• image0.jpg
  • image1.jpg
  • image2.jpg
  • image4.jpg
  • image5.jpg

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. KRZYSZTOFA SOWIŃSKIEGO (pogrzeb 4.07.2022)

 

W parafii:

- od brata Antoniego 3.01.2023 godz. 6:30

- od Haliny i Aleksandra Pietrzaków 9.01.2023 godz. 6:30

- od rodz. Wilczków 19.01.2023 godz. 8.15

 

Poza parafią od: Olejczyków, Jurczyków, Danuty i Andrzeja Adamaszków, Barbary i Piotra Gajdów z rodz., Ewy Homy i rodz. Kuczków

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. LESZKA PIĘKOSZA (pogrzeb 7.07.2022)

 

W parafii:

- od syna Marcina z rodziną 4.01.2023 godz. 6:30

- od córki Sandry z mężem Sebastianem i wnuczą Oliwią 10.01.2023 godz. 6:30

- od siostry Zofii z mężem Jarosławem i synem Patrykiem 17.01.2023 godz. 8:15

- od kuzynek Bogusławy i Teresy z rodzinami 26.01.2023 godz. 6:30

- od kuzyna Wiesława z rodziną 6.02.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: kuzynki Renaty Reszczyńskiej z rodziną, Heleny Piękosz, Alicji i Leszka Drelinkiewiczów, Jadwigi Luks, Krystyny Woźniczki z rodziną, rodz. Świńczyków z Hałcnowa, rodz. Czernecki i Jakubców, rodz. Kalinowskich, Emilii i Piotra Kalinowskich, Anny Kwiecińskiej z rodz., rodz. Honkiszów, rodz. Pochów, rodz. Lasoniów, rodz. Fusów

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JÓZEFA PASTUSZCZAKA (pogrzeb 8.07.2022)

 

W parafii:

- od swata z rodziną 5.01.2023 godz. 6:30

- od syna z rodziną, Jerzego i Moniki z Łodzi 11.01.2023 godz. 8:15

- od rodz. Olearczyków i Gruców 21.01.2023 godz. 8:15

- od Marii i Macieja Talagów 24.01.2023 godz. 6:30

- od rodz Szostków 7.02.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: Stanisława Fliga z żoną, Krystyny i Ahhmeta Berisha, Stefana Buraczewskiego z rodziną, Woźniakków, Jana i Grażyny Leśniaków z dziećmi, Bednarczuków z rodziną, Zakł. Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak, kolegów i koleżanek syna Jakuba z firmy Klingspor, przyjaciół syna Jakuba z Mikuszowic Krakowskich

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. STANISŁAWA OLEKSIAKA (pogrzeb 9.07.2022)

 

W parafii:

- od zięcia Piotra z rodziną 6.01.2023 godz. 16:30

- od wnuka Mariusza z rodziną 12.01.2023 godz. 6:30

- od Grażyny i Mateusza z rodziną 23.01.2023 godz. 8:15

- od Anieli z rodziną 8.02.2023 godz. 6:30

- od szwagierki Zofii Panek 14.02.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: Danuty i Mariana Figurów, Grażyny i Mateusza z rodziną

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. GRAŻYNĘ ZIELEŹNIK (pogrzeb 1.08.2022)

 

W parafii:

- od córki Andżeliki i syna Marcela 1.01.2023 godz. 16:30

- od córki Izabeli z mężem 6.01.2023 godz. 7:30

- od siostry Agaty, Jacka i Przemysława 3.02.2023 godz. 16:30

- od brata Jacka 9.02.2023 godz. 6:30

- od teściowej 18.02.2023 godz. 8:15

 

Poza parafią od: Mirosławy Głąb, Bogdana Krywulta, Wandy Kolis, Danuty Wróbel, Krzysztofa Wróbla z rodziną, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak, Anny i Wojciecha Pyszów z rodz., Zarządu Ogródków Działkowych Komorowice-Sosna, Sabiny Cielęcarz i Sebastiana Głąba, Daniela z rodz., Janiny Wolas z rodz., Wandy Gocek, Stanisława Chruściela z rodz., Grażyny Hodali, Zofii Świątek z córkami, Emilii Głąbek, Izabeli Kaczor, Adama i Haliny z rodz., Moniki Richichi z rodz., cioci Romany oraz Marzeny, Michała i Beaty, Danuty i Adama Kręgielów, Agnieszki i Sebastiana Orawczaków, Katarzyny i Tomasza Cieślarów, Marka i Katarzyny Wróblów, Sylwii i Mariusza Nytrów, Natalii i Mikołaja Kubiców

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MARIANNĘ PATERAK (pogrzeb 2.08.2022)

 

W parafii:

- od syna Adama z żoną 8.01.2023 godz. 16:30

- od syna Edwarda z żoną 16.01.2023 godz. 18:00

- od córki Zofii 28.01.2023 godz. 6:30

- od wnuka Macieja z żoną 10.02.2023 godz. 6:30

- od wnuka Bartłomieja 16.02.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: kuz. Rozalii, Ingi Maślanki, Jadwigi Tecław, Piątków, Elżbiety i Mirosława Maców, Barbary i Stanisława Placzków, Edyty z rodz., Józefy Niemczyk z rodz., Legniów i Palichlebów, Więckowskich, Sowińskich, Dzidki, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. STANISŁAWĘ BECZAŁĘ (pogrzeb 6.08.2022)

 

W parafii:

- od syna Pawła i synowej Ani z dziećmi 13.01.2023 godz. 6:30

- od córki Moniki z rodz. 25.01.2023 godz. 8:15

- od siostry Bożeny z rodz. 30.01.2023 godz. 18:00

- od siostry Janiny z rodzi. 11.02.2023 godz. 6:30

- od brata Darka z rodz. 13.02.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: chrześniaka Dawida z żoną, siostrzenicy Brygidy z rodz., szwagierki Danuty z rodz., kuzyna Józefa Kołodziejczyka z siostrą Renatą Paw, Papkojów, Borkowskich, Bronisławy i Kazimierza, sąs. Witos-Miarka, Grzegorza Krausa z rodz., Otylii i Tadeusza Tobiasiewiczów, Waleczków i Koniecznych, kuzynki Grażyny z rodz., cioci Stanisławy, Katarzyny i Andrzeja Głąbów, Pińskich i Bożeny Beczały, Skoczylasów i Turków, Anny i Romana Kołodziejczyków z rodz., Tadeusza Kine z rodz., Heleny Mleczko z rodz., Anny i Stefana Piznalów z rodz., Barbary i Jarosława Dworników z dziećmi, Krystyny i Czesława Dworników, Sylwii i Izabeli Walaszczyk, Alicji i Wiesława Walaszczyków, Kajsturów, Zygmunta i Beaty Krausów z dziećmi, Krystyny i Marka z rodz., Marioli i Adama Urbasiów,

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ADAMA MACHLOWSKIEGO (pogrzeb 8.08.2022)

 

W parafii:

- od żony Urszuli 1.01.2023 godz. 18:00

- od syna Grzegorza z rodz. 13.01.2023 godz. 18:00

- od syna Janusza 19.01.2023 godz. 6:30

- od córki Barbary z rodz. 28.01.2023 godz. 8:15

- od syna Marka z rodz. 15.02.2023 godz. 6:30

 

30+1 Mszy Gregoriańskich (październik w dni powszednie godz. 6:30, w niedziele wspomnienie godz. 16:30) oraz  poza parafią od: Ignatowiczów, Renaty Machlowskiej, brata Jana z rodz., siostry Marii Fołty z rodz., siostry Bronisławy z mężem, siostry Anny Szymeczek z rodz., Józefy Sadowskiej, Mrózków, Szczyptów, Haliny i Jerzego Bużków z rodz., Małgorzaty i Bolesława Dyduchów, Janiny i Andrzeja Fotłów z rodz., Pindlów, Piotra Pucka z rodz., Waligórów, Macieja Homy z rodz., Karoliny Walczak z rodz., Marty i Dawida Żoczków, Ewy, Wojciecha i Piotra Homów, Ożógów, Bieńków, Renaty i Bolesława Fołtów, Joanny i Mirosława Wrzeszczów, Joanny i Bożeny Szatan z mężem, Lidii i Jerzego Oczków z rodz., Ewy i Krzysztofa Oczków z rodz., Anny i Leszka Kołodziejczyków z rodz., Mari Machlowskiej oraz Małgorzaty i Kazimierza Studnickich, Aleksandry i Jana Borawskich, Haliny i Mariana Surowców, Pińskich, Maksymiliana Sutora z rodz., Gizów, Moniki i Marcina Kojderów z rodz., Teresy i Bogdana Kojderów z rodz., Jolanty i Piotra Łukaszów z rodz., Doroty i Marka Olmów z rodz., siostrzeńca Mariusza z żoną Martą i dziećmi, kuz. Krystyny Kudły, kuz. Haliny z rodz., Stanisława Fołty, Krzysztofa Fołty z rodz., Marii i Patryka Nowaków z dziećmi, Doroty Oczko z dziećmi, Iwony i Tomasza Oczków z synem, Adama Oczko z dziećmi, Ewy i Wojciecha Oczków, swatowej Marii Oczko, teściowej Marii Homy, Krzysztofa Trybulskiego z rodzicami, Jolanty i Przemysława Kudrysów, Kłaptoczów, Małgorzaty Chwałek z rodz., przyjaciół syna Grzegorza, kol. syna Grzegorza z 4. Kom. Policji, Zakł. Pogrzebowego „Kir”.

Msze św. pogrzebowe za śp. ELŻBIETĘ PRATIUK (pogrzeb 19.08.2022)

 

W parafii:

- od córki Liliany i Matthew z rodz. 14.01.2023 godz. 18:00

- od siostry Haliny z Leosiem 18.01.2023 godz. 18:00

- od kol. Wiesławy, Marii i Róży 27.01.2023 godz. 8:15

 

Poza parafią od: Stefana Szczypuły Barbary i Rafała Hylów, Izabeli Kozioł z dziećmi i Haliny Czechowicz, Łukasza Wawrzuty z rodz. Jadwigi i Janusza Hoffmannów, kolegi syna Michała z rodzicami

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. EDWARDA SALAMONA (pogrzeb 22.08.2022)

 

W parafii:

- od żony Janiny 5.01.2023 godz. 18:00

- od córki Katarzyny z rodz. 20.01.2023 godz. 6:30

- od syna Tomasza z rodz. 31.01.2023 godz. 8:15

- od siostry Weroniki z rodz. 17.02.2023 godz. 6:30

- od brata Jurka z rodz. 22.02.2023 godz. 16:30

 

30 Mszy Gregoriańskich (listopad w dni powszednie godz. 8:15, w niedziele wspomnienie godz. 10:30) oraz  poza parafią od: siostry Julii, chrześniaka Darka z rodz., Mariusza Lacha z rodz., Agnieszki Rosiak z rodz., Piotra Lacha z rodz., Andrzeja Lacha z rodz., brata Andrzeja z rodz., chrześniaczki Magdaleny z rodz., Krystyny i Piotra, Agaty Dziergas z rodz., Karoliny Dziergas i Andrzeja Białka, Anny Białek i córki Agnieszki, Józefa i Tadeusza Worków, szwagra Antoniego, Klubu Honorowych Dawców Krwi Nemak-Poland, brata Piotra, bratanka Maćka z rodz., bratanicy Mirki z rodz., bratanicy Marty z rodz., Celiny Krecz z rodz., Ewy i Bartłomieja Westwalewiczów, Krystyny Śleziak, Wojciecha Śleziaka z żoną Barbarą i dziećmi, Gabrieli i Tomasza Protznerów z dziećmi, Piotra i Ewy Śleziaków z dziećmi, Jadwigi i Kazimierza Śleziaków, Anny Szmulewicz-Goryl, Iwony Goryl z rodz., Ewy Kajkowskiej, Darka Kajkowskiego z rodz., Anny i Dominika Żaczków z rodz., Czesława Szymańskiego, Stanclików i Brożków, Bożeny Grzywacz z rodz., Małgorzaty widzisz z rodz., przyjaciół z Andrychowa, Zofii i Jana Migdałków, Adama Jędrzejki z rodz., kol. Jurka, Jacka Romanowicza, Nowotarskich, Teresy i Janusza, Zw. Zawodowego Solidarność Nemak Poland, kol. i kol. sekcji wędkarskiej Nemak Poland, przyjaciół z Sonia Studio, Doroty i Stanisława Burych, Teresy Ziętek z mężem i Marii Guziak z rodz., szwagra Marka z żoną, Ewy i Jana Koconiów oraz Antoniego Fijaka z rodz., przyjaciół ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, grupy adoracyjnej „Słowo i Światło”, Stanisława Majdaka z rodz., Tadeusza Pysza, Gołębiowskich, Łucji Babiny, Wiesławy Janusz, Krzempków, Wintorów i Kołków, emerytów wydziału remontów Nemak, warsztatu utrzymania ruchu Nemak, biura utrzymania ruchu Nemak, Ewy i Jerzego Koconiów, Jadwigi i Czesława Pudów

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. GERARDA GAWŁOWSKIEGO (pogrzeb 25.08.2022)

 

W parafii:

- od żony 15.01.2023 godz. 16:30

- od syna Krystiana 2.02.2023 godz. 18:00

- od córki Doroty z rodz. 20.02.2023 godz. 6:30

- od syna Andrzeja z rodz. 24.02.2023 godz. 8:15

- od syna Janusza z rodz. 4.03.2023 godz. 6:30

 

30 Mszy Gregoriańskich (1-30 grudnia 2022 w dni powszednie godz. 8:15, w niedziele wspomnienie godz. 10:30) oraz poza parafią od: prac. Pravda, wnuka Jakuba z Eweliną, chrześniaka Artura z rodz., Henryka Henricha z żną Kariną i synem, brata Bronka z rodz., brata Piotra z żoną Ewą, siostry Maryli i Marka, Sywii, Staszka i Kalinki, Sebastiana z rodz., Krzysztofa z Karoliną, Ewy i Ryszarda Gawłowskich z rodz., Mariusza Wolaka z rodz., Krystyny Gawłowskiej, córki Iwony i syna Krzysztofa z rodzinami, Lidii Gawłowskiej z rodz., Joanny Karcz z rodz., Anny Kraus-Kurowskiej z rodz., Czesławy i Lucjana Stefanowskich, Andrzeja i Grażyny Stefanowskich, Heleny i Józefa Mosiów, Kanafków, Balów, Teresy i Stanisława Cypcerów z rodz., Bogaczów, Dziendzielów, Bogusławy i Andrzeja Bieniowskich, Artura Beniowskiego z rodz., Anny Beniowskiej-Pala i Joanny Beniowskiej-Sidorek z rodz., Ireny Maśki z rodz., Jolanty i Jana Zarębów, Donicików i Janików, Zemanów i Mojżyszków, Franciszka Rycko z rodz., Anny Śliwy, Anny i Urszuli Kajsturów, Duźniaków, Wrzołów, Kominków i Stachowskich, Kalinowskich, Mirosława Śliwy z rodz., Danuty i Czesława Fałowskich z rodz., Bogusławy i Zbigniewa Pieronów, Gościejów i Tetłaków, Szczygiełów i Kubiesów, Władysława Heroka z rodz., Pochów, Czaickich, Teresy i Czesława Krzempków, Iwony i Jarosława Sikorów, Świerkoszów, Chwałków, Lasoniów, Henryka Bestwiny, zarządu i prac. Firmy Wiss, kierowników firmy Wawrzaszek, kierowników W1 firmy Wawrzaszek, działu kadr, płac i bhp firmy Wawrzaszek, kol. z firmy Wawrzaszek zakład 2., kol. z firmy Wawrzaszek zakład 3., prac. Firmy Stalmut, akładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

________________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. PIOTRA BARGIELA (pogrzeb 1.09.2022)

 

W parafii:

- od kuzyna Tadeusza z rodz. 1.02.2023 godz. 8:15

- od babci Otylii Bargiel z rodz. 12.02.2023 godz. 7:30

- od siostry Zofii 21.02.2023 godz. 6:30

- od kuzynki Stanisławy z rodz. 27.02.2023 godz. 18:00

- od siostrzeńca Damiana z rodz. 6.03.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: Izabeli i Bogdana Bargielów, chrzśniaczki Doroty z rodz., chrześniaka Grzegorza, chrześniaczki Barbary z rodz., Hellerów, Jadwigi i Janusza Pieronów, Bogusławy i Zbigniewa Pieronów, Gościejów, Małgorzaty i Bogdana Kłaptoczów, Franciszka Rycko z rodz., Figurów i Kusiów, Kopciów, Prochowników i Pudełków, Dyczków i Uliaszów, Bogdana i Mariana Figurów z rodz., Szerszeniów, Stanisława Szerszenia z rodz., Romana Danielczyka, Doroty i Marka Pieronów, Katarzyny i Andrzeja Chachułów, Andrzeja Fludra z rodz., Anety Ziomek i Jacka Gocala, Kubieńców, Świerkoszów, Barbary i Grzegorza Romików, Brandysów i Sikorów, Jadwigi Rogusińskiej z rodz., Chwałków, Jana Czernika z rodz., Małgorzaty Czyż z rodz., Zakł. Pogrzebowego Apostoł

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. WALERIĘ MADZIĘ (pogrzeb 2.09.2022)

 

W parafii:

- od córki z mężem 22.01.2023 godz. 16:30

- od wnuka Krzysztofa z rodz. 4.02.2023 godz. 6:30

- od syna z żoną 22.02.2023 godz. 18:00

- od wnuczki Klaudii 28.02.2023 godz. 8:15

- od wnuczki Agnieszki z rodz. 7.03.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: wnuczki Marceliny z rodz., wnuczki Elwiry z rodz., Elżbiety i Mieczysława Dudków, Aleksandry i Tadeusza Pysiów z rodz., Heleny Budniok, Białków, Maryli i Marka Maśków, Pietrzyków i Fusków, Szlosarczyków, Anny Kraus-Kurowskiej z rodz., Anny Beniowskiej-Pala i Joanny Beniowskiej-Sidorek z rodz., Bogusławy i Andrzeja Beniowskich, Kisielów, Penalów i Łoziaków, Hajdugów, Małgorzaty i Romana Gezlerów, Kamili Suchodolskiej z  synem, Barbary i Andrzeja Widlarzów, Małgorzaty Leńczyk z synem, Kłaptoczów i Durajczyków, Taranowskich i Łaszczoków, Łucji Moś z rodz., Łukawskich, Heleny Łukawskiej z rodz., kol. wnuczki Elwiry z NSZZ Solidarność Tauron Ciepło

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MARIANA BARTOSZKA (pogrzeb 3.09.2022)

 

W parafii:

- od żony i córek z rodzinami 29.01.2023 godz. 16:30

- od żony i córek z rodzinami 11.02.2023 godz. 18:00

- od żony i córek z rodzinami 23.02.2023 godz. 6:30

- od żony i córek z rodzinami 1.03.2023 godz. 8:15

- od siostry Krystyny z rodz. 8.03.2023 godz. 6:30

 

 

Poza parafią od: sąsiadów z 3. piętra, Magdaleny Cibis i Sylwii Sobolewskiej, Piotra Wróbla z rodz., Wioletty Mieszczak i Edyty Tabor, Małgorzaty i Waltera, Czyżyków i Maroniów, Trzepaczków, Kubowiczów i Klaczków, Agnieszka i Mariusza Pustółków, Marzeny i Krzysztofa Kołodziejczyków, Krystyny i Zdzisława Kielochów, Piotrowskich, Cwajnów, Tomaszków i Rutkowskich, kuzyna Jurka z żoną Józefą, Janików, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

 

 

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. DANUTĘ GACEK (pogrzeb 10.09.2022)

 

W parafii:

- od córki Grażyny z rodz. 5.02.2023 godz. 16:30

- od córki Violi z mężem 25.02.2023 godz. 8:15

- od siostry Heleny 2.03.2023 godz. 6:30

- od wnuczki Katarzyny z rodziną 9.03.2023 godz. 6:30

- od wnuków: Marka i Szymona 13.03.2023 godz. 18:00

 

 

30 Mszy gregoriańskich (31 grudnia 2022 – 29 stycznia 2023 w dni powszednie godz. 8:15, w niedziele wspomnienie godz. 10:30) oraz poza parafią od: Wojciecha i Jolanty Fignów i bratowej Emilii, bratowej Józefy z rodz., wnuczki Anny z rodz., wnuka Macieja z żoną Magdaleną i córkami, kuz. Krystyny Zimnickiej, Danuty i Piotra Kopaczków, Wiesława Niemcyka z rodz. i Sawkiewiczów, Eugeniusza Niemczyka, chrześniaczki Jolanty z rodz., bratanicy Beaty z mężem, Justyny z Mateuszem, Heleny Adamaszek, Marty Łoskot z rodz., chrześniaków: Aleksandry, Grzegorza i Sebastiana z rodz., Doroty i Wojciecha Dittrichów, kol. córki Violetty, Zofii i Władysława Adamusów, Barbary i Damiana Kolarczyków z rodz., Doroty i Dariusza Siwców z rodz., Niemczyków, Mirka Bargiela z rodz., Oziębałów i Stopków, Jonkiszów, Joanny i Krzysztofa Dadaków z rodz., Katarzyny i Eugeniusza Zieleźników z rodz., Fijaków, Iwony i Romana Duśko, Danuty i Stanisława Polaczków, Lidii i Pawła Wnęków z Weroniką, Agnieszki i Mariusza Maczyńskich, Aleksandry i arka Jaśkowskich, Szkabratów i Rubisów, Krystyny i Jadwigi Stanclik, Januszów, Krystyny i Ignacego Basztoniów, Jarosława Szarego, Jadwigi i Kazimierza Leśnych z rodz., Steimerów, Adamaszków, emerytowanych nauczycielek Przedszkola nr 40, dyrekcji, pracowników i emerytów Przedszkola nr 40, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

________________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. WŁADYSŁAWA AMBROZIAKA (pogrzeb 10.09.2022)

 

W parafii:

- od córki Barbary z mężem 19.02.2023 godz. 6:30

- od wnuków Julii i Kacpra 3.03.2023 godz. 6:30

- od Dominiki i Soni 10.03.2023 godz. 6:30

- od chrześniaczki Joli z rodziną 14.03.2023 godz. 8:15

- od Gabriela Waliczka z rodziną 16.03.2023 godz. 18:00

 

Poza parafią od: Sylwestra Waliczka z rodz., Grzegorza Słoty, Stanisława i Barbary Waliczków, Doroty i Grzegorza Waliczków, Lucyny, Zbyszka i Gabrieli, Radka i Grześka, Danuty i Tadeusza Móllów z rodz., Móllów i Tatarczaków, Joanny i Krzysztofa Dadaków, Lidii i Pawła Wnęków z rodz., Urszuli i Ryszarda Białków, Nyczów, Katarzyny i Dariusza Rumianów z rodz., Renaty i Sławomira Olmów z rodz., Dubielów, Anny i Tadeusza Waliczków, Antoniny i Tadeusza Foltynów z rodz., Anny Kurnyty i Jadwigi Zbylut z rodz., Haliny i Stanisława Szpaków z dziećmi, Iwony Pępek z mamą i córką, Anety i Edwarda Kowalczyków z rodz., Kościuchów, Ochmanów, Ewy i Mirosława Mendrochów, Iwony i Piotra Wyrobków, Puzoniów, Grażyny i Piotra Hermów, Teresy i Stanisława Majewskich, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JÓZEFA JAKUBCA (pogrzeb 13.09.2022)

 

W parafii:

- od kuzyna Kazimierza z żoną Barbarą 2.01.2023 godz. 6:30

- od brata Grzegorza z rodz. 7.01.2023 godz. 6:30

- od syna Adama z rodz. 26.02.2023 godz. 16:30

- od brata Michała z rodz. 15.03.2023 godz. 6:30

- od syna Mateusza z mamą i Łukaszem 11.03.2023 godz. 8:15

 

Poza parafią od: kuzynów Przemysława i Anny, Jacka Gielata z rodz., Jadzi Mrowiec, Ewy Wybraniec z rodz., kuz. Ireny, Małgorzaty i Antoniego Mrowców, Iwony i Andrzeja Homów, Ewy Matejko z rodz., Urszuli i Rafała Sierków z rodz., Bernadetty Dąbskiej z rodz., Danuty Pali i Bożeny Stanclik z rodz., Mirosława Rosnera z żoną Sabiną i dziećmi, Magdaleny i Grzegorza Dąbskich z dziećmi, Danuty i Edwarda Rosnerów, Judyty i Leszka, Anny i Mikołaja Plańskich, Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w B-B., Zofii Jakubiec

________________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. HENRYKA SZUTĘ (pogrzeb 14.09.2022)

 

W parafii:

- od Zofii Cwajny z rodz. 17.03.2023 godz. 6:30

- od Danuty Bartas z rodz. godz. 20.03.2023 6:30

- od  Teresy i Kazimierza Łaciaków 27.03.2023 godz. 8:15

 

Poza parafią od: Gumińskich, Krywultów

________________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. PAWŁA RYCHTĘ (pogrzeb 16.09.2022)

 

W parafii:

- od żony, córki Doroty i Michała 19.02.2023 godz. 18:00

- od córki Agnieszki z rodz., 27.02.2023 godz. 6:30

- od Agaty i Stanisława Turskich 9.03.2023 godz. 8:15

- od Jana Berycha z rodz. 18.03.2023 godz. 16:30

- od siostry z rodz. 12.03.2023 godz. 16:30

 

Poza parafią od: rodz. Wójcików-Mirskich z firmy Aren, Mateusza i Marcina, Kromczyków, Sławomira Kubieńca, Janczałów, Leszka i Marii Kubieńców, Szymona Sierka z rodz., Bałów, Justyny i Bartosza Macurów, Dominiki Macury i Macieja Solona, Buchcików, Droździków i Wawrzutów, Anety i Andrzeja Dudów, Aldony i Krzysztofa Łukosiów, Marii Kubicz i Urszuli Byrskiej, Jadwigi Byrskiej-Dudy, Brandysów i Sikorów, firmy Scrapmet, Nyczów, Daniela Sadloka z rodz. i Małgorzaty Sadlok, Jana Czernika z rodz., Jaworskich, Krystyny Kasperek i Edmunda Zolicha z rodz., Grzegorza i Anny Rychtów, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

 

 

Msza św. gregoriańska za śp. ANNĘ FUTOMĘ (pogrzeb 19.09.2022)

30 stycznia – 28 lutego 2023

w dni powszednie o godz. 8:15, w niedziele i święta o godz. 10:30 (poza parafią)

 

Od Taty oraz od:

Bożeny Grzywacz z rodz., Grażyny i Jarosława Gluzów z rodz., Kazimiery Przywary z rodz., klasy 8e SP 30 wraz z Dyrekcją, Wychowawcą i Gronem Pedagogicznym, Grygierczyków i Borawskich, Różańskich, Izy i Tomasza, Basi Grzywacz z rodz., Romana Przywary z rodz., Katarzyny Maśki z rodz., Mirosława Niesyta z rodz., Nyczów, Aleksandry Skolarz z rodz., Janików, Szwedowskich, kol. Ewy z Jackiem, Lucyny Micherdzińskiej, koleżanek i kolegów z pracy córki, kol. w Wydziału Zamówień Publicznych UM, prezydenta Jrosława Klimaszewskiego, prac. Wydziału Ochrony Środowiska i Energii UM, prac. Biura Rady Miejskiej, prac. Wydziału Prasowego, prac. Wydziału Finansowo-Księgowego UM, prac. Wydziału Gospodarki Miejskiej, prac. Wydziału Budżetu UM, kol. z Wydziału Organizacyjnego UM

 

Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak,

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. TADEUSZA NIEMCZYKA (pogrzeb 5.10.2022)

 

W parafii:

- od siostry z mężem 3.04.2023 godz. 18:00

- od Sylwii Semik 11.04.2023 godz. 6:30

- od kuzynki Magdy z rodziną 22.04.2023 godz. 8:15

 

Poza parafią od: Grażyny i Jana Gachów, Michaliny, sąsiadów, Danuty i Jarosława Kolmerów

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ALICJĘ WIEWIÓRĘ (pogrzeb 5.10.2022)

 

W parafii:

- od syna Mirosława z żoną Ewą 4.04.2023 godz. 8:15

- syna Adama z rodziną 9.04.2023 godz. 18:00

- o siostrzenicy Urszuli Specht 21.04.2023 godz. 18:00

 

Poza parafią od: Zofii Dybczak z córkami, kuzynki Janiny z mężem, kuzynki Genowefy, Marii i Edwarda Marszałków, sąsiadów z ul. Bohaterów Warszawy 15, Drewniaków, Adamskich, Kozików, Lidii i Mirosława Kozików z rodziną, Blachurów-Warchałów, Anny i Piotra Pękalów, Czerniaków i Dariny Węgrzyn, Barglowej, Krausów, sąs. Bargiela z rodziną

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MARTĘ GRYGIERCZYK (pogrzeb 8.10.2022)

 

W parafii:

- od Bronisławy i Tadeusza 13.04.2023 godz. 18:00

- od wnuczki Elżbiety z mężem Dominikiem 18.04.2023 godz. 8:15

- od wnuczki Doroty z mężem Krzysztofem i Anieli 16.04.2023 godz. 18:00

- od Marii Szwajki i Jerzego Adamaszka 20.04.2023 godz. 6:30

- od Płosów 25.04.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: Urszuli Madusiok, Polaczków, Krywultów i Kubików, Bartłomieja i Elżbiety Caputów, Katarzyny Drozdek z rodziną, Sylwii i Pawła Sznajderów, Krystyny Caputy, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JÓZEF KUBICA (pogrzeb 10.10.2022)

 

W parafii:

- od siostry Eugenii z rodziną 17.04.2023 godz. 8:15

- od siostry Bronisławy z rodziną 19.04.2023 godz. 6:30

- od siostry Wiktorii z synem 23.04.2023 godz. 6:30

- od brata Franciszka z żoną 24.04.2023 godz. 6:30

- od bratanicy Katarzyny Pająk z dziećmi 27.04.2023 godz. 18:00

 

Poza parafią od: Krystyny Polak, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MARTĘ ŁOBODAS (pogrzeb 14.10.2022)

 

W parafii:

- od męża i córki Bożeny z mężem 2.04.2023 godz. 6:30

- od córki Iwony z mężem Zdzisławem 12.04.2023 godz. 8:15

- od córki Krystyny z mężem i synem Tomaszem 14.04.2023 godz. 18:00

- od wnuczek Agnieszki, Katarzyny i Justyny z rodzinami 15.04.2023 godz. 6:30

- od wnuka Krzysztofa z rodziną 17.04.2023 godz.6:30

 

Pozostałe intencje odprawia jako Mszę św. gregoriańską ks. Piotr Wróbel

 

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. EUGENIA WILCZEK-HOLI (pogrzeb 17.10.2022)

 

W parafii:

- od córki Anny z rodziną 23.04.2023 godz. 18:00

- od Agaty siostry Jacka 25.04.2023 godz. 18:00

- od brata Mariana Krywulta z rodziną 26.04.2023 godz. 8:15

- od Macieja z żoną 27.04.2023 godz. 6:30

- od Krystyny i Grzegorza Wilczków z rodziną 28.04.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: Agaty i Piotra Krywultów z Jasienicy, Busiów, Małgorzaty Kozieł, Alicji i Józefa, kol. z działu księgowości Bielskich Zakładów Wyrobów Filcowych, Krystyny Szwajnoch z rodziną,  Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i pracowników obsługi SP 23

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MIROSŁAWA KRYSTKA (pogrzeb 15.10.2022)

 

W parafii:

- od żony Anny 2.04.2023 godz. 18:00

- od mamy 14.04.2023 godz. 8:15

- od syna Roberta z rodziną 15.04.2023 godz. 18:00

- od córki Joanny z mężem i dziećmi 18.04.2023 godz. 6:30

- od córki Elżbiety z mężem i dziećmi 26.04.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: brata Łukasza z rodziną, siostry Bożeny z mężem Maciejem, szwagierki Haliny z mężem, chrześniaczki Ani z rodziną, siostrzenicy Marty z Konradem, siostrzeńca Bartłomieja z Natalią, siostrzenicy Anety z rodziną, Kamili i Sławomira z dziećmi, Jolanty i Krzysztofa Budzeniów, Jolanty i Waldemara Budzeniów, Anny i Przemysława Pasierbków, cioci Haliny z rodziną, Władysławy i Kazimierza Kristków oraz Herminy Pawlus, kuzyna Mariusza Kristka z żoną Iwoną i synem Aleksandrem, Ewy i Józefa Krystków, chrześniaka Grzegorza Krystka z rodziną, Izabeli i Grzegorza Gurzawskich z rodziną, Barbary i Witolda Wajdziaków z synem Igorem, cioci Zofii Beczały, kuzyna Jarosława Beczały z rodziną, cioci Henryki Gałosz, cioci Jadzi, kuzynki Agnieszki Kubicy z rodziną, szwagierki Agnieszki z rodziną, Krywultów z Jaworza, rodziny z Czańca, Krystyny i Jana Górów z Kaniowa, Ryszarda Majora z rodziną, Bożeny i Grzegorza Witoszków z rodziną, Maksymiliana z rodziną, Krystyny Grzyb i Figów, Andrzeja Hylaszka, Anny i Leszka Kołodziejczyków z rodziną, Józefa i Łucji Pyszów, kolegi Bolesława z żoną Barbarą i dziećmi Honoratą i Dominikiem, Hamerlaków i Śpiewaków, Bernadety i Aleksandry Zygmunt, Anety Zuber z rodziną, Doroty i Krzysztofa Muttke, Gumińskich z ul. Za Kuźnią, Bogdana Wilczaka z synami Piotrem i Pawłem, Dominiki i Damiana Głowaczów, Feli, Eli i Zosi, Lucyny Kliś, Izabeli i Tomasza, Janiny Więzik i Izabeli Stanclik z mężem, Grubów, Czerników, Bratków, Agaty i Andrzeja Obrzutów, kuzynki Basi Omozik z mężem i dziećmi, Krystyny Pawlus z rodziną, Joli i Marka Heflichów z rodziną, Sylwii i Krzysztofa Wróblów z dziećmi, Heleny i Czesława Bigosów, Agnieszki i Piotra Bigosów z Justyną oraz Iwony i Jana Ochmanów, Piotra Zaręby i Grzegorza Zwięczaka, Edwarda Pasierbka z rodziną, Izabeli i Krzysztofa Wąsików z rodziną, Bogdana z rodziną, Czesława Trybały z rodziną, Andrzeja Krywulta, Andrzeja Wróbla, Lucyny Miodońskiej z rodziną, Ireny Małysiak, Kościelniaków, Genowef i Jana Lastówków, Edyty i Błażeja Giertlerów z rodziną, Piotra Stokłosy, Janiny, Piotra i Blanki Jakubiec, Tomka Jakubca, Iwony i Grzegorza Marków, Stanisława i Macieja Koziołów, Stanisława i Stanisławy Maciejczyków, Eweliny Wasztyl z rodziną, Genowefy Wiercigroch z rodziną, Krystyny i Mariana Nyczów, kuzynki Magdaleny Bagińskiej z rodziną, Bogusławy Bachnij z rodziną, Elżbiety i Grzegorza Marklów, Macieja Homy, Kmieciów, Grażyny Kęski, Piotra Jurdygi, Bogdana Polaka z żoną, Katarzyny i Pawła Kościuchów, Marcina Jakubca z rodziną, Marka Jakubca z żoną i synami, koleżanek i kolegów z SP 1, Krzyśka i Maćka Jankowskich, kolegów i koleżanek z pracy żony Anny, Jarka, Artura ze Szkocji, Tadeusza Kamińskiego z żoną, Anny Kamińskiej z dziećmi, Krzysztofa z rodziną, Grzegorza Hylaszka z rodziną, Tomasza Sternala, Jacka Folgi, Marka Folgi, Gwóźdzów, Zbyszka „Kopary” z rodziną, zarządu i pracowników firmy AUTOTEST, dyrekcji i pracowników Przedszkola nr 40, Małgorzaty i Janusza Stworów,

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. REGINA BUBAK (pogrzeb 20.10.2022)

 

W parafii:

- od córki z mężem 19.04.2023 godz. 18:00

- od brata z rodziną 16.04.2023 godz. 6:30

- od wnuka Tomasza z żoną 2004.2023 godz. 8:15

- od Janiny Bubak z rodziną 29.04.2023 godz. 6:30

 

Poza parafią od: Barbary Kantyki, Agnieszki i Przemysława Juraszów, Zofii Błachu i Zbigniewa Błachuta, sąs. Jonkiszów i Bartkowiaków, Adamczyków, Czesławy Zolich z rodz., sąs. Jadwigi Sikorowej, Krystyny Hańderek z rodz., kol. Heleny, Kuderów i Skorupskich, Aleksandry i Dariusza Kopaczów, Roberta Czauderny, Marii i Jana Czaudernów, Katarzyny Kliś z rodz., Romana Czauderny z żoną, Domiterów, Piotra i Barbary Domterów z dziećmi, Połącarzów, Janiny i Jerzego Zwięczaków, Stanisława i Ireny Baronów, Jankowskich, Gajerów i Krawczyków, Magdaleny i Marka Pawlusów z synem, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczyk

 

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ZOFIĘ KRYWULT (pogrzeb 24.10.2022)

 

W parafii:

- od męża Tadeusza 15.01.2023 godz. 9:00

- od córki Agaty z rodz. 22.01.2023 godz. 9:00

- od córki Agnieszki z rodz. 1.04.2023 godz. 18:00

- od Kazimierza Stanclika z rodz. 3.04.2023 godz. 8:15

- od Andrzeja i Elżbiety Kotarbów 4.04.2023 godz. 18:00

 

Poza parafią od: Anny Weber i Barbary Maślanki, Zofii Krywult, Rusinów, Marii, Krzysztofa, Joanny, Piotra Gumińskich, Piotra i Agnieszki Bigs z rodz., Sylwii i Krzysztofa Wróblów z dziećmi, Heleny i Czesława Bigosów, Wilczków i Lepisiewiczów, Anny Weber z rodz. i Krystyny Misiukiewicz z synem, Lucyny Miodońskiej i Katarzyny Bały z rodz., Heleny Gumińskiej z rodz., Heleny i Henryka Stanclików, Wiesława Oziminy z rodz., Grzegorza Wiercigrocha z rodz., Genowefy Wiercigroch z rodz., Gawełków, Zdzisławy i Stanisława Gaców, Marii z córką Moniką, Heleny Drewniak z rodz., Zofii i Stanisława Gryzełków, Marii Pytlarz z rodz., Marii i Józefa Puzoniów, Beniowskich, Anny o Krzysztofa Kuźmów, Neli i Antoniego Pyszów, Barbary, Jerzego i Magdaleny Stanclików, Marii i Jerzego Grygierców, Katarzyny Stanclik z rodz., Rosnerów, Ogiegłów, Bogusławy i Mieczysława Czachorów z rodz., Barbary Strach z rodz., Tadeusza i Zofii Wandzlów, Miodońskich, Krystyny, Katarzyny i Jana Wróblów, Grażyny, Jerzego i Janusza Adamusów, Kłaptoczów i Górów, Jana i Teresy Kwaśniewiczów, Anny i Kazimierza Łukosiów, Grażyny i Marka Gibasów z dziećmi, dyr. i nauczy. Zesp. Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. TADEUSZA ZAWIERUCHĘ (pogrzeb 25.10.2022)

 

W parafii:

- od córki Krystyny z rodz. 1.04.2023 godz. 6:30

- od żony Stanisławy 5.04.2023 godz. 8:15

- od córki Małgorzaty z mężem Zbigniewem 9.04.2023 godz. 6:30

- od wnuka Jakuba z rodz. 12.04.2023 godz. 6:30

- od wnuka Kamila 17.04.2023 godz. 18:00

 

Poza parafią od: Teresy i Henryka Zawieruchów z Radomyśla, Juliana i Bronisławy Zawieruchów, Lucyny i Sławomira Misiaków, sąs. Z III klatki, Katarzyny i Anastasisa Bajrabasów z córką i synami, Dukielskich, emerytowanych prac. Przedszkola nr 40, Żmudków z Radomyśla, Grzegorza i Iwony Żmudów, Bronisławy Zawieruchy, Ewy i Łukasza Zawieruchów, Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

 

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. TERESĘ ZABROCKĄ (pogrzeb 29.10.2022)

 

W parafii:

- od męża z rodz. 30.03.2023 godz. 6:30 i 30.04.2023 godz. 12:00

- od syna Zbigniewa z wnuczką 23.03.2023 godz. 8:15 i 5.06.2023 godz. 6:30

- od córki Katarzyny z Bogdanem 6.05.2023 godz. 18:00

 

Poza parafią od: Anny i Dariusza Zabrockich, Wandy i Tadeusza Zabrockich, Agnieszki i Michała Gocków, Jarka Zabrockiego, Krystyny Marcisz, Bożeny Karnaś, Redoszów, Alicji i Anny Karnaś z rodz., Ogrockich, Ahmeta i Krystyny Berishów, Teresy Miski, Marzeny, kol. z pracy syna Zbigniewa, Zw. Zawodowego Kadra przy PG Silesia w Czechowicach-Dz., kol. z KM Policji w BB, kol. z Zespołu Prezydialnego KM Policji w BB, od Zakładu Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

 

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ALINĘ KOWALCZYK (pogrzeb 31.10.2022)

 

W parafii:

- od kol. Stanisławy i Krystyny 7.03.2023 godz. 18:00

- od Gieni Kowalczyk z synem, Beaty Kowalczyk z synami 29.03.2023 godz. 8:15

 

Poza parafią od: Bożeny Pawłowskiej, Małgorzaty Wójcik z synem i rodz., Jolanty Kanik z synem, Agnieszki Sulkowskiej z rodz., Łukasza i Katarzyny Bełchów, Kwaśnych, Kowalczyków, Haliny i Jacka Michalskich z rodz., Walkowiczów, sąs. Grażyny z synem Damianem, od Czopów, Jana i Lucyny Michalskich, Jadwigi i Bartłomieja Tarałów, Sylwii Słońskiej z rodz., kol. z COBR-u

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. KONSTANTEGO JANISZA (pogrzeb 3.11.2022)

 

W parafii:

- od żony Zofii 1.05.2023 godz. 8.15

- od córki Darii 2.05.2023 godz. 18:00

- od syna Janusza z córką Nikolą 3.05.2023 godz. 6.30

- od brata Stanisława z żoną 4.05.2023 godz. 6.30

- od chrześniaka Damiana 5.05.2023 godz. 6.30

Poza parafią od: bratanicy Sylwii z rodziną, Anny Wieczorek, Renaty Kliś i Małgorzaty Kosek, Krzysztofa i Kazimiery Walczak, Krystiana i Ewy Walczak, Jakuba i Anety Walczak, szwagierki Ireny z rodz., szwagierki Krystyny Laszczak, Leszka i Stanisławy Szary z rodz., Zdzisławy i Andrzeja Grabosiów, Katarzyny i Łukasza Zwięczaków, Marii Czakon, Filipków, Jolanty i Piotra Filipków, Marii i Jana Damków z rodz., Stefanii Damek, Jezierskich, Macieja Hałasika z rodz., Bogusi Walczak, Piotra Walczaka z rodz., Katarzyny Nikiel z rodz., Janiny i Jerzego Zwięczaków, Anny Bury z rodz., Klosów, Sebastiana Steca, Krywultów i Bąków, Jana Waliczka z rodz., Krzysztofa Heflicha, Jurczyków, Romana Burego z rodz., Włodzimierza z żoną, Jadwigi i Andrzeja Damków, Miodońskich, Piotra Zwięczaka z rodz., prac. Sklepu Lewiatan Komorowice, Zakł. Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. DANUTY MICHALIK (pogrzeb 4.11.2022)

 

od Zakł. Pogrzebowego Bielach

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. CZESŁAWĘ POTEMPĘ (pogrzeb 4.11.2022)

 

W parafii:

- od męża Tadeusza 2.05.2023 godz. 8.15

- od syna Bogusława z rodz. 8.05.2023 godz. 6.30

- od córki Ewy z mężem Pawłem 9.05.2023 godz. 6.30

- od wnuczek Kingi i Justyny 10.05.2023 godz. 18.00

- od kuzynek Zofii, Reni, Anny i Marii Potempów 14.05.2023 godz. 18.00

Poza parafią od: Ludwika i Bożeny Potempów, Celiny Potempy z rodz., Czesławy Potempy, Wiesława Potempy, Potempów z Wieprza, Danuty i Stanisława Mossurów, Eisler, Glonków, Krystyny Olszowskiej z rodz., Urszuli Łaciok, sąs. z bloku Matusiaka 6, siostrzenicy Urszuli z rodz., siostrzenicy Marioli z rodz., siostrzeńca Andrzeja, siostrzeńca Józefa z rodz., Puczków, kol. syna Bogusława z firmy Hydrokrak

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. BRONISŁAWĘ BABIUCH (pogrzeb 5.11.2022)

 

W parafii:

- od córki Bożeny 12.05.2023 godz. 8.15

- od syna Piotra z rodz., 13.05.2023 godz. 18.00

- od teściowej Teresy Babiuch 14.05.2023 godz. 9.00

Poza parafią od: szwagierki Barbary z rodz., szwagierki Łucji z mężem, szwagra Jerzego z rodz., Magdy i Mateusza z dziećmi, Kubieńców, Agnieszki i Grzegorza z rodz., Krystyny Śleziak, Daniela Kuźmy z rodz., Anny i Tadeusza Bogaczów, kol. z pracy syna wydz. Pras i Automatów Hydraulicznych i Manualnych, anonimowego darczyńcy

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. JÓZEFĘ CIEŚLAR (pogrzeb 7.11.2022)

 

W parafii:

- od brata Witka z żoną Urszulą i dziećmi 3.05.2023 godz. 18.00

- od bratowej Haliny Cieślar z rodz., 11.05.2023 godz. 6.30

- od Małgorzaty Cieślar z rodz., 16.05.2023 godz. 8.15

- od bratanicy Doroty Jopek z mężem i rodz. 18.05.2023 godz. 18.00

- od bratanicy Małgorzaty Dudys z rodz. 22.05.2023 godz. 18.00

Poza parafią od: Ostrowskich, Marzeny i Rafała Doboszów, bratowej Urszuli z rodz., bratanka Piotra z rodz., Matuśniaków, kuz. Edzi z rodz., Sabiny i Jerzego Polaków, Haliny Tymosiewicz

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. STANISŁAWA BARTASA (pogrzeb 8.11.2022)

 

W parafii:

- od mamy 7.05.2023 godz. 6.30

- od córki Marty z mężem 17.05.2023 godz. 18.00

- od Krystyny Bartas z rodz., 18.05.2023 godz. 6.30

- od kuzyna Stanisława Niewdany 23.05.2023 godz. 8.15

- od kuzynki Małgorzaty z rodz., 24.05.2023 godz. 6.30

Poza parafią od: Bronisława, Jadwigi i Moniki Olków, Kamińskich, Macieja Wojtyłko z rodz., Mikołajków, Andrzeja Waliczka z rodz., Barbary Małaczek z rodz., Ewy Kopeć z rodz., Wiesławy i Franciszka Słowików, Ireny Żmudy-Trzebiatowskiej, Danuty Mamrycz, Jana Waliczka z rodz., Łukosiów, Rafała Krywulta z rodz., Teresy i Kazimierza Łaciaków, Grzegorza Waliczka z rodz., Haliny Turek z rodz., Teresy Krywult z rodz., Zofii i Antoniego Wróblów, Jadwigi i Kazimierza Adamaszków z rodz., Niklów, Zofii Dobii, Alicji Szczotki, Aleksandra Markla z rodz., Marii i Tadeusza Waliczków z rodz., Józefa Waliczka, Urszuli z córką Dominiką, Zbigniewa Markla, Agaty i Stanisława Waliczków z rodz., kuzynów: Władka, Bernadki i Urszuli, Franciszka Bartasa, Jana Bartasa, kol. ze szkoły podstawowej, kol. z pracy

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. MARIĘ STRZELCZYK (pogrzeb 17.11.2022)

odprawia ks. Krzysztof Strzelczyk oraz księża emeryci ze Świdnicy

od: Barbary, Jarosława, Anny i Stanisława Kaczorów, chrześnik Jarosława z rodz., Kwiatkowskich, Marka Hetnała, Ryszarda Sikory z rodz., Krzysztofy Kuzków z rodz., Haliny Pawłowicz z rodz., Anny Świerczyny z rodz., Heleny Byrdy-Przybyły, Jana Dunata, Młgorzaty Klimot, przyjaciół córki Doroty z Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Dyrekcji i Współpracowników córki Doroty z Zespołu Szkół Budowlanych, siostry Wandy, Anny Faroń z rodz., Bratowej Władysławy, Małgorzaty Adamczyk, Małgorzaty Jareckiej z rodz., Adama Jareckiego z rodz., Urszuli z rodz., Krystyny i Krzysztofa Jonkiszów, Władysława i Tomasza Raków, Magdaleny Kulki z mężem i dziećmi, Grzegorza Sikory z rodz., Małgorzaty Sikory z rodz., Bernadki z dziećmi, Oli Marek z synem Andrzejem, Bartłomieja i Leyli Fleszar z dziećmi, Taraszkiewiczów, Michaliny, Grażyny i Rafała Fleszarów, Katarzyny i Jakuba, Bronisławy Balon, Klajnerów, prac. DPS „Złota Jesień”, Maciągów, Franciszka Bronikowskiego z dziećmi i rodzinami, Żabińskich, kuzynki Barbary z rodz., Urszuli i Mariana Fabianów, I Róży Żywego Różańca ze Złotych Łanów.

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. AMALIĘ ŻYWCZOK (pogrzeb 19.11.2022)

 

Poza parafią od: Ewy z córkami, Bogumiły Burchart, rodz. Warchałów i Lucji Grucy, Stanków, Farugów, Czesławy Kraus, Krywultów i Lorków, Janusza Krywulta z córką Joanną, Katarzyny i Karola Markowskich, Danuty Brejdak oraz prac. Biura Rady Miejskiej w BB.

_______________________________________________________________________________

Msze św. pogrzebowe za śp. MARKA GAWĘDĘ (pogrzeb 24.11.2022)

 

W parafii:

- od siostry Krystyny z rodz. 14.05.2023 godz. 6.30

- od siostrzeńca Janusza z rodz. 23.05.2023 godz. 18.00

- od siostrzenicy Iwony z Kamilem 25.05.2023 godz. 6.30

- od szwagra Adama 29.05.2023 godz. 18.00

- od wujka Michała z Magdaleną, Emilką i Piotrusiem 26.05.2023 godz. 6.30

Poza parafią od: siostrzeńca Adriana z rodz., kuzynki Ewy Dopierały z rodz., siostrzenicy Ewy z mężem i dziećmi, Jerzego Gawędy z rodz., Heleny Gawędy z rodz., kuz. Urszuli z rodz., Teresy Orłowskiej, Jadwigi Jopek, Alicji Sołczykiewicz z rodz., Tomiczków, Wyrobów, Niemczyków i Gąsiorków, Wnętrzaków, kol. Maryli, Jadwigi i Bolesława Hańderków, Marii i Zbigniewa Górów, Marii i Jana Pokładników, Grzegorza Hohoła z mamą, Czesława i Bogumiły Kędziorów, Zbigniewa Szypuły z rodz., Józefy Kuder z rodz., Haliny i Zbigniewa Miśkowców, Adama Stanclika z rodz., Fryderyka Wróbla, Zakł. Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak.

 

Msze św. pogrzebowe za śp. KRZYSZTOFA GRUŚLISA (pogrzeb 1.12.2022)

 

Poza parafią od: Marka Caputy z rodz., Dorota i Tomasza Kozłowskich, Agaty i Kamila Pikoniów,   Tomasza Wójcika i Sylwii Wieczorek z rodzinami

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ALICJĘ WOJTYLAK (pogrzeb 2.12.2022)

 

W parafii:

- od syna Wiesława z rodz. 1.06.2023 godz. 6.30

- od syna Mirosława z rodz. 6.06.2023 godz. 8.15

- od siostry Krystyny z mężem i rodz. 7.06.2023 godz. 18.00

- od brata Mieczysława Gandzla z rodz. 9.06.2023 godz. 6.30

- od wnuczki Klaudii z rodz. i wnuka Daniela z rodz. 12.06.2023 godz. 6.30

 

Poza parafią od: Machałków, Sabiny Homy z rodz., Krzysztofa Kęsiaka, Danuty i Stanisława Polaczków, Barbary Lis, Kijowskich, Violetty i Mirosława Gandzlów z rodz., Macieja Sojki z rodz., Danuty Wróbel z rodz., Bożeny Lorenc z córkami, Heleny Śliwki, Frasiów, bratowej Marii z rodz., bratowej Wandy Sojki z synową Alicją

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MARKA OŁOWNIĘ (pogrzeb 6.12.2022)

 

Poza parafią od: Urbańczyków, Doroty i Arkadiusza Dziubków, Edyty i Mariusza Błachutów, siostry Marii z rodz., Beaty i Tomasza Krzychów

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ANTONIEGO PUDEŁKA (pogrzeb 6.12.2022)

 

W parafii:

- od żony 31.01.2023 godz. 18.00

- od syna Tomasza z rodz. 4.06.2023 godz. 6.30

- od syna marka z rodz. 7.06.2023 godz. 6.30

- od córki Justyny z rodz. 9.06.2023godz. 18.00

- od córki Justyny z rodz. 10.06.2023 godz. 8.15

 

Poza parafią od: Lepaków, Czesława Durlaka, Pietrzyków, Eugenii i Tadeusza Dzidów, Szczutowskich, Edyty i Mirosława Królów, Gancarzów, Barbary i Arkadiusza Nowaków, Kłaptoczów, sąs. Zofii i Gertrudy, Szcześniaków i Żywiołów, Laszczaków, Haliny i Andrzeja Pietrzyków, Teresy i Zdzisława z rodz., Danuty i Józefa Czyloków z rodz., Czesława z żoną, Krystyny Mojżyszek z rodz., Frączków, Wiesława Puzonia, Kazimierza Mojżyszka z rodz., Rosickich, Anny i Łukasza Paczyńskich, Katarzyny i Adama Pieronów, Bractwa św. Jana Kantego z Kęt, Sosulskich, Gawlasów, Jadwigi i Janusza Pieronów, Oli i Tereni, Golów, szwagra Leona z rodz., szwagierki Anny z dziećmi, chrześniaczki Moniki z rodz., swatowej Franciszki, swatowej z Kęt, chrześniaka Mariusza, chrześniaka Daniela, siostry, wnuczki Beaty z rodz., wnuczki Karoliny z rodz., Celiny Kumkowskiej z rodz., Klubu Morsa Beskid Mały, prac. Firmy Vera, prac. Firmy Auto-Części Sosulski

_______________________________________________________________________________

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. KRZYSZTOFA POCIĘGIELA (pogrzeb 7.12.2022)

 

W parafii:

- od żony i synów z rodzinami 28.05.2023 godz. 12.00

 

Poza parafią od: Hani z rodz., Izabeli z Julią, Igi i Eugeniusza Stępniów z rodz., Bernadetty Niesyt z synem Mirosławem, Grażyny i Mirosława Kluzów, Janiny i Mieczysława Kluzów, Barbary i Janiny z rodz., Monik i Stanisława Machaliców, Gizów i Kowalików, Adama Gąsiorka, Szymona, Grzegorza, Pawła i Piotra, Ewy i Krzysztofa Fajferów, Renaty Chwastek z rodz, Danuty i Antoniego Beczałów z rodz., Krywultów, Majewskich i Ożógów, Alicji, Haliny i Krystyny, Małgorzaty i Mirosława Koczurów z rodz., Bieńków i Lewczaków, Aleksandry i Pawła Tajchmanów i Marii Gasperowicz, Zarembów, Bargielów, Dziendzielów, Anety i Rafała Mazurów, Piotra Pezdy z pracownikami, Borawskich i Grygierczyków, dyrekcji, nauczycieli i prac. obsługi Zesp. Szkolno-Przedszkolnego w Bronowie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, firmy Transcem, Zakładów Pogrzebowego Byszkiewicz-Grabczak

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JERZEGO MŁYNARSKIEGO (pogrzeb 10.12.2022)

 

W parafii:

- od córki Katarzyny z rodz. 31.05.2023 godz. 8.15

- od syna Piotra z rodz., 10.06.2023 godz. 18.00

- od bratowej Beaty i cioci Milki z rodz., 19.06.2023 godz. 18.00

- od wujka Bronisława z rodz., i kuz. Adama z żoną 27.06.2023 godz. 8.15

 

Poza parafią od: bratanka Daniela z żoną i dziećmi, Czesławy i Eugeniusza Foksińskich, Grażyny Młynarskiej i Bożeny Wróbel z rodz., Handzlów, Alicji Wierzby, Krzysztofa Mikuły z rodz.,

__________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MAŁGORZATĘ PAW (pogrzeb 15.12.2022)

 

W parafii:

- od córki z rodz. 11.06.2023 godz. 18.00

- od siostry z rodz. 13.06.2023 godz. 6.30

 

Poza parafią od: Beczałów, Grygierczyków i Łopatów, Tomasza i Rafała Zieleźników z rodzinami, Antoniego Pysza z żoną, Krystyny i Józefa Żydek, pracowników ,,DINO” Kaniów, zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

 

_____________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MARIĘ GOŁĘBIOWSKĄ (pogrzeb 16.12.2022)

 

W parafii:

- od córki Agnieszki, 06.06.2023, 6.30

- od siostrzeńca Ryszarda z rodz i brata Stanisława 14.06.2023, 6.30

- od siostrzenicy Lucyny z rodz. 15.06.2023, 18.00

 

Poza parafią od: Stanisławy i Marii Malinowskich, Kasprzaków, Jadwigi i Kazimierza Witek z rodz., Teresy z rodz., Małgorzaty i Franciszka Palów, Olejników i Chrobaków, sąsiadów z ulicy Bukietowej, Rotyńskich, Jasi Zontek, Haliny Barsznicy z rodz., Staniszewskich, Joli z rodz., Grażyny i Piotra Górnych, Czesławy i Rudolfa Szlosarczyków, zakłądu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JANA WŁOCHA (pogrzeb 22.12.2023)

 

W parafii:

- od córki Lucyny z mężem 01.06.2023, godz. 8.15

- od wnuka Mikołaja z Kasią 03.06.2023, godz. 6.30

- od syna Andrzeja z Zoną, 04.06.2023, godz. 18.00

- od wnuka Nikodema z Martyną, 05.06.2023, godz. 18.00

- od wnuka Szymona z rodz. 10.06.2023, godz. 6.30

 

Poza parafią od: Dawida z rodz., Maryny z rodz., Judyty z rodz., Justyny z mężem, Anety z rodz., Marcjanny z rodz., Norberta z rodz., brata Władysława z żoną i dziećmi, Rachwałów z rodz., Teresy i Jana Kwaśniewiczów, Stojków i Wenclów, Bogusławy i Andrzeja Beniowskich z rodz., Tomasza Figi z rodz., Rycerstwa Niepokalanej, 16 róży Matki Bożej Szkaplerznej, Straży Honorowej NSPJ, Małgorzaty Ochman z rodz. Kózków, Szkabratów, Romana i Józefa Łoboziaków, Pawła Rzyckiego, Jerzego Figi z rodz., Władysława i Józefa Rzyckich z rodz. Adama i Emilii Bożek z rodz., Dziuków i Zarębskich, Czesławy Janusz z synem Konradem, Drewniaków, Jana i Janiny Bubak z rodz., Marii i Jacka Pieprzyców, Jonkiszów, Bronisławy i Kazimierza, Zofii Cimała z córkami, Danuty i Aleksandra Kosów, Anny i Tadeusza Fijaków, Barbary i Jana Rubis, Danuty i Tadusza Damków z rodz., Zimnickich, Marszałków, Marii i Tadeusza Wanatów z rodz., rodziny Santa Rosa, Adama Ochmana z rodz., Wanatów, Heleny i Kazimierza Ochmanów, Małgorzaty i Marcina Ochmanów, Czesława, Tadusza i Violetty Kaźmierczak, Wandy i Mieczysława Mąków z rodz., Oziębałów i Stopków, Mrózków, Teresy i Wiesława Chomów, koleżanek i kolegów z pracy syna Andrzeja, opiekunek Klubu Seniora, seniorów z Klubu Seniora, zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”

______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. MIECZYSŁAWA FUJARCZYKA (pogrzeb 23.12.2023)

 

W parafii:

- od żony Heleny 15.04.2023, 8.15

- od syna Marka z żoną 18.04.2023, 18.00

- od wnuka Dawida z Patrycją 21.04.2023, 6.30

- od Małgosi z rodziną 22.04.2023, 6.30

- od Haliny i Piotra Palów z rodziną 30.04.2023, 6.30

 

Poza parafią od: Marcina z żoną Anią i dziećmi, Zemanków, Kubasiaków, Iwony Legutko z rodz., Barbary i Kazimierza Urbańskich z dziećmi, Tadeusza i Małgorzaty Urbańskich, Marii Wojtyłko z synami, Lorków i Krywultów, Marii Móll z synami i synową, Mollów, Jadwigi Tecław, Moniki i Adama Pindlów, Marka i Jadwigi Kempów, Tatarczaków, Józefa i Krystyny Gaworów, Adama i Anny Mikołajczyków, Hańców, Marii i Zbigniewa Suchanków, pracowników Fabryki Narzędzi ,,GLOB”.

______________________________________________________________________________

 

Msze święte pogrzebowe za śp. HENRYKA HERZYKA (pogrzeb 29.12.2022)

 

W parafii:

- od córki Wioli z rodziną, 11.06.2023, godz. 16.30

- od syna Wojciecha z rodziną, 12.06.2023, godz. 8.15

- od brata Jerzego z żoną, 13.06.2023, godz. 18.00

- od siostry z synem, 15.06.2023, godz. 6.30

- od swatowej Haliny z synem Rafałem i wnuczkami Oliwią i Wiktorią, 26.06.2023, godz. 18.00

 

Poza parafią od: Marcina i Anny Herzyków z rodziną, szwagra i chrześniaka z rodzinami, Stanisława i Barbary Juraszków z rodziną, Barbary z mężem i synami, Juraszków, Fabiów, Ciosków i Stępieniów, Doroty i Marka Zuberów z rodziną, Zawirskich, Laszczaków i Gandorów, Wandy, Jana Wali z rodziną, Tadeusza i Jagody Gandorów z rodziną, Izabeli i Kamila Szypułów, Marii i Jerzego Szypułów, Sołtysika z rodziną, Mariana i Anny, Romana Mikołajczyka, Rodziny Modzelewskich, Ewy i Marcina Hrabkowiczów z rodziną, Ewy i Łukasza Lipińskich z rodziną, Andrzeja i Małgorzaty Łobodas, Andrzeja i Haliny Kraus, Iwony i Grzegorza Marków z dziećmi, koleżanek i kolegów z miejskiej spółdzielni w Bielsku-Białej, rady nadzorczej miejskiej spółdzielni ,,samopomoc chłopska” w Bielsku-Białej, od koła emerytów i rencistów miejskiej spółdzielni ,,samopomoc chłopska” w Bielsku-Białej, od pracowników PZU życia S.A. w Bielsku-Białej, zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

 

_____________________________________________________________________________

 

Msze święte pogrzebowe za śp. LEOKADIĘ NIESYCZYŃSKĄ (pogrzeb 30.12.2022)

 

W parafii:

- od synów z rodzinami 20.06.2023, godz. 18.00

- od siostry Lucyny z rodziną, 21.06.2023, godz. 6.30

- od siostry Aliny, 22.06.2023, godz. 6.30

 

Poza parafią od: rodziny Kołodziejczyków, Kolarzów, Włodków, Alicji Bojdys i Grażyny Pyki, Doroty Machlańskiej, koleżanek z Wydziału Ksiąg Wieczystych, zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”

 

 

MSZE ŚW. ZA ZMARŁYCH W STYCZNIU 2023.

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JÓZEFA KASPRZYKA (pogrzeb 04.01.2023)

 

W parafii:

- od żony i córki (26.06., 8.15)

- od syna z żoną i wnuków (27.06., 6.30)

- od Danuty Mistarz z rodziną (28.06., 6.30)

 

Poza parafią od: Krystyny Góry z rodziną; Anny i Zdzisława Turskich z rodziną; Grygierczyków i Paczuskich; Gawędów; Maślanków i Adamków; Pauliny; Ewy i Andrzeja Przybyło; Jadwigi i Bolesława Hańderków z rodziną; Marii i Zbigniewa Górów; Majków; Marii i Daniela Gaworów; Niemczyków; Adama Stanclika z żoną; Czechowskich; Alojzego i Marianny Rojczyk; Mirosława Czyrny z rodziną; Krzysztofa Gąsiorka z żoną i dziećmi; Władysława Gąsiorka z żoną; Rafała Gąsiorka z rodziną; Mariusza Gąsiorka z rodziną; Tomiczków; Adama Góry z rodziną; kolegów z pracy syna z działu utrzymania ruchu; od koleżanek córki Bożeny z 20 róży, zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

 

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. GERTRUDY CZAUDERNY (pogrzeb 10.01.2023)

 

W parafii:

- od syna Marka z żoną Krystyną (01.07., 6.30)

- od wnuczki Alicji z rodziną (04.07., 6.30)

- od wnuka Jakuba z rodziną (05.07., 6.30)

- od Czesławy z synem i synową (06.07., 8.15)

- od Anny i Ryszarda Mol (09.07., 18.00)

 

Poza parafią od: Blandyny i Jerzego Molów z rodziną; Andrzeja i Bogusi Czauderna; Jerzego i Małgorzaty Czauderna z rodziną; siostrzeńca Zygmunta z rodziną; Małgorzaty i Bolesława z rodzinami; Mariana Dworniczka z rodziną; Stefanii Błotko z rodziną; Lidii i Pawła Wnęków z rodziną; Violetty i Aleksandra Stanclików; Małgorzaty i Tadeusza Krywultów z rodziną; Joanny i Krzysztofa Dadaków; Ali Krywult; Eugenii i Czesława Grabosiów; Jana i Barbary Waliczków; Aleksandry Wadoń; Jolanty i Andrzeja Wadoniów z rodziną; Mirosławy i Janusza Wasików; Aleksandry; Bożeny Kośniowskiej z rodziną; Janotów; Krzysztofa Lipki z rodziną; Renaty i Bogusława Koconiów z dziećmi; Barbary i Stanisława Waliczków z rodziną.

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. KRYSTYNĘ OŻÓG (pogrzeb 11.01.2023)

 

W parafii:

- od córki Bożeny z mężem (05.07., 8.15)

- od wnuczki Marceliny i wnuka Kamila z rodzinami (08.07., 6.30)

- od siostry Lusi (09.07., 6.30)

- od siostry Franciszki (12.07., 6.30)

- od Lucyny i Janka Józefczyków (14.07., 18.00)

 

 

Poza parafią od: Moniki i Ryszarda Baronów z rodziną; Aleksandry Baron; Ani i Basi; Stanisława i Marii Krajewskich z rodziną; Haliny Bartusik; Eugeniusza i Anny Krajewskich; Romana i Marii Krajewskich; Wiesława i Haliny Szurów; Czesława i Franciszki Krajewskich; Lasków; Elżbiety Serafin z rodziną; Łucji i Piotra Stryczków z rodziną; Zofii i Mariusza Staniszów z rodziną; Jacka Stokłosy z rodziną; Ćwików i Kopoczków; rodziny Wróblewskich z Bielska i Aleksandrowa Łódzkiego; Teresy z rodziną; Benów i Nyczów; Benedykta i Barbary z rodziną; Pińskich; Bożeny Beczała; Krzysztofa Krywulta z rodziną; Anny, Wandy, Bronisławy i Stanisława; Kuklów; Szozdów; Grażyny i Jarosława Kluzów; Kowalików i Gizów; Violetty i Aleksandra Stanclików; Białków z rodziną; Nowaków; Surowców; Bogusi, Romana i Czesława; Emilii Mędrala; Tyców, Wandy Zaniewskiej i Teresy Adamskiej; Beniowskich; Katarzyny i Wiesławy z rodzinami; Wioletki i Mirka, Marysi i Władka; Joanny i Krzysztofa Dadaków; Sroków i Cielasów; Bieńków z rodziną; Ryrychów; Urszuli Machlowskiej z rodziną; Sienkiewiczów; Ewy i Andrzeja Chruszczów;  Molów; Marysi z rodziną; Pawińskich; Alfredy Polaczek z córką Renatą; Danuty i Stanisława Polaczków z rodziną; Wolskich; Małachwiejów; Danuty i Zbigniewa Golów; Anety i Rafała Mazurów z rodziną; Adama i Krystyny Litwinów; Barbary i Łukasza Oczko z dziećmi; Lidii i Pawła Wnęków z rodziną; Urszuli z rodziną; Chrzanowskich; Haliny i Jerzego Bużyków; Bandzulów i Nowaków; Koziołów; właścicieli i pracowników hurtowni kwiatów ,,Róża”; pracownic z kwiaciarni Mazańcowice; koła gospodyń wiejskich z Międzyrzecza Dolnego; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. PIOTRA PANKA (pogrzeb 11.01.2023)

 

W parafii:

- od dziadków Zofii i Józefa Placuchów (04.07., 8.15)

- od dziadka Stanisława Panka (06.07., 6.30)

- od matki chrzestnej Małgorzaty i Zbigniewa Placuch (07.07., 6.30)

- od ojca chrzestnego Zbigniewa i Bożeny Panek (10.07., 6.30)

- od cioci Renaty Juraszek (11.07., 6.30)

 

 

Poza parafią od: pozostałe intencje odprawiają Księża Dominikanie w Korbielowie.

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ALEKSANDRA KOMĘDERA (pogrzeb 12.01.2023)

 

 

W parafii:

- od żony (12.07., 8.15)

- od syna Piotra z rodziną (13.07., 6.30)

- od córki z rodziną (14.07., 6.30)

- od kuzynek Danuty, Janiny, Małgorzaty z rodzinami (16.07., 18.00)

- od wnuczki Pauliny z mamą Anetą (17.07., 18.00)

 

Poza parafią od: Magdaleny i Mariusza Piotrowskich; Adama Pysza z rodziną; Józefy i Artura Zolichów; Kaczmarczyków; Sierackich; Kasi i Przemka z rodziną; Heleny i Józefa Wronów z rodziną; Marii i Zbigniewa Książkiewiczów; Heleny i Józefa Paluchów z rodziną; Piotra z Klaudią i Pawła Dudek; Emila Jury; Józefa i Aleksandry Ruckich z rodziną; Stanisława Jęczkiewicza, Krystiana i Haliny; Katarzyny Kurowskiej; Danuty i Dariusza Wilczków z rodziną; Grzegorza z rodziną; Mirosława Mrzygłoda; Tomasza Wiśniowicza z rodziną; rodziny Móll; współpracowników działu lasera ISS ,,Wawrzaszek”; kolegów i koleżanek z dawnej Bazy Transportowej KBO ,,Beskid”, kolegów wędkarzy z osiedla Kazimierza Wielkiego; kolegów wędkarzy koła PZW ,,Beskid – Pogórze”; koleżanek i kolegów córki Joanny z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. HELENĘ SIEREK (pogrzeb 16.01.2023)

 

W parafii:

- od chrześniaczki Ewy (15.07., 6.30)

- od szwagra Romana z rodziną (18.07., 18.00)

- od szwagra Czesława z rodziną (19.07., 18.00)

 

 

Poza parafią od: Grażyny z rodziną; sąsiadów z ul. Bazaltowej; Krystyny Habli; rodziny Hałasów i Pindórów; Marysi i Janusza Warchałów; Grzegorza i Magdy Blachurów; kuzyna Romana z rodziną; kuzyna Mieczysława; kuzynki Haliny z rodziną; kuzyna Józefa Puzonia z żoną; kuzyna Tadeusza Puzonia z żoną Małgorzatą; kuzynki Krystyny Ogiegło z rodziną; Ewy i Andrzeja Pyków; rodziny Gachów; Kazimierza Kłaptocza z rodziną; kuzynki Małgorzaty Cygan z rodziną; Małgorzaty i Pawła; rodziny Szarych; rodzin Becków i Cypcerów; rodziny Wojtasów.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. ALFREDA ZOLICHA (pogrzeb 17.01.2023)

 

W parafii:

- od córki Barbary z rodziną (08.07., 6.30)

- od kuzynek Hani, Stasi, Jadzi (10.07., 6.30)

 

 

Poza parafią od: Jana i Zofii Migdałek; Małgorzaty Adamus z rodziną; Gandorów; Janiny Jurowskiej; córek Zenona Płosy; Janusza Adamusa; Stadnickich; sąsiadek z bloku przy ulicy Wilsona 5; kolegów elektryków z brygady remontowej Indekta.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. JADWIGĘ NOSEK (pogrzeb 18.01.2023)

 

 

W parafii:

- od męża (13.07., 8.15)

- od córki Aleksandry z mężem i rodziną (16.07., 6.30)

- od córki Doroty z rodziną (17.07., 6.30)

- od wnuka Bartka z Ewą i dziećmi (18.07., 6.30)

- od wnuka Pawła z żoną (20.07., 18.00)

 

Poza parafią od: Dawida Trębla; Janusza z Kielc; Stanisława Niemczyka z rodziną; Marii i Kazimierza Zawadzkich; Mariusza i Agnieszki z córkami; Elżbiety, Łukasza i Rafała Stanclików; Danuty i Juliana Stanclików; Kózków; Wydrów; Glejndków i Kudłacików; Agaty i Czesława Miodońskich; Danuty Polaczek z rodziną; Alfredy Polaczek z córką Renatą; Janiny Niemczyk z rodziną; Teresy i Mieczysława; Stolarzy i Krypczyków; Zbigniewa Zielińskiego z rodziną; Miodońskich; Arkadiusza i Stefanii Miodońskich; Hildegardy Sierek z synem Czesławem i rodziną; Błaszczaków; Antkiewiczów z rodziną; Kołodziejczyków; Danieli, Stanisława Pawlików, Wandy i Arkadiusza Rek; Stanisławy Rosner i Byrskich; Danusi Michalskiej; koleżanek córki Aleksandry; właścicieli i pracowników firmy Akra 2, kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego w Bielsku-Białej.

_______________________________________________________________________________

 

Msze św. pogrzebowe za śp. HELENĘ MALEC (pogrzeb 24.01.2023)


W parafii:

- od brata Stanisława z żoną Czesławą (18.07., 8.15)

- od Katarzyny z mężem Tadeuszem i synem Klaudiuszem (19.07., 6.30)

- od Beaty z rodziną (20.07., 6.30)

- od Franciszki Jurczyk (23.07., 18.00)

- od Magdaleny z mężem i dziećmi (24.07., 18.00)

 

 

Poza parafią od: Jerzego Dzięgiela z rodziną; Świerkoszów; Barbary Wingert i Zofii Rogusińskiej; Renaty z rodziną; Chwałków; Wrzołów; Anastazji Szczygieł; Krzempków; Kotasów i Hałasów; Adamusów; Curzydłów i Trzebuniów; Czesławy Stefanowskiej; Ewy i Stanisławy Gawłowskich z rodzinami; Ireny Pudełko; Genowefy i Franciszka Ślęczków; Lindertów; Prochowników, Kopciów i Kuboszków; Ciurlów i Romików; Józefa i Danuty Gościejów; Janiny i Franciszka Rycko; Małgorzaty Czyż z rodziną; Toporowskich i Hyjków; Brandysów i Sikorów; Heleny i Józefa Mosio; Józefa Curzydło; Bogusławy i Zbigniewa Pieron; Bernadetty Dąbskiej z rodziną; Ireny i Franciszka Kominków; Ewy i Piotra Hellerów; Anny i Zbigniewa Stachowskich; Anny Brandys; koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej (rocznik 1961); rodziny Oberzig; Ireny z rodziną; Wandy z rodziną; Barbry; Górków i Kłaptoczów.

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. KAZIMIERZA SZARLEJA (pogrzeb 28.01.2023)


W parafii:

- od córki Elżbiety z rodziną (13.07., 18.00)

- od córki Izabeli z rodziną (14.07., 8.15)

- od siostry Barbary z rodziną (21.07., 6.30)

- od siostry Marii z rodziną (22.07., 6.30)

- od siostry Małgorzaty z mężem i rodziną (23.07., 6.30)

 

 

Poza parafią od: brata Tadeusza z rodziną; brata Piotra; brata Franciszka z rodziną; Heleny i Adama Leśniarów z rodziną; Haliny i Wiesława Gruców z rodziną; Jacka z rodziną; Potempów; Barbary z dziećmi; Ireny Tomala z rodziną; Plutów; Grażyny i Rafała Dędysów z rodziną; Kazimierza i Anety Mitorajów z rodziną; Przybyłów; Marii i Michała Pikoniów; Bożeny i Tadeusza Gacek z synem; Mariusza Tomali z rodziną; Renaty Sygut; Marcina Syguta z rodziną; Rafała Syguta z rodziną; koleżanek z pracy córki Izabeli; Kurasików i Kramarczyków; Antoniego Nicpońskiego z rodziną; rodziny Nicpońskich i Ireny z siostrą Barbarą; Jolanty i Mirosława Twardysko z rodziną; pracowników przedszkola ,,First steps”; zakładu pogrzebowego ,,Byszkiewicz-Grabczak”.

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ

 

Msze św. pogrzebowe, które będą odprawiać Księża Salezjanie w Świętochłowicach w 2023r.

            +Krzysztof Słowiński: 1-4 stycznia                                      wspomnienie 8.15 nd. 10.30.

            +Leszek Piękosz: 5-13 stycznia

            +Józef Pastuszczak: 14-19 stycznia

            +Stanisław Oleksiak 20-22 stycznia

            +Grażyna Zieleźnik: 1-10 stycznia i 24-30 stycznia

            +Marianna Paterak: 11-20 stycznia

            +Stanisława Beczała: 1-10 stycznia i 21-30 stycznia

            +Adam Machlowski: 11-26 stycznia

            +Elżbieta Paratiuk: 14-18 stycznia

            +Edward Salamon: 1-13 stycznia i 27-30 stycznia

            +Gerard Gawłowski: 19-31 stycznia i 1-27 lutego

 

  1.  
  1. Jacek Pędziwiatr.

 

 

+ Anna Futoma – od 30.01 do 28.02.2023, w tygodniu o 8.15, w niedzielę wspomnienie o 10.30.

+ Marek Gawęda – od 1.03 do 30.03.2023 w tygodniu o 8.15, w niedzielę wspomnienie o10.30.

MSZE ŚW. POGRZEBOWE ODPRAWIANE POZA PARAFIĄ

W STYCZNIU 2023

 

WSPOMNIENIE                       WSPOMNIENIE

W TYGODNIU O 8.15          W NIEDZIELE O 10.30

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ks. Antoni Kulawik                          + Konstanty Janisz (greg.)

ks. Tomasz Grzywacz                       + Regina Bubak (30 XII - 8 I)

                                                        + Zofia Krywlut (9 I - 13 I)

                                                        + Teresa Zabrocka (14 I – 23 I)

                                                        + Alina Kowalczyk (24 I – 28 I)

                                                        + Czesława Potempa (29 I – 7 II)

księża salezjanie                                + Krzysztof Słowiński (1 I-2 I)

                                                        + Leszek Piękosz (3 I – 5 I)

                                                        + Józef Pastuszczak (6 I – 7 I)

                                                        + Stanisław Oleksiak (8 I)

                                                        + Grażyna Zieleźnik (9 I – 14 I)

                                                        + Marianna Paterak (15 I – 18 I)

                                                        + Stanisława Beczała (19 I – 25 I)

                                                        + Adam Machlowski (26 I – 29 )

                                                        + Elżbieta Paratiuk (30 I – 31 I)

 

o. Stanisław (kameduła)                    + Stanisław Kucharski (02 I – 18 I)

ks. Andrzej Chruszcz + Mirosław Krystek (11 I – 22 I)

+ Bronisława Babiuch (23 I – 29 I)

+ Józefa Cieślar (30 I – 3 II)

 

ks. Tomasz Błachut

+ Marek Ołownia (23-26 I)

+ Małgorzata Paw (27,28 I)

 

 

MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ W LUTYM 2023

 

WSPOMNIENIE W TYGODNIU 6.30              W NIEDZIELE 16.30

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ks. Jacek Pędziwiatr                          + Stanisław Bartas 30 I-28 II (greg.)

 

WSPOMNIENIE W TYGODNIU 8.15              W NIEDZIELE 10.30

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ks. Jacek Pędziwiatr                          + Anna Futoma 30 I – 28 II (greg.)

 

ks. Tomasz Grzywacz                       + Czesława Potempa (29 I – 7 II)

 

księża salezjanie                                + Gerard Gawłowski: (1-27 II)

 

ks. Andrzej Chruszcz                        + Józefa Cieślar (30 I – 3 II)

                                                        + Antoni Pudełek (4 – 10 II)

                                                        + Jerzy Młynarski (11 – 13 II)

                                                        + Małgorzata Paw (14 -17 II)

                                                        + Maria Gołębiowska (18 II – 3 III)

 

ks. Tomasz Sroka                             + Krystyna Ożóg (6 – 25 II)

 

ks. Andrzej Kozubski                       + Amalia Żywczok (6 – 12 II)

                                                        + Marek Tyloch (13 – 17 II)

                                                        + Daniel Orawczak (18 – 21 II)

                                                        + Alicja Wojtylak (22 II – 3 III)

 

 

 

Informacje o terminach pozostałych Mszy św. będą podawane w późniejszym czasie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Kan. Władysław Gruszka odprawia w styczniu 2023 r.

Msze św. pogrzebowe  za śp. Władysława Łopatę

W  naszym kościele: W Niedziele i Święta o  9.00;

w tygodniu: w porannej Mszy św.  w Kaplicy D.K.E.

 

01.01. + Władysław Łopata (od brata Józefa z rodziną)

02.01. + Władysław Łopata (od bratanka Mariusza z rodziną)

03.01. + Władysław Łopata (od sąs. Henryki i Krzysztofa Kołotyło i chrześnicy Katarzyny Espoziti z rodz)

04.01. + Władysław Łopata (od Anny Kłaptocz z rodziną)

05.01. + Władysław Łopata (od sąsiadów Iskrzyckich i Wieja)

06.01. + Władysław Łopata (od żony Danuty)

07.01. + Władysław Łopata (od rodziny Hajduga, Kajstura, Bujas, Kościelny)  

08.01. + Władysław Łopata (od córki Anety z rodziną)

09.01. + Władysław Łopata (od rodzin Okrzeszowskich i Łopatowskich oraz Haliny i Stanisława Rawka)

10.01. + Władysław Łopata (od rodziny Pietrusiaków z dziećmi i sąsiadek Urszuli i Ireny Legierskiej)

11.01. + Władysław Łopata (od sąsiadów Elżbiety i Zbigniewa Kopicz )

12.01. + Władysław Łopata (od Magdy i Ewy oraz Małgorzaty i Mieczysława Góra z rodziną)

13.01. + Władysław Łopata (od Renaty i Jana Rzepus oraz Barbary i Sławomira Waluś)

14.01. + Władysław Łopata (od sąs. Ani i Andrzeja oraz Ewy i Henryka Łopata)

15.01. + Władysław Łopata (od córki Agaty z rodziną)

16.01. + Władysław Łopata (od kuz. Zbigniewa, Teresy i Jadwigi oraz szwagierki Wandy Halickiej; Jarosława i Piotra )

17.01. + Władysław Łopata (od kuzyna Stanisława z rodziną oraz siostrzeńca Ryszarda z rodziną)

18.01. + Władysław Łopata (od szwagra Romana z rodziną i bratowej Marii)

19.01. + Władysław Łopata (od rodziny Pająk i Kowalik)

20.01. + Władysław Łopata (od sąsiadów Gizów)

21.01. + Władysław Łopata (od rodziny Piecha)

22.01. + Władysław Łopata (od brata Leszka z żoną)

23.01. + Władysław Łopata (od sąsiadów Juraszów)

24.01. + Władysław Łopata (od sąs. Marii Poździakowej z synem Maciejem)

25.01. + Władysław Łopata (od firmy Pilguni i rodziny Pająk)

26.01. + Władysław Łopata (od Doroty i Dawida Tomczyk i swatowej)

27.01. + Władysław Łopata (od rodziny Więzowskich i Kazimiery Marek z rodziną)

28.01. + Władysław Łopata (od Zbigniewa Gola i kuzynek Heleny i Ewy)

29.01. + Władysław Łopata (od bratanicy Ani z rodziną)

30.01. + Władysław Łopata (od rodziny Stanclików i Darmofałów)

31.01. + Władysław Łopata (od córki Agaty z rodziną)

 

Ks. prob. senior Tadeusz Nowok odprawia w styczniu  2023 r.

Mszę św. pogrzebową-gregoriańską za śp. Wiesława Cisowskiego

W  naszym kościele: W Święta i  Niedziele o 9.00;

w tygodniu:  o godz.8.15 (w poniedziałki i wtorki w kaplicy D.K.E.) 

 

01.01. + Wiesław Cisowski (od Dyrekcji i pracowników BSP oraz firmy Tranportowej Piotr Ciemała i kol z pracy)

02.01. + Wiesław Cisowski (od rodziny Bogusławy i Zbigniewa Pieron; Danuty i Józefa Gościej)

03.01. + Wiesław Cisowski (od Magdaleny i Mirosława Maśka z dziećmi)

04.01. + Wiesław Cisowski (od sąsiadki Eugenii Kudzia z córkami)

05.01. + Wiesław Cisowski (od Marii Chrobak, Ryszarda Chrobaka żoną Rozalią)

06.01. + Wiesław Cisowski (od rodzin Maślanka, Puchałka, Struk)

07.01. + Wiesław Cisowski (od Ziutki Bierówka)

08.01. + Wiesław Cisowski (od Sylwii z mężem i dziećmi)

09.01. + Wiesław Cisowski (od sąsiadów Danuty i Tadeusza Móll)

10.01. + Wiesław Cisowski (od sąsiada Jana Nalborczyk z córkami)

11.01. + Wiesław Cisowski (od rodziny Lewczak)

12.01. + Wiesław Cisowski (od swatów Białoskórskich)

13.01. + Wiesław Cisowski (od Zofii Olma z synem Tomaszem i rodziną)

14.01. + Wiesław Cisowski (od Tomasza Bierówka z rodziną)

15.01. + Wiesław Cisowski (od kuzyna Krzysztofa Kóski z rodziną)

16.01. + Wiesław Cisowski (od rodziny Trzcińskich)

17.01. + Wiesław Cisowski (od Katarzyny i Macieja Stefańskich)

18.01. + Wiesław Cisowski (od sąsiadów Bieńków i Strączkowskich)

19.01. + Wiesław Cisowski (od sąsiadów Berskich i Maślej; swatowej Małgoraty Kurtycz z rodz.)

20.01. + Wiesław Cisowski (od rodziny Hajduga; kuzynki Karoliny Rosner z rodziną)

21.01. + Wiesław Cisowski (od Zarządu Spółki Befaszczot)

22.01. + Wiesław Cisowski (od Zofii Wiesława Cisowskich; Marty Tadeusza Cisowskich)

23.01. + Wiesław Cisowski (od Pawła Jakubca z rodziną; Magdaleny Zarzeckiej z rodziną)

24.01. + Wiesław Cisowski (od Sabiny i Szymona Wandor z rodziną; sąs. Joanny i Krzysztofa Burchart)

25.01. + Wiesław Cisowski (od cioci Janiny i Danusi)

26.01. + Wiesław Cisowski (od cioci Ireny i kuzynki Ewy z rodziną)

27.01. + Wiesław Cisowski (od chrześniaka Ireneusza i Anny Socha z dziećmi; Danuty i Grzegorza Cisowskich)

28.01. + Wiesław Cisowski (od kuz. Joanny z rodziną; kuz. Doroty z mężem i Stefani Cisowskiej)

29.01. + Wiesław Cisowski (od Kazimiery Stanisława Górowskich; Ireny Mariana Poręba)

30.01. + Wiesław Cisowski (od Kósków z rodziną)

31.01. + Wiesław Cisowski (od sąs. Doroty i Marka Olma z rodziną)

 

 

Ks. prob. senior Tadeusz Nowok odprawia w styczniu  2023 r.

Mszę św. pogrzebową-gregoriańską za śp. Eugeniusza Witkowskiego

W  naszym kościele: W Święta i  Niedziele o 10.30;

w tygodniu:  o godz.18.00 (w poniedziałki i w soboty w kaplicy D.K.E. 

 

01.01. + Eugeniusz Witkowski (od Eleonory i Jana Witkowskich z rodziną)

02.01. + Eugeniusz Witkowski (od Katarzyny Olearczyk z córką)

03.01. + Eugeniusz Witkowski (od syna Marcina z żoną)

04.01. + Eugeniusz Witkowski (od córki Edyty z mężem i dziećmi)

05.01. + Eugeniusz Witkowski (od Danuty i Eugeniusza Gross)

06.01. + Eugeniusz Witkowski (od szwagierki Władzi i teściowej Stefani Gałek)

07.01. + Eugeniusz Witkowski (od Genowefy Fajferek)

08.01. + Eugeniusz Witkowski (od Krystyny Pawlik z mężem i Joanny Słanuszek)

09.01. + Eugeniusz Witkowski (od Iwony i Grzegorza Rembiesa z rodz.)

10.01. + Eugeniusz Witkowski (od Bożeny i Tomasza Kuriata z rodziną)

11.01. + Eugeniusz Witkowski (od rodziny Oczkowskich)

12.01. + Eugeniusz Witkowski (od rodz. Pawlus)

13.01. + Eugeniusz Witkowski (od Beaty i Pawła)

14.01. + Eugeniusz Witkowski (od rodziny Zakaszewskich)

15.01. + Eugeniusz Witkowski (od rodziny Rusinów)

16.01. + Eugeniusz Witkowski (od Barbary i Stanisława Maj)

17.01. + Eugeniusz Witkowski (od Moniki i Arkadiusza Puć z rodziną)

18.01. + Eugeniusz Witkowski (od kolegów z pracy Antoniego i Janusza

19.01. + Eugeniusz Witkowski (od Renaty i Jerzego Harężlak z rodz.)

20.01. + Eugeniusz Witkowski (od od personelu z Przedszkola Serduszko)

21.01. + Eugeniusz Witkowski (od Iwony i Krzyśka)

22.01. + Eugeniusz Witkowski (od pracowników Elektropol)

23.01. + Eugeniusz Witkowski ( od Ofiarodawców)

24.01. + Eugeniusz Witkowski ( od Ofiarodawców)

25.01. + Eugeniusz Witkowski ( od Ofiarodawców)

26.01. + Eugeniusz Witkowski ( od Ofiarodawców)

27.01. + Eugeniusz Witkowski ( od Ofiarodawców)

28.01. + Eugeniusz Witkowski ( od Ofiarodawców)

29.01. + Eugeniusz Witkowski (od szwagra Mariana z rodziną i siostry Lucyny z mężem)

30.01. + Eugeniusz Witkowski ( od Ofiarodawców)

31.01. + Eugeniusz Witkowski ( od Ofiarodawców)

 

 

 

Ksiądz Kan. Marian Kubecki  odprawia od 29.01. 2023 r.

Msze św. pogrzebową - gregoriańską za śp. Mariana Szczypkę 

W  naszym kościele:  w niedziele o 10.30;

w tygodniu:  w Kaplicy D.K.E.

 

29.01. + Marian Szczypka (od żony)

30.01. + Marian Szczypka (od ZP Byszkiewicz Grabczak)

31.01. + Marian Szczypka (od rodziny Stawińskich)

 

01.02. + Marian Szczypka (od rodziny Ożóg)

02.02. + Marian Szczypka (od Piotra Papiurek z rodziną)

03.02. + Marian Szczypka (od Joanny Budzińskiej z rodziną)

04.02. + Marian Szczypka (od Małgorzaty i Kazimierza Kłaptocz z rodz.)

05.02. + Marian Szczypka (od córki Kasi, Przemka i wnuczki Zosi)

06.02. + Marian Szczypka (od koleżanek żony – Anny, Bogusławy, Heleny i Małgorzaty)

07.02. + Marian Szczypka (od kuzynek Grażyny i Urszuli z mężami)

08.02. + Marian Szczypka (od cioci Zosi Mikołajczyk)

09.02. + Marian Szczypka (od Dariusza i Doroty Wątroba z rodziną;)

10.02. + Marian Szczypka (od byłych sąsiadów Janusza i Bogusi Waluś)

11.02. + Marian Szczypka (od Eugeniusza i Janiny Michalskich )

12.02. + Marian Szczypka (od Małgorzaty i Jana Papiurek)

13.02. + Marian Szczypka (od rodzin Olszowy i Pietrusiak)

14.02. + Marian Szczypka (od rodzin Janota i Waleczek)

15.02. + Marian Szczypka (od Barbary i Antoniego Pietrusiaków)

16.02. + Marian Szczypka ( od Marii i Józefa Jurczyk z rodziną)

17.02. + Marian Szczypka (od siostry Ilony z rodziną)

18.02. + Marian Szczypka (od rodziny Pirgów; Agaty i Jakuba Hajduk )

19.02. + Marian Szczypka (od Agaty i Krzysztofa Biela)

20.02. + Marian Szczypka (od chrześniaka Kacpra)

21.02. + Marian Szczypka (od rodziny Gruszka; Ewy i Michała Krakowskich)

22.02. + Marian Szczypka (od brata Wiesława z rodziną)

23.02. + Marian Szczypka (od Doroty i Karola Skowron; Ireny i Bolesława Tlałków z rodziną)

24.02. + Marian Szczypka (od kuzynki Neli Pysz z mężem i rodziną)

25.02. + Marian Szczypka (od chrześniak Dawida z rodziną)

26.02. + Marian Szczypka (od Anny i Grzegorza Kłaptoczów z dziećmi)

27.02. + Marian Szczypka (od OSP Komorowice Śl.)

28.02. + Marian Szczypka (od Krystyny Hańderek i Alicji Piecuch z rodz.)

 

Ksiądz prałat Antoni Kulawik odprawia od 29.01. 2023 r.

Msze św. pogrzebową - gregoriańską za śp. Joannę Wyrobek 

W  naszym kościele:  w niedziele o 9.00;

w tygodniu:  w Kaplicy D.K.E.

 

29.01. + Joanna Wyrobek (od wnuka Piotra z rodziną)

30.01. + Joanna Wyrobek (od rodziny ze Świebodzic)

31.01. + Joanna Wyrobek (od Doroty z Piotrem, Pawła z Patrycją oraz Marty)

 

01.02. + Joanna Wyrobek (od Agaty i Mirosława Dędys)

02.02. + Joanna Wyrobek (od rodziny Mikołajków)

03.02. + Joanna Wyrobek (od rodziny Drewniaków)

04.02. + Joanna Wyrobek (od wnuka Szymona z rodziną)

05.02. + Joanna Wyrobek (od wnuka Macieja z rodziną)

06.02. + Joanna Wyrobek (od Maryli z Basią)

07.02. + Joanna Wyrobek (od Niny z rodziną)

08.02. + Joanna Wyrobek (od Elżbiety)

09.02. + Joanna Wyrobek (od Jadzi)

10.02. + Joanna Wyrobek (od Basi i Marcina Zwięczak)

11.02. + Joanna Wyrobek (od Sabiny i Sylwestra Zwięczak oraz Henryka i Krystyny Lasota)

12.02. + Joanna Wyrobek (od wnuka Tomasza)

13.02. + Joanna Wyrobek (od Anny i Marka Tomalik oraz Marii Kędzior i Włodzimierza Bergel)

14.02. + Joanna Wyrobek (od rodziny Michulec)

15.02. + Joanna Wyrobek (od Małgorzaty i Józefa Figna)

16.02. + Joanna Wyrobek (od sąsiadów Zofii i Adama Kaczmarczyk oraz Wandy i Juliana Gębala)

17.02. + Joanna Wyrobek (od Wacława Wyrobek; Krystyny i Tadeusza Dej)

18.02. + Joanna Wyrobek (od Urszuli i Agaty Cichoń; Bronisławy i Czesława Pindór)

19.02. + Joanna Wyrobek (od kuzynki Heleny Wojtyłko)

20.02. + Joanna Wyrobek (od Asi i Piotra Sobka; Urszuli i Andrzeja Ignatowicz)

21.02. + Joanna Wyrobek (od Piotra Zwięczak i Krzysztofa Dędys z rodzinami)

22.02. + Joanna Wyrobek (od rodziny Rosner oraz Haliny i Agaty z rodziną)

23.02. + Joanna Wyrobek (od Rozalii Owczarz i Aleksandry)

24.02. + Joanna Wyrobek (od Joli i Zbyszka Kaczmarczyk i sąsiadów Barut)

25.02. + Joanna Wyrobek (od Anny Mojżeszek, Edwarda Gibas, sąsiadów Potockich i Kubiców)

26.02. + Joanna Wyrobek (od Stanisławy i Leszka Szary)

27.02. + Joanna Wyrobek (od rodziny Puczków i Olmów; Teresy i Zygmunta Banaszak)

28.02. + Joanna Wyrobek (od Jacka, Asi i Szymona Parzonka oraz dyrektora i pracowników Przedszkola nr 2)

 

 

Emerytowany Ks. prob. Tadeusz Nowok odprawia w lutym  2023 r.

Msze św. pogrzebowe za śp. Franciszka Oberzig i Alojzego Cechmajster

W  naszym kościele: w   Niedziele o 9.00; w tygodniu: w kaplicy D.K.E.) 

 

01.02. + Franciszek Oberzig  (od współpracowników córki Moniki z Urzędu Miejskiego)

02.02. + Franciszek Oberzig (od rodziny Świerkos i pracowników Utrzymania Ruchu ASK)

03.02. + Franciszek Oberzig  (od Teresy i Czesława Krzempek, rodziny Cisowski i Maciejczyk)

04.02. + Franciszek Oberzig  (od sąsiadów Kuboszek)

05.02. + Franciszek Oberzig (od Krystyny i Piotra Rycko z dziećmi; Józefa i Alojzego Iskrzycki)  

06.02. + Franciszek Oberzig  (od Beaty i Marty wraz z rodzinami)

07.02. + Franciszek Oberzig  (od rodziny Pindel)

08.02. + Franciszek Oberzig  (od Doroty i Jacka Jurzak z rodziną)

09.02. + Franciszek Oberzig  (od Danusi i Jacka)

10.02. + Franciszek Oberzig  (od sąsiadów Gościej)

11.02. + Franciszek Oberzig  (od Jadwigi i Janusza Pieron)

12.02. + Franciszek Oberzig (od Renaty i Beniamina Honkisz z rodziną; rodziny Dyczek i Uliasz)  

13.02. + Franciszek Oberzig  (od Anny i Zbigniewa Stawowskich)

14.02. + Franciszek Oberzig  (od Ireny i Franciszka Kominek)

15.02. + Alojzy Cechmajster (od Danuty Kwaśny; rodziny Cielas i Sroka)

16.02. + Alojzy Cechmajster (od Leona i Bogumiły Kwaśny, Rafała i Gabrieli Boguniowskich)

17.02. + Alojzy Cechmajster (od Małgorzaty Krupa z rodziną; i rodziny Szatanów)

18.02. + Alojzy Cechmajster (od rodziny Paszków, Tadeusza i Marii Pędzich z rodziną)

19.02. + Alojzy Cechmajster (od Pawła Kwaśny i Elżbiety Zmełty  z rodzinami)

20.02. + Alojzy Cechmajster (od Marii i Andrzeja Boguniowskich z rodziną)

21.02. + Alojzy Cechmajster (od rodziny Beniowskich)

22.02. + Alojzy Cechmajster (od sąsiadów Bożeny i Czesława Mola z rodziną, Eugeniusza i Wojciecha Żółty z rodz.)

23.02. + Alojzy Cechmajster (od rodziny Ryrych; sąsiadów Danuty i Grzegorza Cisowskich)

24.02. + Alojzy Cechmajster (od sąsiadów Krajewska, Krywult i Bieniek)

25.02. + Alojzy Cechmajster (od sąsiadów Iwony i Patrycja Dobija, Krzysztofa i Bożeny Kwaśny z rodz.)

26.02. + Alojzy Cechmajster (od rodziny Bryjów i Anny Pustułka z rodziną

27.02. + Alojzy Cechmajster (od rodziny Kusiów)

28.02. + Alojzy Cechmajster (od sąsiadów Tryców)

 

 

Emerytowany Ks. prob. Tadeusz Nowok odprawia w lutym  2023 r.

Msze św. pogrzebowe za śp. Tadeusza Palę; Kazimierza Wincenciaka i Jana Moca

W  naszym kościele: w   Niedziele o 10.30; w tygodniu: godz. 8.15

lub w miejscu aktualnego pobytu

 

01.02. + Kazimierz Wincenciak (od ZP Byszkiewicz-Grabczak)

02.02. + Kazimierz Wincenciak (od pracowników firmy DHL i Wiesławy Sporek)

03.02. + Tadeusz Pala (od Heleny Sierek z rodziną)

04.02. + Tadeusz Pala (od Anny Gacek z rodziną)

05.02. + Tadeusz Pala (od Urszuli i Janusza Kraus z dziećmi)

06.02. + Tadeusz Pala (od chrześniaka Ryszarda Pala z rodziną)

07.02. + Tadeusz Pala (od chrześniaczki Bożeny Stanclik z rodziną)

08.02. + Tadeusz Pala (od chrześniaczki Małgorzaty Wróbel z rodziną)

09.02. + Tadeusz Pala (od siostrzenicy Urszuli Sierek z rodz.)

10.02. + Tadeusz Pala (od swatowej Zofii)

11.02. + Tadeusz Pala (od Wiesławy Łatanik z Hałcnowa)

12.02. + Tadeusz Pala (od rodziny Hanzlików)

13.02. + Tadeusz Pala (od Marysi Wojciech i Pawła Wojciech)

14.02. + Tadeusz Pala (od Mateusza z Malwiną)

15.02. + Tadeusz Pala (od rodziny Gaworów ; Janusza i Małgorzaty Stwora)

16.02. + Tadeusz Pala (od Jasi Szwed i Bożeny Grygierzec)

17.02. + Tadeusz Pala (od Wiesławy Janusz i Agnieszki i Roberta Brossman)

18.02. + Tadeusz Pala (od sąsiadów Dylong, Anny, Leszka Raczek i Doroty)

19.02. + Tadeusz Pala (od chrześniaków Krystyny i Jerzego z rodzinami)

20.02. + Jan Moc (od wolontariuszy z hospicjum św. Kamila; Krystyny i Jerzego Polak)

21.02. + Jan Moc (od Krystyny i Andrzeja Caputy)

22.02. + Jan Moc (od rodziny Sokołowskich)

23.02. + Jan Moc (od sąsiadów Filusiów, Ryszka, Caputów i Alicji Hatala)

24.02. + Jan Moc (od ZP Byszkiewicz – Grabczyk)

25.02. + Jan Moc (od Beaty i Andrzeja Żydek)

26.02. + Jan Moc (od kuzyna Włodzimierza Cwajna z rodz.; rodzin Kózka i Czyżowska)

27.02. + Jan Moc (od sąsiadów Gruszka)

28.02. + Jan Moc (od sąsiadów Ciućka  i rodziny Domiter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otarz small 1

 

Transmisja na żywo

z naszego Kościoła

 

Obraz z kamery zamontowanej

w naszym Kościele. Dzięki niej,

można na bieżąco oglądać Msze Święte

i Nabożeństwa z naszej parafii.

 

fatima

 

Transmisja na żywo

z Kaplicy w Fatimie

 

Kamera na żywo w miejscu Objawień. Dzięki kamerze zainstalowanej

w kaplicy w Fatimie, można oglądać odbywające się tam nabożeństwa.

AB-LOGO

 

Radio

"Anioł Beskidów"

 

Katolicka rozgłośnia
Diecezji Bielsko-Żywieckiej,

której studio znajduje się w parafii
św. Jana Chrzciciela w Komorowicach.

 

stat4u
font-size:14px;