• image0.jpg
  • image1.jpg
  • image2.jpg
  • image4.jpg
  • image5.jpg

 


SAKRAMENT CHRZTU ŚW.: udzielany jest w I niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 12.00. W pozostałe niedziele po Mszy Św. o 12.00 oraz soboty po Mszy Św. o 18.00. W sobotę przed I niedzielą miesiąca o godz. 16.30 w Domu Parafialnym odbywa się pouczenie przedchrzcielne. Chrzest dziecka zgłasza w kancelarii parafialnej ojciec lub matka dziecka, najpóźniej do piątku przed I niedzielą miesiąca. Przy zgłaszaniu dziecka do Chrztu wymagane jest świadectwo urodzenia dziecka, wydane przez Urząd Stanu Cywilnego. Rodzice powinni także podać dane osobowe chrzestnych dziecka. Rodzicami chrzestnymi dziecka mogą być wyłącznie osoby wierzące i praktykujące. Jeżeli chrzestny pochodzi spoza parafii, winien przed chrztem dostarczyć stosowne świadectwo dopuszczające do godności matki/ojca chrzestnego, wydane przez parafię zamieszkania. Możliwe jest ustalenie także innego terminu chrztu, dogodnego dla rodziców, chrzestnych i rodziny dziecka.

BIERZMOWANIE: udzielane jest raz w roku młodzieży - uczniom klas III Gimnazjum. Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania jest ksiądz katechizujący w Gimnazjum.

 

EUCHARYSTIA: rozdzielana jest wiernym podczas każdej Mszy św. Kapłani roznoszą Komunię św. chorym (do domu) w pierwsze piątki miesiąca, w Wielki Piątek i w Wigilię Bożego Narodzenia; chorych chcących przyjąć Komunię św. zgłasza się odpowiednio wcześniej w zakrystii.

SPOWIEDŹ ŚW.: odbywa się w kościele - w dni powszednie 15 minut przed poranną i pół godziny przed wieczorną Mszą św. W niedziele - 15 minut przed każdą Mszą św. Ponadto spowiedź odbywa się w czwartki przed I. piątkiem miesiąca w godz. 17.00-18.00 oraz w ustalone, najczęściej pierwsze piątki miesiąca - dla dzieci i młodzieży według porządku podanego na katechezie, dla pozostałych wiernych od godz. 16.00. Osoby słabo słyszące proszą kapłana o spowiedź w zakrystii.

NAMASZCZENIE CHORYCH: udzielane jest podczas rekolekcyjnych spotkań chorych w Wielkim Poście oraz 24 czerwca (Uroczystość Patronalna Parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela) podczas specjalnej Mszy św. dla chorych o godz. 9.00. Ponadto namaszczenia chorych udziela się - jeśli zachodzi taka potrzeba - podczas pierwszopiątkowych odwiedzin chorych oraz na każde wezwanie do chorego. To ostatnie musi być jednak dokonane osobiście przez kogoś z domowników lub sąsiadów chorego - nie przyjmuje się zgłoszeń telefonicznych i innych.

MAŁŻEŃSTWO Nie ma określonych terminów udzielania sakramentu małżeństwa, choć tradycyjnie zwykło się to czynić w sobotę po południu. Narzeczeni winni zgłosić się na spisanie protokołu przedślubnego 3 miesiące przed terminem ślubu, przedkładając metryki chrztu (świeżej daty), ostatnie świadectwo z religii oraz dokumenty z USC (jeśli małżeństwo ma być konkordatowe). Sprawy przedmałżeńskie załatwiane są w kancelarii parafialnej w soboty od godz. 9.00 do 12.00. Nauki przedślubne odbywają się w naszej parafii średnio co miesiąc. Szczegóły dotyczące terminów i innych miejsc spotkań a także niezbędne informacje dla osób chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński umieszczone są na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w zakładce Narzeczeni. Oczywiście respektowane są także zaświadczenia o udziale w Kursie Przedmałżeńskim, odbytym w innych parafiach czy miejscowościach.

POGRZEBY: zasadniczo odprawia się w dni powszednie w porze popołudniowej. Zmarłych parafian - o ile oni sami lub ich bliscy nie mieli innej woli - grzebie się na cmentarzu parafialnym, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, w grobowcu należącym do rodziny lub na nowym miejscu grzebalnym w nowej części cmentarza. O zgonie bliskiej osoby należy powiadomić kancelarię parafialną, aby ustalić termin uroczystości pogrzebowej oraz miejsce pochówku. Sprawy związane z pogrzebem załatwiane są w kancelarii parafialnej także poza godzinami jej urzędowania. Tutaj dokonuje się również wszelkich opłat - także dotyczących cmentarza i służby kościelnej - związanych z pochówkiem. Wszelkie kwestie dotyczące cmentarza określa jego regulamin.


 

 

otarz small 1

 

Transmisja na żywo

z naszego Kościoła

 

 

Obraz z kamery zamontowanej

w naszym Kościele. Dzięki niej,

można na bieżąco oglądać Msze Święte

i Nabożeństwa z naszej parafii.

 

fatima

 

Transmisja na żywo

z Kaplicy w Fatimie

 

Kamera na żywo w miejscu Objawień. Dzięki kamerze zainstalowanej

w kaplicy w Fatimie, można oglądać odbywające się tam nabożeństwa.

AB-LOGO

 

Radio

"Anioł Beskidów"

 

Katolicka rozgłośnia
Diecezji Bielsko-Żywieckiej,

której studio znajduje się w parafii
św. Jana Chrzciciela w Komorowicach.

 

stat4u
font-size:14px;