dziećmi; rodziny Żyłów; rodziny Kondrackich; rodziny Banachów; rodziny Kowalczyków; rodziny Trzcińskich; rodzin Kulów i Wszołków; Marzeny i Artura Strugaczów; Zenona Starzyńskiego z żoną Jolantą; kolegi Mieczysława Kubickiego wraz z rodziną; Tomasza Miroskiego z żoną Izabelą; Marty Kochman z rodziną; Bogdana Wiśniewskiego z rodziną; Celiny Krecz; Teresy Miski; mieszkańców bloku Stażystów 38A; koleżanek z pracy; kolegów syna z pracy; Firmy KOMFORT Wacława Nikla.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MARIĘ KLIŚ (pogrzeb 16.02.2023)

 

 

Poza parafią od: Grzegorza, Violetty i Danuty Wiciejowskich; Pitra Fledora z żonąi dziećmi; Zakładu Pogrzebowego ,,Byszkiewicz – Grabczak”.

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. JÓZEFĘ GRABOŚ (pogrzeb 18.02.2023)


W parafii:

- od syna z rodziną (06.08., 18.00)

- od córki z rodziną (11.08., 18.00)

- od brata Stefana z żoną Jadwigą (19.08., 6.30)

- od Andrzeja Grabosia z rodziną (21.08., 6.30)

- od Eugenii i Czesława Grabosiów z rodziną (23.08., 8.15)

 

 

Poza parafią od: bratanicy Małgorzaty z mężem; Agnieszki Pawlos z mężem; siostrzenicy Marii Brzuśnian z rodziną; siostrzeńca Mariana Adamka z rodziną; siostrzeńca Mieczysława Adamka z rodziną; siostrzeńca Aleksandra Adamka z rodziną; siostrzenicy Jolanty Adamek z Piotrem; siostrzenicy Zofii Jasek z rodziną; siostrzeńca Wiesława Adamka z rodziną; Mirosława Grabosia z rodziną; Heleny Graboś; Jolanty i Aleksandra Białasów; sąsiadów Bułków i Stachurów; rodzin Lorków i Krywultów; Urszuli, Romana i Mateusza Szablów; rodziny Moll; rodziny Wiejackich; Pawła i Piotra Smelów z rodzinami; Mirosławy i Janusza Białków z Jeleśni; rodzin Jasków i Klimków; Doroty i Grzegorza Grzybków; sąsiadów Kopaczków i Pódów; Agnieszki i Zdzisława Gorylów; Piotra i Anny Grabosiów z rodziną; Marii Dobiji; rodzin Głuszków i Zoniów; Barbary Byrtek; Ani Kwiatkowskiej z rodziną; rodziny Urbańców; Haliny Zajączek; rodziny Kozików; Jolanty Krywlut-Werjrak; Aleksandra Adamka z rodziną; Haliny Tedy z rodziną; rodziny Sromków; Krystyny Gandor z rodziną; koleżanki Jaśki; grona pedagogicznego i pracowników administracji i obsługi V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej; pracowników przedszkola nr 5; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. HENRYKA BIELASA (25.02.2023)


W parafii:

- od żony i córki (02.08., 8.15)

- od syna Marcina z rodziną (03.08., 18.00)

 

 

Poza parafią od: rodziny Omastów z Piasku; Joanny; rodziny Hałasów; Wandy Gocek; rodzin Lindertów i Lisów z Bestwiny; Genowefy i Franciszka Ślęczków z rodziną z Bestwiny; Zofii i Piotra Kotasów z rodziną; rodzin Cisowskich Maciejczyków; Władysławy Hałas; Marka Hałasa z rodziną; Moniki i Wojciecha z rodziną; Stanisława i Bogusławy Lindertów z rodziną; Pawła i Katarzyny Paszków z córkami; Urszuli i Piotra z rodziną; swatowej Małgorzaty z Justynką; rodziny Nazarkiewiczów; pracowników Kontakt – Simon z Czechowic-Dziedzic; Ochotniczej Straży Pożarnej ,,Dziedzice” w Czechowicach-Dziedzicach; zarządu oraz druhów Ochotniczej Straży Pożarnej ,,Lipowiec” w Czechowicach-Dziedzicach.

_______________________________________________________________________________

 

 

MSZE ŚW. ZA ZMARŁYCH W MARCU 2023

 

Msze św. pogrzebowe za śp. EUGENIĘ SOCHĘ (pogrzeb: 02.03.2023)


W parafii:

- od córki, 07.08., 6.30

- od wnucząt: Beaty, Krystyny i Tomasza z rodzinami, 08.08., 6.30

- od wnuczki Magdy z mężem i dziećmi, 09.08., 18.00

- od wnuczki Agnieszki z mężem i dziećmi, 10.08., 8.15

- od Małgorzaty Garbacz, 13.08., 18.00

 

 

Poza parafią od: synowej z rodziną; bratanka Jurka i Elżbiety Kuderów z rodziną; bratanicy Barbary Żmiji z rodziną; Dominiki i Krzysztofa Caderów; Katarzyny i Tomasza Świerczków z córką; Magdaleny i Piotra Maślanków z dziećmi; Haliny i Krzysztofa z rodziną; Anny i Mieczysława Świgoniów z rodziną; sąsiadów Krywultów; sąsiadów Polaczków; sąsiadów i rodzin Bodek i Gocek; Heleny Sikory z rodziną; Czesławy i Sebastiana Januszów; Małgorzaty i Elżbiety Płosa oraz Kazimiery i Zdzisława Jeleńśkich; rodzin Ryszka i Małysz; sąsiadów Benów; rodziny Chwiejdów; rodziny Potempów; 26 Róży Niewiast  św. Anny; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. STANISŁAWA MARKA (pogrzeb: 03.03.2023)


W parafii:

- od brata Bronka z rodziną, 09.08., 6.30

- od siostry Heleny z rodziną, 10.08., 6.30

 

 

Poza parafią od: rodziny Żoczków; Ewy Kusiak z rodziną; sąsiadów z IV piętra; pracowników Działu Inwestycji i Remontów MZK w Bielsku-Białej; współpracowników córki Beaty z Firmy Adler Polska.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ALFREDA WIZNERA (pogrzeb 04.03.2023)


W parafii:

- od żony z synem, 03.08., 8.15

- od synowej Haliny Wizner, 05.08., 6.30

- od wnuczki Marzeny Olearczyk z mężem Jackiem, 06.08., 6.30

- od prawnucząt Wiktorii, Nikodema, Zosi, Elizy, Niny, 08.08., 18.00

- od siostry z Hałcnowa z rodziną, 11.08., 6.30

 

Poza parafią od: bratanicy Małgorzaty Jóźwik z Bielska Białej oraz od rodziny Romana Jóźwika z Łącka; rodziny Mollów; sąsiadów Gacków; Teresy i Jana Kwaśniewiczów; Marii Wojtyłko z synami; Anny i Mariana Olearczyków; Sławka Olearczyka z rodziną; Eweliny i Adriana Chucherów z dziećmi; Jana Waliczka ze Starej Wsi z rodziną; Anny i Tadeusza Waliczków z rodziną; rodziny ze Szczecina; Danuty i Piotra Kopaczków z synem Damianem; Bartłomieja i Darii Kopaczków; Barbary i Marka Wróblów z rodziną; rodziny Wierońskich; Danuty i Grzegorza Zemanków; rodziny Murawskich; rodziny Miodońskich; Dariusza i Beaty Stanclików.

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. WŁADYSŁAWA STANCLIKA (pogrzeb 04.03.2023)


W parafii:

- od żony Zofii, 11.08., 8.15

- od córki Alicji z mężem, 12.08., 6.30

- od wnuczki Angeliki z mężem Adrianem i prawnukiem Leo, 13.08., 6.30

- od wnuczki Weroniki, 14.08., 6.30

- od syna Ireneusza z rodziną, 16.08., 18.00

 

 

Poza parafią od: brata Eugeniusza z żoną Krystyną; brata Zygmunta Stanclika z żoną; siostry Barbary z mężem Adamem; brata Andrzeja z rodziną; siostry Doroty z mężem; siostry Małgorzaty Piskorczyk, Grzegorza Piskorczyka, Olgi Kuglarz z rodziną; brata Henryka z żoną Ireną Stanclik; chrześniaka Jarosława Stanclika z żoną Anną i dziećmi; bratanka Łukasza Stanclika z dziećmi; bratanka Mateusza Stanclika z rodziną; bratanicy Magdaleny Gumińskiej z rodziną; szwagra Bronisława z rodziną; wnuczki Martyny z rodziną; wnuka Adriana z żoną Alicją i prawnuczką Lilianą; bratanicy Klaudii z mężem Łukaszem; siostrzeńca Tomasza z rodziną; siostrzenicy Dominiki z mężem Jarosławem i dziećmi; siostrzeńca Jakuba z rodziną; bratanka Sebastiana Stanclika z rodziną; Radosława z rodziną; siostrzeńca Piotra; siostrzeńca Damiana z rodziną; siostrzeńca Szymona z rodziną; Mariusza i Lucyny Stanclików; kuzynki Ireny z Bujakowa; Daniela i Małgorzaty Stanclików z córkami; kuzynki Adeli z mężem; Marcina i Sylwii Stanclików z dziećmi; bratowej Jadwigi z rodziną; kuzyna Mieczysława z rodziną; swatowej z rodziną; Barbary i Czesława Cabałów; Anety i Dariusza Nalborczyków z synami; kuzyna Tadeusza Nalborczyka z żoną; kuzyna Jana Nalborczyka z córkami; kuzyna Czesława z rodziną; Krzysztofa i Katarzyny Nalborczyków z rodziną; Anny Nalborczyk; Edwarda i Urszuli Nowaków z Bystrej; sąsiada Józefa Zemły; Edyty i Pawła Walusiów z synami; Tomasza Dudka; rodziny Michulców; Kazimiery i Tadeusza Bodków; Wiktorii Szpyry z rodziną; Jadwigi Raczek; Doroty i Krystiana Raczków; Jadwigi i Jana Oziminów; Cecylii i Antoniego Dobijów; Iwony i Jacka Greniów; Honoraty i Bartosza Wagnerów; sąsiadów Lisów; bratanicy Agnieszki Gryzełko z rodziną; bratanicy Sabiny Sojki z rodziną; Marty i Damiana Raczków z córkami; Wawrzutów i Bartkowskich; Beaty z Górek z rodziną; Jerzego Raczka z rodziną; Stanisława Grubonia; Adama i Gabrieli Kyrczów; Doroty, Małgorzaty i Tomasza z rodzinami; Izabeli i Dariusza Bodzków; rodziny Sokołowskich; Kamili Stechniak z rodziną; Wiesława i Beaty Piskorczyków; Marii i Krzysztofa Szpiechów; Wiesławy Janusz; Anny i Krzysztofa Pelców; Bożeny i Łukasza Norymberczyków; Zofii i Mirosława Niklów; Krystiana Piskorczyka z rodziną; Urszuli Mrowiec z rodziną; Krystyny i Jerzego Kyrczów; rodzin Szwejkowskich i Matusznych; Pauliny i Czesława; Lucyny i Piotra Walusów z rodziną; Kamila Szewczyka z rodziną; Gabrieli i Jacka Świętojańskich z Cyprianem; Piotra i Danuty Czaderów z córkami; Ewy i Jerzego Machów z rodziną; Heleny Gryczon i Czesława; Bartosza i Arlety Magierów; koleżanek żony z Koła Gospodyń; Polskiego Związku Emerytów w Hałcnowie; koleżanek z Koła Gospodyń; III Róży Różańcowej zelatora Marcina Adamaszka; wspólnoty ,,Rycerstwa Niepokalanej”; Straży Honorowej Rycerstwa Najświętszego Serca Pana Jezusa i Caritas naszej parafii.

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. ALEKSANDRA NOWAKA (pogrzeb, 08.03.2023)


W parafii:

- od żony, 20.08., 6.30

- od syna Janusza i synowej Małgorzaty, 21.08., 18.00

- od syna Dariusza z żoną, 22.08., 6.30

- od wnuczki Darii, 23.08., 6.30

- od wnuczki Anny z mężem, 24.08., 8.15

 

 

Poza parafią od: wnucząt: Anny, Zuzanny Sebastiana i Bartosza; chrześniaka Bartka; wnuka Przemysława z rodziną; chrześnicy Lidii Sobotki; bratanicy Agaty z mężem; kuzynek z rodzinami z domu Drabik; kuzyni Anny z rodziną; swatowej Łucji; rodziny Grzybowskich; sąsiadów Janiny i Stanisława Woźniaków; rodziny Gryzełków; rodzin Kruczków, Strzopów, Skrobolów; Juliana i Haliny Kruczków; rodzin Przybyłów i Kopciów; Katarzyny Puzoń z rodziną; Czesławy Matuszek z rodziną; Kamila z dziećmi; Adama i Jasi Stryczków z rodziną; Jana i Bożeny Piątków; sąsiadów Krystyny i Janusza; Izabeli Kozioł z Sylwią i wnukami; Renaty i Darka Czechowiczów z rodziną i Urszuli Sablik; kolegów Szymańskiego i Siwika; rodziny Kowalczyków; Eli Kubasiak; Marioli i Jurka; Marii Tysler; Tomasza Tyslera z rodziną; rodziny Kuśnierzów; Ireneusza i Anetty Mandziaków z córkami; Mariusza i Laury Mollów z dziećmi; Jolanty i Mieczysława Zarębów; Ireny i Zbigniewa Sablików z rodziną; rodziny Michnowiczów; Dominika i Katarzyny Pielów; rodziny Flis-Flisińskich; Bożeny i Krzysztofa Knybelów z rodziną; Marceli Haczek i Klaudii Pudełko; Czesławy i Eugeniusza Foksińskich z rodziną; Ewy Kalinowskiej z rodziną; rodziny Drewniaków; Iwony Adamowicz z rodziną; Danuty Mandziak; koleżanek z pracy synowej Małgorzaty.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. EUGENIĘ GUMIŃSKĄ (pogrzeb 17.03.2023)


W parafii:

- od syna Andrzeja, 24.08., 18.00

- od córki Haliny z mężem, 25.08., 8.15

- od wnuczki Angeliki i prawnuczek Weroniki, Wiktorii i Amelii, 27.08., 18.00

- od siostry Klementyny z rodziną, 28.08., 6.30

- od wnuka Sławka i prawnuczki Mariki, 29.08., 6.30

 

 

Poza parafią od: synowej Bogusi z Przemyśla; wnuczki Ani z rodziną z Rzeszowa; wnuczki Reni z Rzeszowa; wnuczki Liliany z Rzeszowa; wnuczki Anetki z rodziną z Przemyśla; wnuka Krzysztofa z rodziną z Przemyśla; wnuczki Anny z mężem Łukaszem; wnuka Marka; wnuka Adriana; wnuka Bogdana Hessa z Kęt z rodziną; wnuka Mariusza Hessa z Kęt z rodziną; wnuka Jarosława Hessa z Kęt z rodziną; Eugeniusza Bierczaka z rodziną; rodziny Gumińskich z Czechowic-Dziedzic; Heleny Gumińskiej z rodziną; sąsiadów Gryzełków; Teresy i Kazimierza Łaciaków; Danuty Bartas z rodziną; Krystyny Bartas z rodziną; Agnieszki Bigos z rodziną i Grażyny Chwałek z córkami; rodziny Mocków z Czechowic-Dziedzic; Eli z Krakowa z rodziną; Michała i Marii Sierków; Bolesława Majewskiego z rodziną; Anny Możdżeń; rodziny Homów; sąsiadów Anny i Krzysztofa Homów z dziećmi; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ANDRZEJA ŻYDKA (pogrzeb 22.03.2023)


W parafii:

- od córek Katarzyny i Kingi, 04.09., 8.15

- od brata Jana z rodziną, 05.09., 6.30

- od siostry Barbary, 06.09., 6.30

- od siostry Ireny, 07.09., 18.00

- od brata Józefa z żoną, 08.09., 18.00

 

 

Poza parafią od: bratanicy Moniki z rodziną; siostrzeńca Tomasza z rodziną; Franciszka Bartasa; kuzyna Jana Bartasa z żoną; kuzyna Władka z rodziną; kuzynki Urszuli z rodziną; rodziny Beczałów; Bernadety i Andrzeja Jarczoków z rodziną; Józefa i Renaty Tutrów; rodzin Szczotków i Adamców z Kaniowa; Jana Adamca z Kaniowa; sąsiadów Grygierczyków; sąsiadów Łopatów; Krystyny Polaczek z rodziną; sąsiadów Marii Zieleźnik i Antoniego Pysza z żoną; Janiny i Kazimierza Łuszczaków z rodziną; Basi z rodziną; Jarka Adamca z rodziną; cioci Czesławy i Wandy Polaczek; Konrada Bartasa z rodziną; Bernadety z rodziną; rodziny Lisów; Stanisława Grabonia; rodziny Żmijów; rodziny Budnychów rodziny Kaizarów; kolegi Zbyszka Zdrowaka; Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach; kolegów i koleżanek z pracy Sistema Poland; współpracowników Centrum Sprzedaży FCA Poland S.A; zakłądu pogrzebowego ,,Bielach”. 

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. BRONISŁAWĘ CHŁOPCZYK (pogrzeb, 24.03.2023)


W parafii:

- od córki Doroty z mężem Andrzejem, 11.09., 8.15

- od wnuków Jakuba i Bartłomieja, 12.09., 18.00

- od syna Pawła z rodziną, 13.09., 6.30

- od wnuka Macieja z Olą, 14.09., 6.30

- od syna Leszka z rodziną, 16.09., 18.00

 

 

Poza parafią od: swatów z Łodygowic; Wiktorii i Zbigniewa Kasztelników z Łodygowic; wnuczki Anety z mężem Mateuszem; wnuka Rafała z żoną Justyną; wnuczki Agnieszki; brata Tadeusza Krywulta z rodziną; bratanka z rodziną; Celiny Krywult; Stanisława i Jadwigi Krywultów z rodziną; kuzynki Marii Czakon; rodziny Filipków; szwagra Tadeusza z żoną Barbarą; Krystyny i Leszka z Jawiszowic; Teresy Niedzieli z Jawiszowic; rodziny Szczerbowskich z Jawiszowic; rodziny Sienkiewicz z Jawiszowic; Wojciecha Dąbrowskiego z Jawiszowic; Mirosławy Formas z Jawiszowic; Jarosława Formasa z rodziną z Wilamowic; rodziny Wawrów z Jawiszowic; rodziny Kubiców z Rajska; Kazimierza i Danuty Czaudernów; Andrzeja Grabosia z rodziną; Jolanty i Lidii z Mazańcowic; rodziny Turskich; Stefanii Błotko i Krowińskich; Zygmunta Krywulta z rodziną; Barbary Strach z rodziną; Ewy Zyzańskiej z rodziną; Zofii Dobiji; rodzin Barkowskich i Chłopczyków; chrześnicy córki Doroty i Zofii Linczowskiej z mężem; Grażyny i Leszka Głąbów; Stefanii Dyrdoń z rodziną; Renaty i Krzysztofa Wolnych; Ewy Zielińskiej z rodziną; Barbary Balon z rodziną; Jadwigi Kozendry z rodziną; Teresy i Tadeusza Tobiaszów z rodziną; Eugeniusza i Barbary Formasów z rodziną; Elżbiety Paskudzkiej; Anny i Stanisława Paskudzkich; sąsiadó z Bestwiny: Perykaszów, Grygierzców i Stasickich; Barbary i Mirosława Furczyków; rodziny Rysiów z ul. Jodłowej; Zofii Polaczek; sąsiadów Iwony i Marcina Cholewińskich; Heleny i Czesława Bigosów; Urszuli i Mieczysława Pawlików z rodziną; Jacka Krywulta z rodziną; rodziny Mieszczaków; Bożeny i Jerzego Wojewodziców z synami; Honoraty i Michała Kopciów; rodziny Zemanów; rodziny Krywultów z Kromparku; Stanisława Błotki z rodziną; Rafałą i Krzysztofa ze Szczyrku; kolegów z Gospody Polskiej; kolegów i koleżanek córki Doroty z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach.

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. JÓZEFA RZOTKIEWICZA (pogrzeb 25.03.2023)


W parafii:

- od żony, 06.09., 8.15

- od córki Wioli z mężem, 07.09., 6.30

- od siostry Teresy z rodziną, 08.09., 6.30

- od brata Piotra z rodziną, 10.09., 18.00

- od siostry Jadwigi Gasidły z rodziną, 13.09., 18.00

 

 

Poza parafią od: szwagra Stanisława i Bożeny Dziatkowskich; siostrzenicy Doroty z rodziną; rodziny Wojewodziców z Czańca i Andrychowa; Piotra Kamińskiego z Dankowic; rodziny Studnickich ze Stronia; Krystyny i Andrzeja Pytlików; Anieli Caputy z rodziną i Ewy Oczko z rodziną; sąsiadów z pierwszej klatki; rodziny Krystów; Krzysztofa i Marii Suchych; Kamila Jury z rodziną; Karoliny i Mateusza Suchych z synem Julianem; Joli Słoty i Małgorzaty Malarz; Marzeny i Rafała Jasińskich; Magdaleny Żywińskiej; Agnieszki i Tomasza Kruczalaków; Mariana i Bogusławy Polaków z rodziną; Jakuba Polaka z rodziną; kolegi Stanisława Hernasa; Anny, Grażyny i Wandy; kolegów z PRB ,,Beskid” 6; koleżanek z Zespołu ds. Kadr; pracowników Wydziały Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej; pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej; pracowników Wydziału Obsługi Informatycznej Starostwa Powiatowego; pracowników Wydziału Komunikacji; pracowników Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji; pracowników Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. KRYSTYNĘ BEDNARCZYK (pogrzeb, 27.03.2023)


W parafii:

- od męża i syna, 18.09., 8.15

- od brata z żoną 19.09., 6.30

- od chrześniaka Sylwestra Pilsyka z rodziną, 20.09., 18.00

- od Anny i Romana Pilsyków, 22.09., 6.30

- od kuzynki z Koconia Anny Pilsyk, 23.09., 18.00

 

 

Poza parafią od: Marcina Cacaka z rodziną; Danuty i Henryka Traczów z Gilowic; Ryszarda Cacaka z rodziną; Adama i Małgorzaty; sąsaidki Krystyny Pakulniewicz; Małgorzaty Sikory i rodziny Wojaków z Łodygowic; rodziny Piotrowiczów; Marii Piechy z rodziną oraz Józefy Marcak z rodziną; Marii Ben z rodziną; Bożeny Terpiłowskiej; Krystyny Blani ze Ślemienia; Zbyszka Blani z Gilowic; Danuty i Jerzego Pódów ze Ślemienia; rodziny Wantuchów; rodziny Kukułów; rodziny Michalików; rodziny Kuszlewiczów; mieszkańców z bloku; Władysława Smolca; Anny i Łukasza Jakubców; Anety i Andrzeja Zielińskich; pracowników Zakładu Badań Zespołów BOSMAL; kolegów i koleżanek z działu narzędziowni Walcowni Metali ,,Dziedzice”; pracowników Zakładu Badań Zespołów BOSMAL; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. WŁADYSŁAWA GRECZKĘ (pogrzeb 28.03.2023)


W parafii:

- od syna Marka z żoną, 01.09., 16.30

- od wnuka Tomasza z żoną, 02.09., 18.00

- od wnuka Łukasza, 05.09., 18.00

- od wnuka Piotra z mamą i Januszem, 15.09., 6.30

- od kuzyna Józefa i Krystyny Greczków, 18.09., 6.30

 

 

Poza parafią od: Marii Karcz z rodziną; Magdaleny i Marka Sulewów z rodziną; Adama Bożka z rodziną; sąsiadów Honkiszów; Beaty z rodziną; Sebastiana Fusa z rodziną; Marii Fus; rodziny Kalinowskich; Krystiana i Eugeniusza z Ligoty; Mariusza Greczki z rodziną; swatowej Wiktorii z rodziną; rodziny Środowskich; wolontariuszek Marii i Grażyny; Emilii i Piotra Kalinowskich; Stanisława Bożka z rodziną; sąsiadów Czaickich; Anny i Tomasza Bizoniów z dziećmi; rodziny Pochów; Marii Brachaczki i Edwarda Czernka; Haliny i Piotra Mamorskich z rodziną; Katarzyny i Rafała Thenów z rodziną; rodziny Szlachtów; Janiny Polaczyk; Lasoniów z rodziną; Czesławy Stefanowskiej, Ewy i Stanisławy Gawłowskich z rodzinami; szwagierki Elżbiety Bizoń; kolegów z magazynu ,,Centrostal”; nastawni w Południowych; pracowników stacji PKP Bielsko-Biała Główna; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. CZESŁAWA RYŃSKIEGO (pogrzeb 31.03.2023)


W parafii:

- od żony, 24.09., 18.00

- od córki Iwony z mężem Jarosławem, 25.09., 6.30

- od syna Grzegorza z żoną Anną, 26.09., 18.00

- od mamy, 27.09., 8.15

- od wnuczki Karoliny i wnuka Krystiana z Anną, 28.09., 6.30

 

Poza parafią od: rodziny Zielińskich; przyjaciół wnuczki Klaudii i Barbary; brata Mieczysława z rodziną; chrześniaka Łukasza z rodziną; szwagierki Marysi z rodziną; chrześnicy Doroty z rodziną; Klaudii i Mikołaja; Justyny, Joanny i Renaty z Lachowic z rodzinami; Gosi i Janka z Lachowic; Kwarciaków z Lachowic; Józefy i Jana Kołodziejów z Lachowic; Eweliny i Tomasza Świętków z Lachowic; Ryszarda i Heleny Sikorów z Lachowic; swatowej Władysławy Sikory z Lachowic; Pawła Sobańskiego z Lachowic; Mirosława Kaczmarczyka z Białki; Marysi Kubali z mężem i rodziną z Buczkowic; Jolanty i Andrzeja Gawłowskich z rodziną; sąsiadów Puzoniów i sąsiadów Puczków; rodziny Adamczyków i rodziny Kuzków; rodziny Martyniaków; Klaudii i Grzegorza Semików; Katarzyny i Jakuba; szwagierki Bogusławy Krupki; Anety i Tomasza Korczyków; Czesława Rusina z rodziną; Urszuli i Pawła Handzlików; sąsiadów Putyrów i Tomaszków; sąsiadów Siwików; Mikołaja Wawrzuty z rodzicami; Anny i Marcina Herzyków z rodziną; Grażyny i Rafała Fleszarów; sąsiadów Buczków; wydziału nawęglania EC2 Tauron; prawników firmy PRAVDA; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

 

 MSZE ŚW. ZA ZMARŁYCH W MAJU 2023

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MARIĘ TUREK (pogrzeb: 04.05.2023)


W parafii:

- od córki Elżbiety z mężem i rodziną, 03.11., 8.15

- od syna Tadeusza z żoną Anną, 04.11., 6.30

- od wnuka Marcina z żoną i dziećmi, 06.11., 6.30

- od wnucząt Szymona i Zuzanny, 07.11., 18.00

- od wnuczki Aleksandry i Dariusza z dziećmi, 08.11., 18.00

 

 

Poza parafią od: wnuka Michała z rodziną; sąsiada Grzegorza Krausa z rodziną; Ani z Afryki; Cecylii Turek z rodziną Morawskich; Alicji Walaszczyk; Haliny i Pawła Turków; Kasi Turek z rodziną; Wiesławy i Henryka Skoczylasów z rodziną; Pińskich z rodziną; Bronisławy i Kazimierza; Janiny Miodońskiej z rodziną; Zygmunta Krausa z rodziną; Bernardyny i Aleksandry Zygmunt; sąsiadki Danuty Beczały; Bogdana i Bożeny Beczałów z rodziną; Marka i Krystyny Jakubiec z rodziną; Leokadii i Marka Tarnawów z rodziną; Małgorzaty i Piotra Wojtusiaków; Elwiry i Tomasza Kociołków; rodziny Borysów; od 9-tej róży; kierownictwa i personelu Domu Opieki ,,Pod Dębem”; współpracowników wnuczki Aleksandry z Firmy Alwero; współpracowników syna Tadeusza z firmy Alwero; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. HALINY GRUCY (pogrzeb: 05.05.2023)


W parafii:

- od męża Wiesława, 05.11., 6.30

- od córki Beaty z rodziną, 06.11., 18.00

- od córki Sylwii z rodziną, 07.11., 6.30

- od syna Rafała z narzeczoną, 08.11., 6.30

- od brata z żoną, 09.11., 8.15

 

 

Poza parafią od: rodziny Danielów; Józefy Tołwińskiej; rodziny Felusiów; Marii Olczak z rodziną; Danusi i Gosi z rodziną z Milanówka oraz rodziny Jaszczołtów z Jeleniej Góry; rodziny Tołwińskich i Tworkowskich z Ciechanowca; rodziny Danuty i Zygmunta Rosickich; Zofii Puzoń; Haliny i Adama Chanków; Sławomira Jaszczołta z rodziną; Mariusza i Anny Tołwińskich; Iwony Działek z mężem; Mirosławy i Anny; sąsiadów Mazurów i Szotów; sąsiadów Przybyłów; rodziny Buraczewskich; rodziny Kramarczyków i Kurasików; rodzin Kwiecińskich i Olearczyków; Zofii Czekańskiej; Katarzyny i Błażeja Jaszczołtów; Dawida Jaszczołta z rodziną; Beaty i Sebastiana z Jessicą; Marzeny i Marcina Dawidków z rodziną; Adoracjonistów Najświętszego Sakramentu; Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej; przyjaciół z koła Radia Maryja; koła przyjaciół Radia Maryja; przyjaciół syna z Betonki; koleżanek z optyka; zarządu i trenerów klubu LKS Bestwina; pracowników sklepu metalowego; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. LESZKA KUBIEŃCA (pogrzeb: 09.05.2023)


W parafii:

- od żony Marii oraz dzieci, 11.11., 8.15

- od syna Sławomira z rodziną, 12.11., 16.30

- od córki Aldony z rodziną, 13.11., 6.30

- od córki Sabiny z mężem i dziećmi, 14.11., 18.00

- od brata Włodzimierza i syna Tadeusza, 15.11., 6.30

 

Poza parafią od: siostry Haliny i Mietka; sąsiadów Haliny i Mariana Juraszków; sąsiadów Jolanty Juraszek i Damiana; Kuby Hajka z rodziną; rodziny Mieszczaków i Kuboszów z Bestwiny; Gabrieli i Marcina Ciurlów z dziećmi; Anny i Adriana Kromczyków; Stanisława i Barbary Juraszków z rodziną; rodziny Bałów; Haliny i Janusza Ryszków; sąsiadów Szerszeniów i Buchcików; Magdaleny i Piotra Piątków; swatów Jadwigi i Władysława Łukosiów; sąsiadów Kromczyków; rodziny Puczków; Barbary, Alfreda i Ani Ochamnów; sąsiadów Ryszarda i Michała z Lachowic; rodziny Gawlasów z Ligoty; rodziny Byrskich i Kubiczów; sąsiadów Anny i Grzegorza Rychtów rodziny Polaczków; rodziny Polaczków; Mateusza i Marcina Byrskich; Wojciecha Sienkiela z rodziną; Doroty Rychty i Michała; Marji Rychty; rodziny Janczałów; Wiesława Rychty; rodzin Dyczków i Uliaszów; Andrzeja Pakosza z rodziną; Mariusza i Barbary Czajków; Agnieszki i Mariusza Sadloków; Marcina Łukosia z rodziną; Rafała Krywulta z rodziną; rodziny Krywultów; Zbigniewa z rodziną; Jolanty i Tadeusza Foltynów; sąsiadów z Miziołów: Wieśka i Mikołaja; wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre Diecezji Bielsko-Żywieckiej; Rafała i Ewy Dziedzinów z Rybarzowic; kolegi Jarka Bema; Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 29 wraz z pracownikami; pracowników przedszkola nr 39 w Bielsku-Białej; całej załogi firmy Auto-Pako;

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JANA BUŁKĘ (pogrzeb: 12.05.2023)


W parafii:

- od córki Henryki, 08.11., 8.15

- od wnuka Dominika z rodziną, 09.11., 6.30

- od córki Haliny z mężem, 10.11., 6.30

- od wnuka Artura z rodziną, 11.11., 18.00

- od wnuczki Eweliny z rodziną, 12.11., 18.00

 

 

Poza parafią od: siostry Marysi z Gdańska; brata Emila z rodziną; Hani z córkami z Rycerki; Janka z rodziną z Rycerki; Zosi z córką i rodziną z Rajczy; synowej Gertrudy z Czańca; wnuczki Beaty z rodziną; wnuczki Izy z rodziną; wnuczki Wioletty z rodziną; prawnuczki Dominiki z rodziną; prawnuka Damiana z rodziną; prawnuka Sebastiana z rodziną; prawnuka Mateusza z rodziną; Marii i Zofii Bem; sąsiadó Rósnerów z ul. Czorsztyńskiej; rodziny Zawadzkich; rodziny Gałuszków i Zoniów; rodziny Linertów i Puszczewiczów; Stasi i Jadzi; rodziny Kopciów; rodziny Krawczyków; Dziuroszów i Jankowskich; Urszuli Zajączek z rodziną; Grzegorza Grabosia z rodziną; rodziny Tedów; rodziny Kużdżałów; sąsiadów Kopaczków i Pódów; rodziny Reginy i Bogdana Bułków; koleżanek córki Heni: Doroty Sawickiej i Małgorzaty Trzopek; koleżanek z Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JANINĘ PACURĘ (pogrzeb: 13.05.2023)


W parafii:

- od syna i synowej, 14.11., 8.15

- od wnuka Tomasza z rodziną, 16.11., 6.30

- od wnuka Krzysztofa z żoną Ewą, 17.11., 18.00

- od wnuka Szymona z rodziną, 20.11., 18.00

- od prawnuczki Angeliki i prawnuka Mariusza, 21.11., 6.30

 

 

Poza parafią od: rodziny Moll; sąsiadów Cieślarów i Majdaków; Marii Pietraszko z Łodygowic; Adama i Anny z Łodygowic; sąsiadów Kaprzyków; rodziny Pudełków; Marii Hamerlak, Jadwigi i Andrzeja Adamowiczów; Andrzeja Grabosia z rodziną; Małgorzaty i Tadeusza Dobrowolskich; Małgorzaty Dobrowolskiej; Jana Zaręby z rodziną; sąsiadów Widorów; Łukasza Wójcika z rodziną; Marii i Krzysztofa Majnuszów; Brygidy i Łukasza Wysowskich; Stanisława Piegzy; Edyty i Mirosława Grabosiów; Piotra Pawickiego z rodziną; Grażyny i Józefa Stachów; Marii i Antoniego Dobrowolskich; rodziny Danelów; zarządu i pracowników firmy POLMOTORS; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. GERTRUDĘ PALĘ


W parafii:

- od córki Łucji z mężem, 12.11., 6.30

- od syna Jerzego z żoną, 16.11., 18.00

- od wnuków Pawła i Piotra, 18.11., 8.15

- od Jana Tucznia, 20.11., 6.30

- od wnuków Tomasza i Grzegorza z rodzicami, 22.11., 6.30

 

 

Poza parafią od: Ani z rodziną; sąsiadów Wojciechów i Wójtowiczów; Halinki, Urszulki, Jolusi z rodzicami; Haliny i Andrzeja Krausów; byłych sąsiadów Wiewiórów; Haliny i Piotra Palów z rodziną; Marcina i Ani Palów z dziećmi; szwagierki Leokadii Rozner z córkami; Zofii Olmy z rodziną; Haliny i Mariana Juraszków; Henryka Migdacza; Stanisława Czerneckiego i Jadwigi Klaczek; Jolanty z mężem; Małgorzaty Urbańskiej z rodziną; rodziny Bizoniów; Grażyny Hamerlak z rodziną; Eugenii z mamą Agatą; Marii Pali z rodziną; 18 róży Matki Boskiej Częstochowskiej; przyjaciół z Klubu Seniora w Komorowicach; koleżanek i kolegów z Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej.

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ŁUCJĘ NIKIEL


W parafii:

- od córki Jolanty z mężem Andrzejem, 10.11., 8.15

- od wnuczki Moniki Wadoń, 11.11., 6.30

- od wnuczki Anity Wadoń z córką Lilianą, 14.11., 6.30

- od Aleksandry i Aliny Wadoń, 18.11., 18.00

- od sióstr Renaty i Marii, 19.11., 6.30

 

Poza parafią od: Włodzimierza Zwięczaka z żoną; sąsiadów Rączków z Wilkowic; rodziny Bąk; rodziny Nikiel; Pawła i Karoli Nikielów z synem; Zbigniewa Nikiela z najbliższymi; Ireneusza i Aldony Nikielów z rodziną; Szwagierki Eugenii Nikiel; Leszka i Stanisławy Szarych; Barbary i Marcina Zwięczaków; Alicji i Leszka Wieczorków; Janiny i Jerzego Zwięczaków; sąsiadów Agaty i Krzysztofa Kósków; Marii i Jerzego Gawędów; Czesławy Matuszek z rodziną; sąsiadów Anny i Ryszarda Molów z rodziną; Heleny Zwięczak; Aleksandry i Czesława; Mirosławy i Janusza Wasików; Stanisława i Agnieszki Haliszów; Małgorzaty i Franciszka Palów; rodzin: Błotków i Krowińskich; Jolanty Piszczek z rodziną; Marty Pysz i Anny Herman; Joany i Krzysztofa Dadaków z rodziną; Jana Waliczka z rodziną; Tadeusza Pysza z żoną; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. MICHALINĘ SZYMAŃSKĄ


W parafii:

- od syna 23.11., 6.30

- od wnuka z rodziną, 24.11., 6.30

- od wnuczki z rodziną, 25.11., 6.30

 

 

Poza parafią od: sąsiadów Gwiżdżów, Karoliny Adamskiej; całej rodziny Bodurków; Anny i Jacka Lisów; Zofii Dobiji; Anny Papli; rodziny Mizerów z Janowic; kuzyna z Hałcnowa; siostry Anny; siostry Jadwigi i siostrzenicy Marty; Brata Henryka z rodziną; Mariana Maciochy z Bestwiny i personelu sklepu ,,Dino” w Bestwinie.

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ

 

MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ W MARCU 2023

 

W TYGODNIU 6.30             W NIEDZIELE 16.30

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ks. Jacek Pędziwiatr                          + Mirosław Krystek 1 – 30 III (greg.)

 

W TYGODNIU 8.15             W NIEDZIELE 10.30

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ks. Jacek Pędziwiatr                          + Marek Gawęda 1 – 30 III (greg.)

 

ks. Tomasz Grzywacz                      + Henryk Herzyk (10 – 30 III)

                                                        + Leokadia Niesyczyńska (31 III – 4 IV)

 

ks. Andrzej Chruszcz                       + Helena Sierek (13 – 25 III)

                                                        + Alfred Zolich (27 – 29 III)

 

ks. Wojciech Pal                             + Gertruda Czauderna ( 12  – 24 III)

ks. Andrzej Draguła                       + Jadwiga Nosek (13 III - 2 IV)

                                                      + Kazimierz Szarlej (3 IV - 13 VI)

 

Informacje o terminach pozostałych Mszy św. będą podawane w późniejszym czasie.

 

 

MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ W KWIETNIU 2023

 

wspomnienie

W TYGODNIU 6.30             W NIEDZIELE 16.30

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ks. Jacek Pędziwiatr                          + Antoni Kużdżał 31 III– 30 IV (greg.)

 

W TYGODNIU 8.15             W NIEDZIELE 10.30

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ks. Jacek Pędziwiatr                          + Krzysztof Pocięgiel 31 III– 30 IV (greg.)

 

ks. Tomasz Grzywacz                       + Leokadia Niesyczyńska (31 III – 4 IV)

                                                        + Helena Malec (5 – 30 IV)

ks. Andrzej Chruszcz                        + Kazimierz Szarlej (1-2 IV)

                                                        + Romuald Burdziński (3-4 IV)

                                                        + Cecylia Chiżyńska (5 – 18 IV)

                                                        + Henryk Rusin (19 IV -5 V)

ks. Wojciech Pal                              

 

ks. Andrzej Draguła                          + Jadwiga Nosek (13 III – 2 IV)

                                                        + Kazimierz Szarlej (3 IV – 13 VI)

 

 

MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ W MAJU 2023

 

wspomnienie

W TYGODNIU 6.30             W NIEDZIELE 16.30

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ks. Jacek Pędziwiatr                          + Antoni Pudełek 1– 30 V (greg.)

 

W TYGODNIU 8.15             W NIEDZIELE 10.30

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ks. Jacek Pędziwiatr                          + Jan Włoch 1 – 30 V (greg.)

ks. Tomasz Grzywacz                       + Helena Krywult 1 – 30 V

ks. Giuseppe                                     + Władysław Stanclik 1 – 30 V

ks. Andrzej Chruszcz                        + Henryk Rusin (19 IV -5 V)

oo. Kameduli                                   + Maria Kliś 1 – 3 V

                                                        + Marek Sawicki 4 – 13 V

                                                        + Janina Szwed 14 - 31V

                                                        + Helena Malec 1 – 4 VI

ks. Andrzej Kozubski                       + Alfred Wizner 1 – 10 V

                                                        + Andrzej Żydek 11 – 27 V

                                                        + Władysław Stanclik 28 – 29 V

ks. Tomasz Sroka                             + Eugenia Gumińska 1 – 14 V

                                                        + Józef Rzodkiewicz 15 – 30 V

 

 

ks. Salezjanie w Świętochłowicach   + Józefa Graboś 1 - 30 VI

                                                        + Eugeniusz Socha 1-12 VI

                                                        + Stanisław Marek 13 - 17 VI

                                                        + Henryk Bielas - 18 - 28 VI

 

MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ W CZERWCU 2023

 

 

W TYGODNIU 6.30              W NIEDZIELE 16.30

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ks. Jacek Pędziwiatr                          + Władysław Stanclik 31 V– 29 VI (greg.)

 

W TYGODNIU 8.15              W NIEDZIELE 10.30

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ks. Jacek Pędziwiatr                          + Krystyna Ożóg 31 V – 29 VI (greg.)

ks. Tomasz Grzywacz                        + Aleksander Nowak 31 V – 29 VI (greg.)

ks. Giuseppe                                     + Bronisława Chłopczyk 31 V– 29 VI (greg.)

ks. Andrzej Chruszcz                         + Władysław Greczka 21 V – 9 VI

                                                         + Andrzej Kopeć10 VI – 24 VI

                                                         + Stefania Ryba-Łysko 25 VI – 30 VI

oo. Kameduli                                    + Helena Malec 1 – 4 VI

o. Krystian                                        + Jerzy Gołofit 1 – 20 VI

 

ks. Salezjanie w Świętochłowicach    + Józefa Graboś 1 - 30 VI

                                                         + Eugenia Socha 1-12 VI

                                                         + Stanisław Marek 13 - 17 VI

                                                         + Henryk Bielas - 18 - 28 VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ksiądz Kan. Władysław Gruszka   odprawia od .01. marca  2023 r.

Msze św. pogrzebową - gregoriańską za śp. Andrzeja Fliga   

W  naszym kościele:  w niedziele o 9.00;

w tygodniu:  w Kaplicy D.K.E. – komemoracja o 8.15 i 18.00

 

01.03. + Andrzej Flig (od Oliwera Pasik i Katarzyny Kopeć z rodziną)

02.03. + Andrzej Flig (od Anny i Sylwestra Sowa z rodziną)

03.03. + Andrzej Flig (od kuzynek Bogumiły i Lucyny z rodzinami)

04.03. + Andrzej Flig ((od rodziny Śliż))

05.03. + Andrzej Flig (od cioci Marysi i wujka Józka; cioci Krysi z wujkiem Michałem)

06.03. + Andrzej Flig (od Barbary Galek z rodziną)

07.03. + Andrzej Flig (od sąsiadów Koniuszy)

08.03. + Andrzej Flig (od rodziny Herrmann i Gamrat)

09.03. + Andrzej Flig (od Bronisława Szymaszek z żoną)

10.03. + Andrzej Flig (od sąsiadów Rosickich)

11.03. + Andrzej Flig (od Kuzynek Ani i Doroty z rodzinami)  

12.03. + Andrzej Flig (od kuzynek Kasi, Ani i Anetki z rodzinami)

13.03. + Andrzej Flig (od Jana i Grażyny Leśniak z Ewą i Tomkiem; Izabeli i Grzegorza)

14.03. + Andrzej Flig (od Stanisława Piegza; Krystyny i Ahmeta Berisha)

15.03. + Andrzej Flig (od rodziny Mikołajków; Jerzego Michalskiego z rodziną)

16.03. + Andrzej Flig (od rodziny Małek i przyjaciół Bogdana Dymitra i Piotra Wiśniewskiego)

17.03. + Andrzej Flig (od rodziny Danel i Joanny Gola z rodziną)

18.03. + Andrzej Flig (od Danuty i Zbigniewa Gola; rodziny Hylaszków i Żanety)

19.03. + Andrzej Flig (od kuzyna Łukasza z rodziną i kuzyna Mateusza z rodziną)

20.03. + Andrzej Flig (od rodziny Garus)

21.03. + Andrzej Flig (od sąsiadów Zakaszewskich z rodziną)

22.03. + Andrzej Flig (od rodziny Pajdo; przyjaciółek Kasi, Doroty, Anety, Sylwii i Edyty)

23.03. + Andrzej Flig (od rodziny Pajdo i Opałka)

24.03. + Andrzej Flig (od Romka z rodziną; i rodziny Łozińskich)

25.03. + Andrzej Flig (od kuzyna Zbigniewa i Jana z rodzinami)

26.03. + Andrzej Flig (od kuzyna Kacpra i Maćka z rodziną)

27.03. + Andrzej Flig (od Krystyny i Antoniego Flig i wujka Jaśka)

28.03. + Andrzej Flig (od chrzestnej Kazi)

29.03. + Andrzej Flig (od kuzynki Sabiny z rodziną; Wiesławy Waldemara Petrykowskich)

30.03. + Andrzej Flig (od ZP Byszkiewicz)

 

 

Ksiądz Kan. Marian Kubecki  odprawia od .01. marca  2023 r.

Msze św. pogrzebową - gregoriańską za śp. Urszulę Skolarz  

W  naszym kościele:  w niedziele o 10.30;

w tygodniu:  w Kaplicy D.K.E. – komemoracja o 8.15 i 18.00

 

01.03. + Urszula Skolarz (od Jolanty i Jerzego Damek z rodziną i Marii Drobny)

02.03. + Urszula Skolarz (od kuzynek Alicji i Renaty z rodzinami)

03.03. + Urszula Skolarz (od Grażyny i Jarosława Klusów z synami)

04.03. + Urszula Skolarz (od Joanny i Mieczysława Kluz)

05.03. + Urszula Skolarz (od córki z mężem i wnuczką Klaudią)

06.03. + Urszula Skolarz (od sąsiadów Buchcik; Elżbiety i Jerzego Piela)

07.03. + Urszula Skolarz (od Urszuli i Jacka Mikodów i rodziny Mianowskich)

08.03. + Urszula Skolarz (od Mateusza i Mariana Byrskich i sąsiadki Hanna Janczała)

09.03. + Urszula Skolarz (od rodziny Heller, Macura i Wojcieszyk)

10.03. + Urszula Skolarz (od sąs. Krzempek i Wydmańskich i Weroniki Howaniec)

11.03. + Urszula Skolarz (od sąsiadów Andrzeja Pysz)

12.03. + Urszula Skolarz (od syna z rodziną)

13.03. + Urszula Skolarz (od rodziny Bem i Słowiak; Jolanty i Wojciecha Ilostyszyn z rodz.)

14.03. + Urszula Skolarz (od Janiny Szypuła)

15.03. + Urszula Skolarz (od Alicji i Jana Sałamun z rodz.; Janiny i Kazimierza Sałamun)

16.03. + Urszula Skolarz (od Marcela i Małgorzaty Honkisz)

17.03. + Urszula Skolarz (od Barbary i Jarosława Pytlarz; Zbigniewa i Marioli Świnarskich)

18.03. + Urszula Skolarz (od sąsiadów Linkarczyk)

19.03. + Urszula Skolarz (od wnuków Łukasza i Kamila z rodzinami)

20.03. + Urszula Skolarz (od Damiana i Doroty Skolorz)

21.03. + Urszula Skolarz (od kuzyna Franka  Sałamun z żoną; Danuty i Andrzeja Nowak)

22.03. + Urszula Skolarz (od Jadwigi Lisieckiej i Marii z rodzinami)

23.03. + Urszula Skolarz (od Marii Paluch z rodz.; i Kazimierza  Paciorek)

24.03. + Urszula Skolarz (od Joanny i Edwarda Kubisiak i wnuczki Karoliny z rodz.)

25.03. + Urszula Skolarz (od rodziny Puczka)

26.03. + Urszula Skolarz (od Haliny i Mariana Juraszek)

27.03. + Urszula Skolarz (od Krystyny i Józefa Świnarskich; Anny i Tadeusza Paciorek)

28.03. + Urszula Skolarz (od Czesława Skolan)

29.03. + Urszula Skolarz (od Marty Pawlus z synem)

30.03. + Urszula Skolarz (od Joanny Paciorek z rodziną)

 

Ksiądz prałat Antoni Kulawik odprawia od 01. Marca 2023 r.

Msze św. pogrzebową - gregoriańską za śp. Józefa Kolis 

W  naszym kościele:  w niedziele o 10.30;

w tygodniu:  w Kaplicy D.K.E.

 

01.03. + Józef Kolis (od rodziny Gwiżdżów)

02.03. + Józef Kolis (od Kazimierza Stanclika z rodziną)

03.03. + Józef Kolis (od Rachwałów z rodziną)

04.03. + Józef Kolis (od Anny Holisz z rodziną)

05.03. + Józef Kolis (od wnuczki Gabrysi z Markiem)

06.03. + Józef Kolis (od Marii Karwawskiej)

07.03. + Józef Kolis (od ZP Byszkiewicz – Grabczyk)

08.03. + Józef Kolis (od sąsiadów Drewniak)

09.03. + Józef Kolis (od rodziny Kudrów i rodziny Fraś)

10.03. + Józef Kolis (od rodziny Węgrzyn)

11.03. + Józef Kolis (od Męskiego Chóru Harfa)

12.03. + Józef Kolis (od  wnuków Sebastiana i Sabiny; Pauliny i Marcina)

13.03. + Józef Kolis (od Doroty i Mirosława Papierz; swatów Bronisława i Wandy)

14.03. + Józef Kolis (od Danuty Wróbel z rodziną)

15.03. + Józef Kolis (od sąs. Bogusławy i Antoniego Grygierczyk; Łucji i Andrzeja Kucharskich z rodz.)

16.03. + Józef Kolis (od sąsiadów Muttke, Gajda Kudrys)

17.03. + Józef Kolis (od Mirosławy Głąb i Bogdana Krywult; Agaty i Piotra Wróbel)

18.03. + Józef Kolis (od Heleny, Kazimierza i Grażyny Zieleźnik  )

19.03. + Józef Kolis (od wnuków Kamila i Soni; Angeliki i Roberta)

20.03. + Józef Kolis (od Anny i Pawła Kasperek i rodziny Cielęcarz)

21.03. + Józef Kolis (od sąsiadek Alicji i Wandy Sojka i Adama Sowińskiego z żoną)

22.03. + Józef Kolis (od Tomasza Figa z rodz. i sąsiada Kazimierczak z rodz.)

23.03. + Józef Kolis (od swatowej Ewy Malinka i Katarzyny, Przemysława Rogus; Lucyny Michalskiej i Dariusza Źielińskiego z rodz)

24.03. + Józef Kolis (od sąs. Pielesz i rodziny Tatoń)

25.03. + Józef Kolis (od wnuczki Marceliny z mężem; Marka i Kasi z rodziną)

26.03. + Józef Kolis (od wnuka Mateusza i prawnuków Zusi i Wojtusia)

27.03. + Józef Kolis (od koleżanek z księgowości ZSTiH i katedry wychowania fizycznego ZSTiH

28.03. + Józef Kolis (od Elżbiety i Artura Lurka z dziećmi i rodziny Turek)

29.03. + Józef Kolis (od Andrzeja Wróbla i Jana Krywult)

30.03. + Józef Kolis (od siostrzenicy Zofii z rodziną)

 

 

Emerytowany Ks. prob. Tadeusz Nowok odprawia w marcu  2023 r.

Msze św. pogrzebowe za śp. Zofię Bajerską; śp. Zofię Hamerlak 

 i śp. Władysława Czechowskiego  

W  naszym kościele: w   Niedziele o 9.00; w tygodniu komemoracja o 8.15

 

01.03. + Zofia Bajerska (od Heleny Nycz i rodziny Laszczak)

02.03. + Zofia Bajerska (od Urszuli i Hugo Graham)

03.03. + Zofia Bajerska (od Łukasza i Ewy z dziećmi)

04.03. + Zofia Bajerska (od koleżanki Alfredy)

05.03. + Zofia Bajerska (od koleżanek Romy i Ady)

06.03. + Zofia Bajerska (od rodziny Stańczyk, Kubica i Zofii Kaczor)

07.03. + Zofia Bajerska (od Krystyny Szpyra i Doroty Duraj z rodzinami)

08.03. + Zofia Bajerska (od Jerzego Herzyka i Marcina Kosmaty  z rodzinami)

09.03. + Zofia Bajerska (od Krystyny Kusy z rodziną; Joli i Mirka Czubińskich, Sławka Kubiaka)

10.03. + Zofia Bajerska (od rodziny Wianeckich; Krystyny Gandor, Piotra Gandora i Ewy Wiater z rodz.)

11.03. + Zofia Bajerska (od dyrekcji, pracowników i podopiecznych Środ. Domu Samopomocy Centrum)

12.03. + Zofia Hamerlak (od siostrzenic Krystyny i Lucyny z rodzinami)

13.03. + Zofia Hamerlak (od Stanisława Hamerlak z rodziną i rodziny Wróblów)

14.03. + Zofia Hamerlak (od ZP Apostoł)

15.03. + Zofia Hamerlak (od Grażyny i Andrzeja Hamerlak z rodziną)

16.03. + Zofia Hamerlak (od Sonii i Grzegorza Sałamun z dziećmi)

17.03. + Zofia Hamerlak (od Ewy Berezowskiej z Emilką)

18.03. + Zofia Hamerlak (od Gabrieli I Marcina Ciurla z dziećmi i Krystyny Hamerlak)

19.03. + Zofia Hamerlak (od sąsiadek Wandy i Józefy Kaps)

20.03. + Zofia Hamerlak (od Augustyna Gajdy z córką Anną i zięciem Marcinem)

21.03. + Zofia Hamerlak (od sąsiadów Kuźmiński, Wróbel i Rosner)

22.03. + Zofia Hamerlak (od Janiny Bubak z rodziną)

23.03. + Zofia Hamerlak (od Małgorzaty Niemirowskiej i szkolnej koleżanki siostry Darii, Czesławy)

24.03. + Zofia Hamerlak (od Teresy i Andrzeja Nikiel z rodzinami)

25.03. + Władysław Czechowski (od Władysława i Renaty Gruszków i Haliny Ciućka-Greń z rodziną)

26.03. + Władysław Czechowski (od Aleksandry z rodziną i sąsiadów Majków)

27.03. + Władysław Czechowski (od Haliny i Władysława Gąsiorek z rodz.; sąs. Jadwigi i Bolesława Hańderek)

28.03. + Władysław Czechowski (od Marii i Zbigniewa Góra i sąs. Juraszek)

29.03. + Władysław Czechowski (od sąsiadów Gawęda)

30.03. + Władysław Czechowski (od sąsiadów Krystyny Góry i Marka Gawędy)

 

 

Emerytowany Ks. prob. Tadeusz Nowok odprawia w marcu  2023 r.

Msze św. pogrzebowe za śp. Matyldę Pysz; śp. Jadwigę Rosner

 i śp. Janusza Szebor   

W  naszym kościele: w Niedziele o 10.30;

 w tygodniu komemoracja o 8.15  18.00

 

01.03. + Matylda Pysz (od Jolanty Jakubiec; Elżbiety i Anny z rodziną)

02.03. + Matylda Pysz (od Stanisławy i Mieczysława Górka; Danuty i Roberta Bizoń z rodzinami)

03.03. + Matylda Pysz (od Stanisławy Jenkner i Andrzeja Cichoń z rodziną )

04.03. + Matylda Pysz (od Zofii Ben i Emilii Rosner)

05.03. + Matylda Pysz (od Anny Szmulewicz – Goryl; Anny i Kazimierza Fałat z rodziną)

06.03. + Matylda Pysz (od Marii Wojtyłko z synami)

07.03. + Matylda Pysz (od rodziny Przybyłów i Zielińskich)

08.03. + Matylda Pysz (od sąsiadów Zemczak)

09.03. + Matylda Pysz (od Barbary Skulskiej – Kraus, Zofii Ślebarskiej i Teresy Łaciak)

10.03. + Matylda Pysz (od Barbary i Zygmunta Mrowiec z rodziną)

11.03. + Matylda Pysz (od rodziny Beniowskich)

12.03. + Matylda Pysz (od Marii i Tadeusza Pikoń; rodzin Droździk i Badaczewski)  

13.03. + Matylda Pysz (od Mariana i Anny)

14.03. + Matylda Pysz (od rodziny Kubisiów i Kurków)

15.03. + Matylda Pysz (od Adama i Marianny Pysz)

16.03  + Jadwiga Rosner (od Jadwigi i Jerzego Rosner i rodziny Marek)

17.03. + Jadwiga Rosner (od Magdaleny i Ireneusza Engler z rodz.; Grażyny i Ryszarda Iskrzyckich)

18.03. + Jadwiga Rosner (od Jadwigi i Bogdana Surmickich; Agnieszki i Ani Surmickiej z rodzinami)

19.03. + Jadwiga Rosner (od Danuty Skrzypacz i Zofii Stanisz z rodzinami)

20.03. + Jadwiga Rosner (od Marii i Piotra Szczepańczyk; Dagmary i Dawida)

21.03. + Jadwiga Rosner (od Ewy i Damiana Gacek z córkami)

22.03. + Jadwiga Rosner (od rodziny Rzeźników i Fabrowicz)

23.03. + Jadwiga Rosner (od Ewy i Tadeusza Badura)

24.03. + Jadwiga Rosner (od Moniki Iskrzyckiej z rodz.)

25.03. + Jadwiga Rosner (od Tomasza Stryczka i Adama Wszołek)

26.03. + Jadwiga Rosner (od rodziny Zdzienickich i personelu oddziału DPS-u)

27.03. + Janusz Szebor (od rodziny z Dąbrowy Górniczej)

28.03. + Janusz Szebor (od rodziny Puczków)

29.03. + Janusz Szebor (od rodziny Wyrobek)

30.03. + Janusz Szebor (od Mieczysława Zielińskiego z rodziną; Dominika Czylok z mamą)

 

 

 

Ksiądz prałat Antoni Kulawik odprawia od 31. Marca 2023 r.

Msze św. pogrzebową - gregoriańską za śp. Czesława Pszczółkę 

W  naszym kościele:  w niedziele i święta o 10.30;

w tygodniu:  w Kaplicy D.K.E.

 

31.03. + Czesław Pszczółka (od Barbary i Grzegorza Romik; Klaudii i Macieja Wądrzyk)

01.04. + Czesław Pszczółka (od Gabrieli i Marcina Ciurla z dziećmi)

02.04. + Czesław Pszczółka (od rodziny Puzoń i Foltyn)

03.04. + Czesław Pszczółka (od koleżanki Barbary i sąsiadów Pala)

04.04. + Czesław Pszczółka (od Renaty i Mirosława Korczyńskich oraz sąsiadów Chachuła)

05.04. + Czesław Pszczółka (od rodziny Genc; Karoliny i Michała Rozmus z córką)

06.04. + Czesław Pszczółka (od Anny i Mateusza Główka; Jolanty Caputa z córkami)

07.04. + Liturgia Męki i Śmierci Pana Jezusa

08.04. + Czesław Pszczółka /godz. 19.00/ (od kol i kol z Śródmiejskiej Spółdz. Mieszkaniowej w B-B)

09.04. + Czesław Pszczółka (od kuzynek Heleny i Wiktorii z rodzinami)

10.04. + Czesław Pszczółka (od rodziny Mokwa)

11.04. + Czesław Pszczółka (od Danuty i Władysława Szypuła; Joanny i Jacka Głuchowskich)

12.04. + Czesław Pszczółka (od Marka Chmury i Ewy Marczak z rodziną)

13.04. + Czesław Pszczółka (od Andrzeja Caputa z żoną i rodziną; Małgorzaty i Tadeusza Caputa)

14.04. + Czesław Pszczółka (od Józefa i Artura Caputa z rodziną; Damiana Muchy z rodziną)

15.04. + Czesław Pszczółka (od Edwarda Targosz z pracownikami; Danuty i Romana Jędrzejko)

16.04. + Czesław Pszczółka (od szwagra Mirka i kuzynki Zofii z rodzinami)

17.04. + Czesław Pszczółka (od firmy Hydrosolar oraz Lilianny Piotrowskiej i prac. Agencji Ubezp. PZU)

18.04. + Czesław Pszczółka (od przyjaciół z pracowni Brandys Design; Ewy i Sebastiana Wójcik)

19.04. + Czesław Pszczółka (od firmy Expert Grzegorz Włodarski i rodzina Wilczek)

20.04. + Czesław Pszczółka (od pracowników BSM; Klaudii i Adama Woś)

21.04. + Czesław Pszczółka (od pracowników BSM i rodziny Flaka)

22.04. + Czesław Pszczółka (od wykonawców z BSM ; Joli i Jurka Caputa)

23.04. + Czesław Pszczółka (od Krzysztofa i Bożeny; Magdaleny i Przemysława Korczyńskich)

24.04. + Czesław Pszczółka (od Zarządu BSM)

25.04. + Czesław Pszczółka (od Marii, Ewy i Angeliki)

26.04. + Czesław Pszczółka (od Doroty i Piotra Lasoń i Genowefy Pszczółka)

27.04. + Czesław Pszczółka (od Iwony i Krzysztofa Grygiel oraz Jadwigi i Czesława Wojtas z rodziną)

28.04. + Czesław Pszczółka (od Urszuli i Józefa Remiszewskich oraz od Krystyny Kasperek z synem Łukaszem)

29.04. + Czesław Pszczółka (od pracowników Istal B-B ; Aleksandry i Dariusza Krawczyk)

30.04. + Czesław Pszczółka (od Doroty i Wojciecha Kąkol; Zbigniewa Bylica z rodz.)

 

 

Ksiądz Kan. Marian Kubecki  odprawia od .31. marca  2023 r.

Msze św. pogrzebową - gregoriańską za śp. Genowefę Ben

W  naszym kościele:  w niedziele i święta o 10.30;

w tygodniu:  w Kaplicy D.K.E. – komemoracja o 8.15

 

31.03. + Genowefa Ben (od Grażyny i Tadeusza Smeli)

01.04. + Genowefa Ben (od Marii i Tadeusza Jasiewicz)

02.04. + Genowefa Ben (od koleżanek Danuty i Magdaleny)

03.04. + Genowefa Ben (od chrześniaczki Ewy z rodziną Lisowskich)

04.04. + Genowefa Ben (od chrześniaczki Lucyny z rodziną)

05.04. + Genowefa Ben (od chrześniaka Ryszarda z rodziną)

06.04. + Genowefa Ben (od Franciszka Wróbla)

07.04. Liturgia Męki i Śmierci Pana Jezusa

08.04. /godz. 19.00/ + Genowefa Ben (od Barbary i Piotra Domiter z rodziną)

09.04. + Genowefa Ben (od grupy modlitewnej z Kapliczki przy lipce)

10.04. + Genowefa Ben (od Aleksandry i Władysława Krywult)

11.04. + Genowefa Ben (od Małgorzaty i Jerzego Wróbel z rodz)

12.04. + Genowefa Ben (od Biernatowej)

13.04. + Genowefa Ben (od Anny Nowak z rodziną)

14.04. + Genowefa Ben (od koleżanki Bernadety)

15.04. + Genowefa Ben (od sąsiadów Czopków)

16.04. + Genowefa Ben (od szwagierki Zofii z rodziną)

17.04. + Genowefa Ben (od rodziny Mazur; sąsiadów Lepianków i Kocurów)

18.04. + Genowefa Ben (od rodziny Ciężkich oraz sąsiadki Zofii Mrzygłód z rodz.)

19.04. + Genowefa Ben (od sąsiadki Krystyny Piłat oraz Asi, Grzegorza, Ireny Krywult)

20.04. + Genowefa Ben (od prac. i przyjaciół z Centrum Rehabilitacji oraz Kazimierza Niemczyka z rodz.)

21.04. + Genowefa Ben (od Aleksandry Krywult z synem Andrzejem oraz Elżbiety Gacek z rodziną)

22.04. + Genowefa Ben (od Anny i Katarzyna Smeli z rodziną)

23.04. + Genowefa Ben (od Kazimierza Stanclik z rodziną)

24.04. + Genowefa Ben (od Krystyny Domiter; Tadeusza i Katarzyny Zarębskich)

25.04. + Genowefa Ben (od Marka i Marii Obuch)

26.04. + Genowefa Ben (od rodziny Ruszaj; Antoniego i Katarzyny Kropacz, Marii i Przemysława Bożek)

27.04. + Genowefa Ben (od koleżanki Marysi z rodziną)

28.04. + Genowefa Ben (od sąsiadów Fijołków i Wróblów)

29.04. + Genowefa Ben (od sąsiadów Małgorzaty i Ludwika Zarębskich; Joanny i Łukasza Stuczyńskich)

30.04. + Genowefa Ben (od Barbary Stanclik z rodziną)

 

 

Emerytowany Ks. prob. Tadeusz Nowok odprawia od 31 marca 2023 r.

Msze św. pogrzebowe – gregoriańskie  za śp. Kazimierza Zieleźnika 

W  naszym kościele: w   Niedziele i święta  o 10.30; w tygodniu  o 8.15

 

31.03. + Kazimierz Zieleźnik (od Anny Turskiej)

01.04. + Kazimierz Zieleźnik (od cioci Wandy i kuzynki Mirosławy z Bogdanem)

02.04. + Kazimierz Zieleźnik (od mamy)

03.04. + Kazimierz Zieleźnik (od kuzyna Marka z żoną Katarzyną i chrześniaczki Sylwii z rodz.)

04.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Wandy Gocek z rodziną)

05.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Krzysztofa Wróbel z rodziną)

06.04. + Kazimierz Zieleźnik (od kuzynki Danuty Wróbel)

07.04. Liturgia Męki i Śmierci Pana Jezusa

08.04. + Kazimierz Zieleźnik (od córki Izy z mężem)

09.04. + Kazimierz Zieleźnik (od żony)

10.04. + Kazimierz Zieleźnik (od córki Andżeliki i wnuka Marcela)

11.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Danuty i Adama Kręgiel)

12.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Agnieszki i Sebastiana Orawczak)

13.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Kamila i Soni, Pauliny i Marcina, Sebastiana i Sabiny)

14.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Zofii Kłoda z rodziną)

15.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Anny i Wojciecha Pysz z rodziną)

16.04. + Kazimierz Zieleźnik (od szwagierki Agaty, szwagra Jacka i Przemka)

17.04. + Kazimierz Zieleźnik (od kolegów z klubu piłkarskiego)

18.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Grażyny Hodana)

19.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Zosi Świątek z córkami)

20.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Staszka Chruściela z córkami Izabelą i Dorotą z mężami i dziećmi)

21.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Genowefy Wiercigroch z rodziną)

22.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Alicji i Tomasza Malczyk i Ireny Stawińskiej)

23.04. + Kazimierz Zieleźnik (od ZP Byszkiewicz-Grabczak)

24.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Natalii i Mikołaja Kubica)

25.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Zofii Gilowskiej)

26.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Danuty Mika z rodziną)

27.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Andrzeja Borysa)

28.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Katarzyny i Tomasza Cieślar)

29.04. + Kazimierz Zieleźnik (od rodziny Ćwiękała)

30.04. + Kazimierz Zieleźnik (od Wiesława i Zofii Olmów)

 

 

Emerytowany Ks. prob. Tadeusz Nowok odprawia od 31 marca 2023 r.

Msze św. pogrzebowe – gregoriańskie  za śp. Bogusława Matusika

W  naszym kościele: w   Niedziele i święta  o 9.00;

 w tygodniu  o 18.00 lub  Kaplicy D.K.E.

 

31.03. + Bogusław Matusik (od Haliny Wrony z rodziną)

01.04. + Bogusław Matusik (od Damiana i Joli Juraszek)

02.04. + Bogusław Matusik (od Małgorzaty i Zbigniewa Doros z rodziną)

03.04. + Bogusław Matusik (od Andrzeja Wróbel; Urszuli i Piotra Wróbel z dziećmi)

04.04. + Bogusław Matusik (od Sylwii i Krzysztofa Wróbel z dziećmi; Heleny i Czesława Bigosów)

05.04. + Bogusław Matusik (od Piotra i Agnieszki Bigos z rodziną; Piotra i Stani Pucek z dziećmi)

06.04. + Bogusław Matusik (od przyjaciół córki Beaty)

07.04. Liturgia Męki i Śmierci Pana Jezusa

08.04. /godz. 19.00/+ Bogusław Matusik (od Grażyny Pfeifer i Jolanty i Krzysztofa Firlej)

09.04. + Bogusław Matusik (od Jolanty i Grzegorza Fraś; Danuty i Stanisława Polaczek)

10.04. + Bogusław Matusik (od Bogdana Krywult i Mirosławy Głąb z rodz. i kolegów z pracy w kopalni)

11.04. + Bogusław Matusik (od Sikorowej)

12.04. + Bogusław Matusik (od Krystyny i Krzysztofa Stefaniec z dziećmi)

13.04. + Bogusław Matusik (od kol i kol z rocznika 1968)

14.04. + Bogusław Matusik (od ZP Byszkiewicz – Grabczak)

15.04. + Bogusław Matusik (od sąsiadów Bogusławy i Antoniego Grygierczyk; Zbigniewa Zielińskiego z żoną i dziećmi)

16.04. + Bogusław Matusik (od sąsiadów Agaty i Piotra Wróbel; Małgorzaty i Zbigniewa Serkiz)

17.04. + Bogusław Matusik (od sąsiadów Miodońskich i Bala oraz rodziny Didyków)

18.04. + Bogusław Matusik (od Agnieszki i Krzysztofa Gajda; sąsiadów Doroty i Krzysztofa Muttke z rodziną)

19.04. + Bogusław Matusik (od Jadwigi i Jerzego Kijas; Małgorzaty i Stanisława Płonków)

20.04. + Bogusław Matusik (od Barbary Małaczek z rodziną i rodziny Międzybrodzkich)

21.04. + Bogusław Matusik (od Haliny i Piotra Matejko; rodzin Bylica i Żądło)

22.04. + Bogusław Matusik (od rodziny Madejów oraz Małgorzaty Fira z rodziną)

23.04. + Bogusław Matusik (od Anny i Andrzeja Owczarz; Teresy i Andrzeja Maroszek)

24.04. + Bogusław Matusik (od sąsiadów Kamińskich i Heleny Śliwka; Felicji Pokrywka i Wandy Grzywa)

25.04. + Bogusław Matusik (od Teresy i Józefa Król z rodziną; przyjaciół córki Beaty)

26.04. + Bogusław Matusik (od Marka Miłonia z rodziną; Barbary i Szymona Gworek)

27.04. + Bogusław Matusik (od Jana i Pauliny Wróbel; Józefy Kuder z rodziną)

28.04. + Bogusław Matusik (od rodziny Froń; sąsiadów Małgorzaty i Bartłomieja Balcarczyk)

29.04. + Bogusław Matusik (od Beaty i Pawła Szkotak z synem Wojciechem; Marii Wnętrzak, Anny Zielińskiej; Bronisława Olek z rodziną)

30.04. + Bogusław Matusik (od koleżanek z Przedszkola w Kaniowie; obsługi przedszkola w Janowicach)

 

Ksiądz Kan. Władysław Gruszka  odprawia od .31. marca  2023 r.

Msze św. pogrzebową - gregoriańską za śp. Bronisławę Stanclik

W  naszym kościele:  w niedziele i święta o 9.00;

w tygodniu:  w Kaplicy D.K.E. – komemoracja o 8.15

 

31.03. + Bronisława (ona) Stanclik (od rodziny Gawor)

01.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Renaty i Andrzeja Piętki oraz Tadeusza Popieli)

02.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od szwagierki Frydzi Wieczorkiewicz)

03.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Bożeny i Krzysztofa Zyzańskich)

04.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od rodziny Jonkiszów; Barbary i Józefa Handzlik z rodziną)

05.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od prac. administracji MS Samopoc Chłopska w B-B)

06.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Stanisława Stopki i rodziny Grzegorz)

07.04. Liturgia Męki i Śmierci Pana Jezusa

08.04. /godz. 19.00/ + Bronisława (ona) Stanclik (od córki)

09.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od syna Marka z rodziną)

10.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od wnuka Marcina)

11.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Anny Lis i Łukasza i Joanny Kocarzyk z rodzinami)

12.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od rodziny Kuźmińskich)

13.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Zdzisława Stanclika z żoną; Bożeny i Antoniego Sadowskich)

14.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Adama i Grzegorza Cupek z rodzinami)

15.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Zofii Polaczek z rodziną)

16.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od sąsiadów Nikiel i Dumas)

17.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Heleny Cupek)

18.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Alfredy Polaczek z rodziną)

19.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Marii Chłopczyk)

20.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Małgorzaty Mrzyczek i rodziny Stasickich)

21.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Anny i Agaty Czerwińskiej z rodziną)

22.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Marii i Władysława Szary)

23.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Janiny i Alojzego Kocarzyk z rodziną)

24.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Kasi Cupek i Jasi)

25.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od sąsiadki Eli Sierek)

26.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od rodziny Pechcińskich)

27.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Pawła Koczarzyk z rodziną)

28.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Piotra i Anety Czerwińskich)

29.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Marii i Eugeniusza Pysz)

30.04. + Bronisława (ona) Stanclik (od Marii i Tomasza Kruczek)

 

Ksiądz Kan. Władysław Gruszka  odprawia od .1. maja  2023 r.

Msze św. pogrzebową - gregoriańską za śp. Tadeusza Zarębę

W  naszym kościele:  w niedziele i święta o 9.00;

w tygodniu:  w Kaplicy D.K.E. – komemoracja o 8.15

 

01.05. + Tadeusz Zaręba (od ZP Byszkiewicz – Grabczyk)

02.05. + Tadeusz Zaręba (od wnuków Tomasza i Emilii, Iwony z Damianem i Julią)

03.05. + Tadeusz Zaręba (od wnuczki Urszuli z mężem)

04.05. + Tadeusz Zaręba (od Lucyny i Haliny Gacek z córkami)

05.05. + Tadeusz Zaręba (od wnuka Wojciecha z rodziną)

06.05. + Tadeusz Zaręba (od rodziny Maśka)

07.05. + Tadeusz Zaręba (od rodziny Wilczków i Bakunów)

08.05. + Tadeusz Zaręba (od Anny Skoczylas i Katarzyny Polaniak )

09.05. + Tadeusz Zaręba (od rodzin Sidorek i Pala)

10.05. + Tadeusz Zaręba (od rodziny Beniowskich)

11.05. + Tadeusz Zaręba (od Maryli i Marka Maśka)

12.05. + Tadeusz Zaręba (od Tadeusza Pysia z rodziną)

13.05. + Tadeusz Zaręba (od wnuczki Anny i Jagody)

14.05. + Tadeusz Zaręba (od córki z rodziną)

15.05. + Tadeusz Zaręba (od bratowej Eli i bratanka Bartka z Tychów)

16.05. + Tadeusz Zaręba (od Andrzeja i Łucji Kucharskich)

17.05. + Tadeusz Zaręba (od Jana i Bogdana Krywult; Józefy i Jana Wachowicz)

18.05. + Tadeusz Zaręba (od przyjaciół Pauliny, Pawła i Stasia Zdrójkowskich)

19.05. + Tadeusz Zaręba (od rodziny Pudełko i Grzegorza Witoszka z rodziną)

20.05. + Tadeusz Zaręba (od Magdaleny i Mirosława Maśka z dziećmi; Bronisława i Heleny Nalborczyk)

21.05. + Tadeusz Zaręba (od syna Jana z żoną Jolantą)

22.05. + Tadeusz Zaręba (od Wandy Polaczek i Wacława Szłapa z rodziną)

23.05. + Tadeusz Zaręba (od Anny i Zdzisława Szukiełowicz z rodziną)

24.05. + Tadeusz Zaręba (od Heleny Wilczek z rodziną)(

25.05. + Tadeusz Zaręba (od Jana Genca)

26.05. + Tadeusz Zaręba ( od wnuka Martina z żoną)

27.05. + Tadeusz Zaręba (od Marty Kiełtyki i koleżanek z pracy synowej Bogusławy)

28.05. + Tadeusz Zaręba (od syna Stanisława z żoną Bogusławą)

29.05. + Tadeusz Zaręba (od Anny Genc – Kucharskiej z rodziną)

30.05. + Tadeusz Zaręba (od Agaty Stolarczyk z dziećmi i Stanisława Firganek)

31.05. + Tadeusz Zaręba (od Bogdana Zaręba, Marty i Bartosza Wrona z synem, Beaty i Jarosława                Zaręba, Arletty i          Bartłomieja Zaręba z synem, Adrianny i Damiana Zaleski)

 

 

Ksiądz prałat Antoni Kulawik odprawia od 1. Maja 2023 r.

Msze św. pogrzebową - gregoriańską za śp. Joannę Jaroń 

W  naszym kościele:  w niedziele i święta o 10.30;

w tygodniu:  w Kaplicy D.K.E. – komemoracja o 8.15

 

01.05. + Joanna Jaroń (od Jadwigi Adamowicz z rodziną)

02.05. + Joanna Jaroń (od wnuka Andrzeja z rodz.)

03.05. + Joanna Jaroń (od córki Barbary z rodziną)

04.05. + Joanna Jaroń (od wnuczki Karoliny z rodz.)

05.05. + Joanna Jaroń (od kol i kol z Klubu Seniora)

06.05. + Joanna Jaroń (od byłych Opiekunek z Klubu Seniora)

07.05. + Joanna Jaroń (od syna Joachima z żoną)

08.05. + Joanna Jaroń (od ZP Byszkiewicz-Grabczak)

09.05. + Joanna Jaroń (od kol i kol z Klubu Seniora)

10.05. + Joanna Jaroń (od rodziny Fajfer)

11.05. + Joanna Jaroń (od rodziny Węgrzyn)

12.05. + Joanna Jaroń (od Alicji i Wiesława Paplów z rodziną)

13.05. + Joanna Jaroń (od Zofii Papla-Machałek)

14.05. + Joanna Jaroń (od Mirosławy i Janusza Papla z rodz.)

15.05. + Joanna Jaroń (od Edyty Kościelniak)

16.05. + Joanna Jaroń ( od Ewy Madejskiej )

17.05. + Joanna Jaroń (od Alicji Mrzygłód z rodziną)

18.05. + Joanna Jaroń (od Stanisława i Teresy Kuder)

19.05. + Joanna Jaroń (od Grażyny i Andrzeja Sojka z rodziną)

20.05. + Joanna Jaroń (od Joli i Leszka Jaromin)

21.05. + Joanna Jaroń (od rodziny Szpiechów i Sosnów)

22.05. + Joanna Jaroń (od rodziny Machałek)

23.05. + Joanna Jaroń (od Urszuli i Tadeusza Adamaszek)

24.05. + Joanna Jaroń (od Marii Papla z rodziną)

25.05. + Joanna Jaroń ( od ofiarodawców)

26.05. + Joanna Jaroń ( od ofiarodawców)

27.05. + Joanna Jaroń ( od ofiarodawców)

28.05. + Joanna Jaroń (od rodziny Kalinowskich)

29.05. + Joanna Jaroń ( od ofiarodawców)

30.05. + Joanna Jaroń ( od ofiarodawców)

31.05 + Joanna Jaroń (od firmy Tatwedo i Integros Usługi)

 

 

Ksiądz Kan. Wacław Machura odprawia od .1. maja  2023 r.

Msze św. pogrzebową - gregoriańską za śp. Katarzynę Cupek 

W  naszym kościele:  w niedziele i święta o 10.30;

w tygodniu:  w Kaplicy D.K.E. – komemoracja o 8.15

 

01.05. + Katarzyna Cupek (od chrześniaczki Ireny z mężem)

02.05. + Katarzyna Cupek (od wnuczki Beaty z rodziną)

03.05. + Katarzyna Cupek (od członkiń 20 Róży Zwiastowania NMP)  (od synowej Heleny)

04.05. + Katarzyna Cupek (od Anny i Agaty Czerwińskiej z rodziną)

05.05. + Katarzyna Cupek (od Wandy i Marcina Iciek)

06.05. + Katarzyna Cupek (od wnuka Sławka z żoną)

07.05. + Katarzyna Cupek (od córki Marii z mężem)

08.05. + Katarzyna Cupek (od Małgorzaty i Stefana Mokwa)

09.05. + Katarzyna Cupek (od rodziny Kósków)

10.05. + Katarzyna Cupek (od Jadzi Siąkały)

11.05. + Katarzyna Cupek (od Wandy Detko i Elżbiety Jonkisz z córkami)

12.05. + Katarzyna Cupek (od Zofii Polaczek i Barbary Wróbel z rodziną)

13.05. + Katarzyna Cupek (od wnuka Marka z rodziną)

14.05. + Katarzyna Cupek (od córki Jasi)

15.05. + Katarzyna Cupek (od sąsiadów z bloku 125 i 125a)

16.05. + Katarzyna Cupek (od sąsiadów z bloku 125 i 125a)

17.05. + Katarzyna Cupek (od sąsiadów z bloku 125 i 125a)

18.05. + Katarzyna Cupek (od Alfredy Polaczek z rodziną)

19.05. + Katarzyna Cupek (od Eugenii Rosner)

20.05. + Katarzyna Cupek (od wnuka Grzegorza z rodziną)

21.05. + Katarzyna Cupek (od synowej Heleny)

22.05. + Katarzyna Cupek (od Danuty Bartas i córek z rodzinami)

23.05. + Katarzyna Cupek (od rodziny Moskałów)

24.05. + Katarzyna Cupek (od rodziny z Łodygowic i Kamila Kocarzyka)

25.05. + Katarzyna Cupek(od rodzin Furczyk, Michalczyk i Wędzel)

26.05. + Katarzyna Cupek (od Klaudii i Tomasza Czerwińskich; oraz Jadwigi Krywult z rodziną)

27.05. + Katarzyna Cupek (od prawnuczki Karoliny i Maćka oraz Pawła Kocarzyk z rodziną)

28.05. + Katarzyna Cupek (od wnuka Adama z rodziną)

29.05. + Katarzyna Cupek (od Marii Swarzyńskiej i rodziny Borowiec)

30.05. + Katarzyna Cupek (od rodziny Faruga, Jezioro oraz Jadwigi Wszołek z rodziną)

31.05. + Katarzyna Cupek (od Joanny i Łukasza Kocarzyk z rodz.; Małgorzaty i Bronisława Damek)

 

Emerytowany Ks. prob. Tadeusz Nowok odprawia od 1 maja 2023 r.

Msze św. pogrzebowe – gregoriańskie  za śp. Agnieszkę Kowalczyk 

W  naszym kościele: w   Niedziele   o 9.00;

 w tygodniu  w  Kaplicy D.K.E.

 

01.05. + Agnieszka Kowalczyk (od Zarządu Beskidzkich Fabryk Mebli)

02.05. + Agnieszka Kowalczyk (od Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Pow. w B-B)

03.05. + Agnieszka Kowalczyk (od Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki i Zarządu Powiatu)

04.05. + Agnieszka Kowalczyk (od pracowników Domu Dziecka w Cz-Dz.)

05.05. + Agnieszka Kowalczyk (od sąsiadów rodziny Wykręt) 

06.05. + Agnieszka Kowalczyk (od Jacka Łuszczaka z rodziną)

07.05. + Agnieszka Kowalczyk (od kol i kol z pracy męża)

08.05. + Agnieszka Kowalczyk (od Marcina Jurczyka z żoną)

09.05. + Agnieszka Kowalczyk (od rodziny Farugów)

10.05. + Agnieszka Kowalczyk (od Agaty Ruśniak)

11.05. + Agnieszka Kowalczyk (od kuzynki Magdy z rodz. i Grażyny z rodziną)

12.05. + Agnieszka Kowalczyk (od cioci Zofii  i Tomasza i Alicji Englert)

13.05. + Agnieszka Kowalczyk (od koleżanek męża z biura Beskidzkich Fabryk Mebli)

14.05. + Agnieszka Kowalczyk (od firmy Kombest w Kaniowie)

15.05. + Agnieszka Kowalczyk (od prac. Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach)

16.05. + Agnieszka Kowalczyk (od Kierownika i prac. GOPS)

17.05. + Agnieszka Kowalczyk (od kol i kol MOPS w Cz-Dz.)

18.05. + Agnieszka Kowalczyk (od dyr. i prac. GOPS w Wilkowicach)

19.05. + Agnieszka Kowalczyk (od Basi i Radka Lipowskich z rodziną)

20.05. + Agnieszka Kowalczyk (od cioci Zosi, wujka Józka, szwagra Ryszarda, Ireny i Patrycji )

21.05. + Agnieszka Kowalczyk (od kol i kol z Powiatowego CPR w B-B)

22.05. + Agnieszka Kowalczyk (od s. Karoliny z m. Remigiuszen i s. Nikodemem oraz od Mieczysławy i             Władysława Maciaszek)

23.05. + Agnieszka Kowalczyk (od Działu Technologicznego i Technologów BFM)

24.05. + Agnieszka Kowalczyk (od kol i kol  męża z Beskidzkich Fabryk Mebli)

25.05. + Agnieszka Kowalczyk (od koleżanek z Centrum Aktywizacji i Integracji i koleżanek z GOPS w             Buczkowicach)

26.05. + Agnieszka Kowalczyk (od prac. Pow. Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B-B      oraz GOPS-u w Wilamowicach)

27.05. + Agnieszka Kowalczyk (od Kierownika i Prac. GOPS-u w Jasienicy)

28.05. + Agnieszka Kowalczyk (od Kierownika i Prac. GOPS-u w Jaworzu)

29.05. + Agnieszka Kowalczyk (od koleżanek Z MOPS w B-B i Szczyrku)

30.05. + Agnieszka Kowalczyk (od koleżanek z GOPS w Bestwinie i kol. ze  Starostwa Pow. w B-B)

31.05. + Agnieszka Kowalczyk (od kol i kol z Powiatowego CPR w B-B)

 

Emerytowany Ks. prob. Tadeusz Nowok odprawia od  1 maja 2023 r.

Msze św. pogrzebowe – gregoriańskie  za śp. Jadwigę Piskorek 

W  naszym kościele: w   Niedziele   o 10.30;

w tygodniu  w kaplicy D.K.E. – komemoracja o 8.15 

 

01.05. + Jadwiga Piskorek (od rodziny Walkiewicz)

02.05. + Jadwiga Piskorek (od rodziny Kalinowski)

03.05. + Jadwiga Piskorek (od ZP Byszkiewicz-Grabczak)

04.05. + Jadwiga Piskorek (od Lidii i Janusza Fabia z rodziną)

05.05. + Jadwiga Piskorek (od rodziny Kudziów, Benów i Baranowskich)

06.05. + Jadwiga Piskorek (od rodziny Stępień)

07.05. + Jadwiga Piskorek (od chrześniaka Marka z rodziną)

08.05. + Jadwiga Piskorek (od rodziny Kuklów)

09.05. + Jadwiga Piskorek (od Andrzeja Raszki)

10.05. + Jadwiga Piskorek (od Marii i Tomasza Kruczek)

11.05. + Jadwiga Piskorek (od Kazimiery i Tadeusza Bodek z dziećmi)

12.05. + Jadwiga Piskorek (od Asi i Sławka Sidorek z dziećmi)

13.05. + Jadwiga Piskorek (od Izabeli Antończyk z dziećmi)

14.05. + Jadwiga Piskorek (od Joanny Wróbel z synami)

15.05. + Jadwiga Piskorek (od Wandy Gocek)

16.05. + Jadwiga Piskorek (od Alicji i Wojciecha Zawadzkich z rodziną)

17.05. + Jadwiga Piskorek (od rodziny Przybyłów)

18.05. + Jadwiga Piskorek (od rodziny Beniowskich)

19.05. + Jadwiga Piskorek (od Dariusza Krywult)

20.05. + Jadwiga Piskorek (od koleżanki Heleny Wojtyłko)

21.05. + Jadwiga Piskorek (od kuzynostwa Curzydło)

22.05. + Jadwiga Piskorek (od koleżanki Danuty Rosickiej)

23.05. + Jadwiga Piskorek (od Natalii i Mateusza Ciosków)

24.05. + Jadwiga Piskorek (od rodziny Móll)

25.05. + Jadwiga Piskorek (od Edyty Kościelniak z rodziną)

26.05. + Jadwiga Piskorek (od Basi i Marcina Zwięczak)

27.05. + Jadwiga Piskorek (od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników SP nr 29)

28.05. + Jadwiga Piskorek (od koleżanek emerytek z SP 29)

29.05. + Jadwiga Piskorek (od Bogdana i Krystyny Gayer)

30.05. + Jadwiga Piskorek (od Aleksandry Pacek z rodz., i Katarzyny Kopaczko-Póda)

31.05. + Jadwiga Piskorek (od siostry Cecylii Krywult z rodziną ; siostrzenicy Ilony z rodziną)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otarz small 1

 

Transmisja na żywo

z naszego Kościoła

 

 

Obraz z kamery zamontowanej

w naszym Kościele. Dzięki niej,

można na bieżąco oglądać Msze Święte

i Nabożeństwa z naszej parafii.

 

fatima

 

Transmisja na żywo

z Kaplicy w Fatimie

 

Kamera na żywo w miejscu Objawień. Dzięki kamerze zainstalowanej

w kaplicy w Fatimie, można oglądać odbywające się tam nabożeństwa.

AB-LOGO

 

Radio

"Anioł Beskidów"

 

Katolicka rozgłośnia
Diecezji Bielsko-Żywieckiej,

której studio znajduje się w parafii
św. Jana Chrzciciela w Komorowicach.

 

stat4u
font-size:14px;